BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En kıymetli sevgi...

En kıymetli sevgi...

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki: Güzel olan bir şeyi sevmek, bu güzellikte bulunan bir faydayı elde etmek için değildir.İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki: Güzel olan bir şeyi sevmek, bu güzellikte bulunan bir faydayı elde etmek için değildir. Bu sevgi, insanın elinde olmayan yaratılıştan gelen bir sevgidir. Bu güzellik, gözle görünen zâhirî suretin güzelliği ile basiretin nûru ve kalbin gözüyle idrâk olunan iç suretin güzelliği şeklinde ele alınabilir. Birinci kısmını çocuklar ve hayvanlar da idrâk eder. İkinci kısmını idrâk etmek ise sadece basiret sahiplerine mahsustur. Orada, dünya hayatının görünür tarafından başkasını bilmeyenler basiret sahiplerinin ortağı olamaz. Her güzellik, güzelliği idrâk edenin nezdinde sevimlidir. Eğer kalben idrâk edilirse, kalbin sevdiğidir. Bunun misali, peygamberlerin, âlimlerin ve güzel ahlâklıların ve Allahı razı eden fazilet sahiplerinin sevgisidir; zira bu sevgi, yüz ve diğer azalar güzel olmadığı halde düşünülebilir. Bâtınî, iç suretin güzelliğinden kastolunan da budur. Zâhirî duyular ise, bunu idrâk etmez. Bu bakımdan hazreti Peygamberi veya Hazreti Ebubekir’i veya İmam Şâfiî’yi seven bir kimse, onları zâhiri güzelliğinden dolayı sevmez. Bu sevgi onların fiillerinin güzelliği içindir. Bilakis fiillerinin güzelliği fiillerin kaynağı olan sıfatların güzelliğine delâlet eder; zira fiiller o sıfatlardan çıkıp onlara delâlet eder. En kıymetli sevgi Allah sevgisidir. İlimlerin en güzeli ve en şereflisi marifetullahtır. Bu bakımdan ilmin şerefi Allah ile ilgilenmesi nisbetindedir. Durum bu olduğuna göre kendilerini tabii olarak kalblerin sevdiği sıddîklar üç şeyden dolayı sevilir: 1. Onların Allahı, melekleri, kitabları, peygamberleri ve peygamberlerinin şeriatlarını bilmeleri. Cenab-ı Hakka ve onun değer verdiklerine değer vermeleri. 2. Nefislerini ve Allahın kullarını irşad ve ıslah etmeye kudretlerinin yetmesi. 3. Rezaletlerden, çirkinliklerden, hayır yollarından çevirip şerrin yoluna cezbedici serkeş şehvetlerden uzak bulunmaları. İşte bu ahlâkla peygamberler, âlimler, evliyalar, adalet ve cömertlik ehli olan devlet başkanları sevilirler. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT