BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Giden Saygın, Gelen Mahir

Giden Saygın, Gelen Mahir

2002 seçimlerinden sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Atalay 5 yılı aşkın bir süre görev yapmış ve 2008 Spor Şurası sonunda istifa etmiştir.2002 seçimlerinden sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Atalay 5 yılı aşkın bir süre görev yapmış ve 2008 Spor Şurası sonunda istifa etmiştir. Bizce bu dönemde hem spor yönetimi alanında fevkalade önemli bir çığır açılmış, hem de uluslararası spor organizasyonları ve sportif başarı yönünden önemli gelişmeler olmuştur. 2004 yılında 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ek düzenleme yapılarak, federasyonlara, Başbakanın onayıyla idari ve mali özerklik verilebilmesi ve Tahkim Kurulu kurulması öngürülmüştür (Ek m.9). Bu düzenleme çerçevesinde spor federasyonlarının hemen hepsi özerk federasyon statüsüne kavuşmuştur. Tahkim Kuruluna spordan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin‘in onayıyla, bir Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı, bir Müsteşar, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Daire Başkanı, bir Genel Müdür Yardımcısı ve üç akademisyen atanmıştır. Akademisyenlerden biri Spor Yüksekokulunda kurucu Müdürlük yapmış, Doktora programında ve Hukuk Fakültesinde Spor Hukuku dersi vermiştir. Tahkim Kurulundaki görevleri sırasında, Kurul Başkanı olan Ceza Dairesi Başkanı Yargıtay Başkanlığına seçilmiş, Müsteşar olan üye seçim döneminde Bakanlığa atanmış, Daire Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisinde Genel Sekreter Yardımcısı olmuş, akademisyen üyelerden biri Rektör Yardımcılığına, biri de Dekanlığa atanmış ve Tahkim Kurulu üyeliklerini sürdürmüşlerdir. 2004 yılında, gerçek ve tüzel kişilerin, Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programındaki spor organizasyonları, spor kulüpleri ile federasyonların sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri, gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini, kamu kuruluşları ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapım, bakım ve onarımı, ferdi lisanslı sporcuların ferdi olarak katılmalarına izin verilen organizasyonlar ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Parolimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri kapsamında sponsorluk yapabilmesi, sponsorlara, faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın haklarının verilebilmesi kabul edilmiştir (Ek m.3). Bu değişiklik, ülke sporuna çok önemli gelir kaynakları kazandırmıştır. 2005 yılında, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesisleri veya taşınmazların kullanımı veya intifa hakkının spor federasyonlarına, yerel yönetimlere, kamu kuruluşlarına ve belirli şartlara sahip spor kulüplerine bedelsiz devredilebilmesi öngörülmüştür. Bu düzenleme uyarınca çok sayıda tesis spor kulüplerine devredilmiştir. Aynı yıl, Genel Müdürlük, özürlü bireylerin spor yapabilmeleri için tesislerin özürlülerce kullanıma uygun olmasını sağlamak ve eleman yetiştirmekle yükümlü kılınmıştır (Ek m.2/o). 2007 yılında, ülkemizde yapılacak uluslararası spor organizasyonları için Bakanın başkanlığında, Genel Müdür, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ile organizasyonun yapılacağı ilin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı veya Belediye Başkanı ve ildeki üniversite rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri bir temsilcinin katılımıyla hazırlık ve düzenleme kurulları teşkil edilebilmesi, genel koordinatör görevlendirilebilmesi ve bütçeden ayrılacak ödenek, yardımlar ve naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleriyle özel hesap açılması öngörülmüştür (m.8/V-IX). 26-28 Kasım 2008 tarihlerinde Spor Şurası toplanmış, daha önce Haziran ayında Şura Komisyonları raporlarını hazırlamıştır. Bu arada, ilk defa Spor Şurası Spor Hukuku Komisyonu kurulmuş ve önemli kararlar almıştır. Spor Hukuku Komisyonunun önerisiyle kabul edilen, özerklik konferansı düzenlenmesinin yararlı olacağı şeklindeki Şura Kararı üzerine, 16-17 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul Barosu ve Spor Hukuku Enstitüsü tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirlerinin ve bazı Federasyon Başkanlarının da katılımıyla Sporda Özerklik Konferansı gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde ülkemizde, başta ilk Karadeniz Oyunları olmak üzere, çok sayıda uluslararası spor faaliyeti düzenlenmiştir. Çeşitli düzeylerdeki uluslararası faaliyetlerde Türkiye her yıl yüzlerce madalya kazanmıştır. Olimpiyat Oyunlarında 2004’te 10, 2008’de 8, Dünya Şampiyonalarında 2003’te 223, 2004’te 118, 2005’te 131, 2006’da 180, 2007’de 104, 2008’de 161 madalya, aynı yıllarda Avrupa Şampiyonalarında 186, 188, 176, 143, 188 ve 257, 2005 yılındaki Akdeniz Oyunlarında 71, 2007 yılındaki Karadeniz Oyunlarında 120, Güneydoğu Avrupa Oyunlarında 86 madalya alınmıştır. Federasyonlara, kulüplere ve tüm spor camiasına tanınan maddi ve manevi imkanlarla ve çok sayıda kişi ve kuruluşun katkısıyla sağlanan bu olumlu gelişmelerin, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ve uzun yıllar Genel Müdür Mehmet Atalay‘ın yardımcısı ve vekili olarak görev yapan Genel Müdür Yunus Akgül döneminde de sürmesini temenni etmekteyiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT