BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yüzde 40’ın altında raporu olan ENGELLİ sayılmıyor!

Yüzde 40’ın altında raporu olan ENGELLİ sayılmıyor!

1974 doğumluyum, 1996 Sigorta girişliyim, 2003 yılında Haseki Hastanesinden alınmış %40 raporum var. 2008’de İŞKUR beni özel bir şirkette engelli konumunda işe yerleştirdi.MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL > Fatma Arslan 1974 doğumluyum, 1996 Sigorta girişliyim, 2003 yılında Haseki Hastanesinden alınmış %40 raporum var. 2008’de İŞKUR beni özel bir şirkette engelli konumunda işe yerleştirdi. Vergi indiriminden faydalanmak için 2 defa Ankara’ya evraklarım gitti. İlk gönderdiğimizde %40’lık rapor; % 20’li kaybım olduğu ibaresiyle geldi. Tekrar müracaatımda da %28’lik vücut kaybım olduğu ibaresiyle geldi. Şu anda işyerinin engelli kadrosunda çalışmaktayım fakat vergi indiriminden faydalanamıyorum. Yeni kanuna göre; “Doğuştan engelliler de yaş sınırı olmaksızın erken emeklilikten faydalanabilir” diye bir şey okudum. Bu işin içinden nasıl çıkacağım? CEVAP: Kıymetli okuyucular, engellilerin emeklilik durumları çok karışık olmasına göre aslında basit de. Şimdi sizlere yeni Kanuna göre şartları ayrıntılı şekilde aşağıda sıralayacağım... İŞTEN ÖNCE MALÜL OLANLAR 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce Kanunun 25’inci maddesinin 2. fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün prim bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Ancak 4-a (SSK) sigortalıları için Kanunun geçici 6’ncı maddesinin 7. fıkrasının (c) bendindeki 3960 gün sayısı kademelendirilirken, 4-b (Bağ-Kur) sigortalıları yönünden ilk defa getirilen bu düzenleme, 2008/Ekim ayı başından sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılar için hemen uygulanacaktır. 4-b sigortalılarından talepte bulunanların, Kanunun yürürlük tarihinden önce alınan Sağlık Kurulu raporları dikkate alınmayıp, öncelikle hastaneye sevk işlemleri yapılarak bunların yeni tarihli Sağlık Kurulu raporları Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Yeni kanuna göre ilk defa çalışmaya başladığı tarih itibariyle malül sayılanlar (4-a sigortalıları için) aşağıdaki şartlara göre emekli olabileceklerdir. Sigorta başlangıcı Süresi Prim günü 2008/Ekim öncesi........... 15 yıl ......3600 2008/Ekim- 31.12.2008...15 ” ......3700 01.01.2009-31.12.2009...15 ” ......3800 01.01.2010-31.12.2010...15 ” ......3900 01.01.2011’den sonra......15 ” ......3960 % 60’DAN DÜŞÜK RAPORLULAR Çalışma gücü kayıp oranlarının % 60’ın altında olması nedeniyle malul sayılmayan sigortalılar için, 5510 sayılı Kanunun 28’inci maddesinin 5. fıkrasında yine belirli bir sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık sigortasından aylık bağlanması öngörülmüştür. Buna göre; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; - % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, - % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün prim bildirilmiş olmak şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanacaktır. Ayrıca 4 (a) sigortalıları için ilk defa 2008/Ekim ayı başında sigortalı olanlardan Kanunun geçici 6’ncı maddesinin yedinci fıkrasının (d) bendinde 4320 gün, ( e) bendinde de 4680 gün için kademelendirme öngörülmüş olup, 4 (b) sigortalıları için ise Kanunun yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlara, şartların yerine gelmesi halinde aylık bağlanacaktır. Bu sigortalılardan talepte bulunanların, Kanunun yürürlük tarihinden önce alınan Sağlık Kurulu Raporları dikkate alınmayıp, öncelikle hastaneye sevk işlemleri yapılarak, bunların yeni tarihli raporların değerlendirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Sayın Arslan, kanunun ilgili maddelerinde görüldüğü gibi, %40’ın altındaki engellilikler, emeklilikte dikkate alınmıyor. İŞKUR’un raporları emeklilik için geçerli olmaz. Geçerli olmadığı için de vergi indiriminden yararlanamıyorsunuz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT