BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nefis ilâhlık peşindedir!

Nefis ilâhlık peşindedir!

İmam-ı Gazali hazretleri buyurdu ki: Sabrın ikincisi ibadetlerde sabırdır. Kul, ibadete sabretmeye muhtaçtır. İbadette sabır çok çetindir. Çünkü nefis, tabiatıyla kulluktan ürker. Rubûbiyyet arzusunda bulunur. Bunun için ariflerden biri şöyle demiştir: “Hiçbir nefis yoktur ki Firavun’un taşıdığı ilahlık arzusunu içinde taşımasın”. Fakat Firavun, bu sözü söylemeye ve kabul edilmesine imkân bulup da söylemiştir; zira o, kavmini helaka götürdü. Onlar da kendisine itaat ettiler.İmam-ı Gazali hazretleri buyurdu ki: Sabrın ikincisi ibadetlerde sabırdır. Kul, ibadete sabretmeye muhtaçtır. İbadette sabır çok çetindir. Çünkü nefis, tabiatıyla kulluktan ürker. Rubûbiyyet arzusunda bulunur. Bunun için ariflerden biri şöyle demiştir: “Hiçbir nefis yoktur ki Firavun’un taşıdığı ilahlık arzusunu içinde taşımasın”. Fakat Firavun, bu sözü söylemeye ve kabul edilmesine imkân bulup da söylemiştir; zira o, kavmini helaka götürdü. Onlar da kendisine itaat ettiler. Bu bakımdan kölesi, hizmetkârı ve kahrı ile itaati altında bulunan kimselerin böyle bir davranış içine girmemesi çok zordur. Her ne kadar bunu izhar etmekten menedilmiş ise de; zira onların hizmette kusur ettikleri zaman gazaba gelmesi öfkelenmesi ve ‘Nasıl bu kusuru yapıyorsun?’ diye garipsemesi ancak gizli bir kibirden ve rubûbiyette münakaşa etmekten neşet eder. Madem durum budur öyleyse kulluk, mutlak mânâda nefse zor gelir. Sonra ibadetlerden bir kısım vardır ki insan tembellik sebebiyle ondan hoşlanmaz. Namaz gibi... Diğer bir kısım vardır ki insan cimrilik sebebiyle ondan hoşlanmaz. Zekât gibi... Diğer bir kısım vardır ki insan, tembellik ve cimrilik sebebiyle, ondan hoşlanmaz. Hac ve cihad gibi... Bir farzı yapmak veya bir günahtan kaçınmak sabırsız ele geçmez. Çünkü, “İman nedir?” diye sorulduğunda Peygamber efendimiz, “Sabırdır” buyurdu. Sabrın büyüklüğü ve fazileti sebebiyle Kur’an-ı kerimde yetmişten fazla yerde sabır ve sabredenlere verilecek sevaplar bildiriliyor. Âyet-i kerimelerde mealen buyuruluyor ki: “Sabredenlerin mükafatını, yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz.” (Nahl 96) “Sabır ve namaz, yalnız Allah’tan korkan müminlere kolay gelir.” (Bekara 45) Sabrın fazileti o kadar büyüktür ki, Allahü teâlâ, sabrı çok aziz eyledi. Herkes sabır nimetine kavuşamaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Sabır, Cennet hazinelerinden bir hazinedir.” “Eğer sabır insan olsaydı, çok kerim ve cömert olurdu.” “Hoşlanılmayan şeye sabretmekte büyük hayır vardır.” “Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.” “İmanın yarısı sabır, diğer yarısı ise şükürdür.” > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT