BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Resulullahın kıldırdığı ilk Cuma...

Resulullahın kıldırdığı ilk Cuma...

İmam-ı Abdürrezzak buyurdu ki: Medine ehli Fahr-i Cihan hazretlerinin hicretinden önce toplandılar. Ensâr topluluğu: - Yahudi ve Hıristiyanların toplanacak bir günleri var. Her hafta o gün toplanırlar.İmam-ı Abdürrezzak buyurdu ki: Medine ehli Fahr-i Cihan hazretlerinin hicretinden önce toplandılar. Ensâr topluluğu: - Yahudi ve Hıristiyanların toplanacak bir günleri var. Her hafta o gün toplanırlar. Bizim öyle bir günümüz yok. O gün toplanıp Allah’ı zikredelim, namaz kılalım ve şükredelim, dediler. Daha sonra Hak teâlâ hazretleri, Resulullah hazretlerine: “İzâ nûdiye lissalâti min yevmi’l-cümü’ati Cuma günü namaz için çağrıldığı zaman...” (Cuma sûresi: 9) âyet-i kerîmesini inzal etti. Böylece Cuma namazı farz oldu.. İbn-i İshak der ki: “Fahr-i alem hazretleri Medine’ye geldiği zaman Kubâ nahiyesinde Amr bin Avf kabilesi arasında Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ikamet etti ve Kubâ Mescidi’nin temelini kurdu. Ondan sonra Cuma günü Kubâ’dan çıktı. Benî Sâlim arasına geldiğinde Cuma vakti yetişti. Orada vâdi ortasında olan mescitte Cuma namazını kıldı. Medine diyarında ilk kıldığı Cuma namazı o namazdı.” Cum’a namazı için, 1. ezânı işiten her müslümanın işini, alış verişini bırakıp namaza gitmesi farzdır. Peygamberimiz zamanında 1. ezân yoktu. Yalnız minberin önünde okunurdu. Osmân halîfe iken, 1. ezânı da emir etti. Resûlullahın minberi, mihrâbın sol tarafında idi ve 3 basamak idi. Hutbenin 2. kısmını, aşağı basamağa inip okuyup, sonra tekrâr yukarı basamağa çıkmak, çirkin bir bid’âttir. Resulullah hazretlerinin zamanında hem dışarda ve hem Fahr-i Kâinat hazretlerinin önünde ezan okunmazdı. Sadece Bilâl-i Habeşî, Fahr-i Kâinat hazretlerinin karşısında durup ezan okurdu. O zaman Resulullah efendimiz minbere çıkıp oturmuş bulunurlardı. İslam büyükleri Cum’a namazına çok önem verirlerdi. Ebû Alî Dekkak ölürken 3 şey nasîhat eyledi: Cum’a günü gusül abdesti alınız! Her akşam abdestli olarak yatınız! Her hâlinizde, Allahü teâlâyı hâtırlayınız! Peygamber efendimiz, “Cum’a günlerinde bir ân vardır ki, mü’minin o ânda ettiği duâ red olmaz” buyurdu. Bazıları, bu ân, ikindi ile akşam ezânları arasındadır, dedi. Peygamber efendimiz buyuruldu ki, “Cum’a günü sabâh namazından önce, Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayelkayûme ve etûbü ileyh, okursa bütün günâhları affolur.” (Kul haklarını ve kazâya kalan farzları ödemek ve harâmlardan vaz geçmek şarttır.) Bir hadîs-i şerîfte, “Cum’a namazından sonra, 7 def’a İhlâs ve Mu’avvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazâdan, belâdan ve kötü işlerden korur” buyurdu. Cum’a günü yapılan ibâdetlere en az, iki kat sevâb verilir. Cum’a günü işlenen günâhlar da, iki kat yazılır. Yarın: Peygamber efendimizin ilk hutbesi
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT