BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emsal Yargıtay Kararı

Emsal Yargıtay Kararı

Prim borcu, gecikme zammı-borçlu olmadığının tespiti, eski ve yeni işverenler, müteselsil sorumluluk, hile ve muvazaa.Prim borcu, gecikme zammı-borçlu olmadığının tespiti, eski ve yeni işverenler, müteselsil sorumluluk, hile ve muvazaa. Esas No: 1992/11117 Karar No: 1993/693 Karar Tarihi: 13.04.1993 Karar özeti: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın 82. maddesine göre, bir işyerinin devir ve intikal etmesi durumunda; yeni işveren eski işverenin kuruma olan prim borçlarıyla eklentilerinden müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluğun alanının, daha öncesi veya daha sonraki işverenlere yüklemek kısaca sorumluluk haklarını uzatmak mümkün değildir. Ne var ki, hile veya muvazaa halleri bu kuralın dışındadır. Salt prim borçlarından kurtulma veya üçüncü kişileri yanıltma amacına yönelik arada yeni şirketler kurulması veya işyerinin bunlara devir veya satış gösterilmesi yasanın amacına uygun düşmez ve kanuna karşı hile yapan yeni işverenleri sorumluluktan kurtarmaz. Biçimsel olarak şirketler arasındaki, mali ve hukuksal ilişkiyi belirlemek, şirketlerin sermayelerinin kimler tarafından oluşturulduğunu tespit etmek, delilleri toplayarak birlikte sonuca gitmek gerekir. (Ümraniye’den Halil Özer’in sorusuna cevaptır) Güncel bilgiler Asgari ücret: 16 yaşından küçükler için: 93.600.000-TL 16 yaşından büyükler için: 109.800.000-TL Sigorta primine esas ücretin alt sınırı: 120.000.000-TL Sigorta primine esas ücretin üst sınırı: 360.000.000-TL İsteğe bağlı sigorta piriminin alt sınırı: 24.000.000-TL İsteğe bağlı sigorta piriminin tavanı: 72.000.000-TL Kıdem tazminatı ödemesinde tavan ücret: 488.990.000-TL Not: İsteğe bağlı sigortada 24.000.000-72.000.000 TL arasında istenilen rakam ödenecektir. Her ayrı tutar üzerinden ödeme yapılabilir. Eskiden olduğu gibi derece yükseltmek için bir yıl bekleme şartı kaldırılmıştır. Kısa... kısa... kısa... *Ferhat Arslan-Kayseri: TCDD’de mevsimlik işçi olarak çalıştığınız süre içinde teknik eleman, sağlık hizmetleri sınıf vb. gibi- Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinde sayılan- görevlerde çalışmış olsaydınız bu hizmetleriniz aylığa esas derece ve kademenize dahil edilecekti. Memuriyete girmeden önce ne iş yaptığınızı yazmamışsınız. Ancak önceki hizmetleriniz aylığa esas derece ve kademeye sayılmadığına göre DM Kanunu’nun 36. maddesinde sayılan görevlerden birisine tabi çalışmanız olmadığı anlaşılıyor. Eski hizmetiniz emekliliğe esas derece ve kademenize dahil edilecektir. Ayrıntı bilgi için Emekli Sandığı ile görüşebilirsiniz veya Devlet Memurları Yasası’nı inceleyebilirsiniz. *Mehmet Çetiner-Konya: 18 yaş öncesi sigortalılık ile ilgili yazdıklarımız SSK için geçerlidir. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yasasına göre sigortalı olabilmek için 18 yaşın ikmal edilmesi gerekmektedir. Hizmet birleştirmelerinde de bu iki kurum 18 yaş öncesi değerlendirmemektedir. Bazı meslek okulu mezunları için Emekli Sandığı’nda bunun istisnaları vardır. Yeni yasanın yürürlük tarihinde 18 yaş öncesi hizmetlerinizi çıkardığımızda yaklaşık 16 yıllık hizmetiniz var. Bunun anlamı, 53 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte en az 25 tam yıl prim ödeyerek emekli olabileceksiniz. Askerlik borçlanması ile yaş haddini 52’ye düşürebilirsiniz. Bağ-Kur’dan çıkarsanız emeklilik durumunuz değişir ve ayrı bir değerlendirme yapılması gerekir. *Mehmet Koşan-Bursa: Yeni yasanın yürürlük tarihinde 22 yıldan fazla ancak 23 yıldan az sigortalılık süreniz olduğu için emeklilik için 45 yaşınızın ikmalini beklemeniz gerekecektir. (2005 yılı) Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK hizmetlerinizin toplamının en az 5000 gün ve son olarak SSK’ya isteğe bağlı yaptığınız ödemenin en az 1260 gün olması gerekmektedir. İmkanınız ölçüsünde prim ödeme sürenizi yaşınız doluncaya kadar artırmanızı tavsiye ederim. *Gülsün Yıldız-Kuyucak: Sakatlık vergi indiriminden yararlanabilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz ilin deftardarlığına müracat etmelisiniz. İkramiye ve maaş tutarınızı Emekli Sandığı vasıtasıyla öğrenebilirsiniz. Mektubunuz elimize yeni ulaştı. Eğer emekli olmadıysanız telefon veya faks ile bilgi verebilirsiniz. *Osman Günay-Pendik: Sigortaya giriş için 18 yaşın beklenmesi kuralı yoktur. 1475 sayılı İş Kanun’na göre, 16 yaşından büyükler ve 16 yaşından küçükler için iki ayrı asgari ücret belirlenmektedir. Demek ki 16 yaşından küçüklerin çalışması olabiliyor. Ancak 15 yaşından küçüklerin İş Kanunu’na göre çalışma yasağı vardır. Eğitim ve öğretimini aksatmamak şartıyla ve eğitim amaçlı olarak 15 yaşından küçüklerin çalışmasına müsaade edilmektedir. *Erol Aydın-Terme: 1973 yılında çalıştığınız Bakanlık ve Kamu Kurumu’nun ismini yazmamışsınız. Anladığım kadarıyla SSK hizmetinizi istemek için çalıştığınız kurum tarafından size verilen kurum sicil numarasını istiyor. Bunun için kendiniz bizzat bir dilekçe yazarak sicil numaranızı isteyebilirsiniz. *Levent Engin-Kırklareli: Emeklilik tarihinizi tam olarak hesap etmek için verileriniz eksik. Kurs süresi hariç 16 yıl normal hizmet ve 4 yıl fiili hizmet zammı, okul ve SSK hizmetiniz yaklaşık 19 ay olarak alırsak, yeni yasanın yürürlük tarihindeki hizmet süreniz 22 yıldır. Askerliğinizi memuriyete girmeden önce yaptıysanız 23 yıldan fazla sigortalılık süreniz olduğu için yeni yasadan etkilenmiyorsunuz. Askerliğinizi memuriyettin sonra yaptıysanız 45 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte en az 25 hizmet yılı ile emekli olabilirsiniz.
Kapat
KAPAT