BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

Büyüme dönemlerindeki yüksek ihracat rakamları, genellikle ekonomik gücün bir işareti şeklinde yorumlanır. Ekonomik kriz zamanında ise ticarete fazla bağımlı olan bir devlet, özellikle küresel ekonomik iklime ve ticaret yaptığı ülkelerin gelişimine karşı korunmasızdır. Acaba aşağıdaki ülkelerin hangisi ihracata en fazla bağımlı?1. Küresel Test İhracata bağımlılık Büyüme dönemlerindeki yüksek ihracat rakamları, genellikle ekonomik gücün bir işareti şeklinde yorumlanır. Ekonomik kriz zamanında ise ticarete fazla bağımlı olan bir devlet, özellikle küresel ekonomik iklime ve ticaret yaptığı ülkelerin gelişimine karşı korunmasızdır. Acaba aşağıdaki ülkelerin hangisi ihracata en fazla bağımlı? A. Çin B. Almanya C. Japonya D. Tayland A. Çin. YANLIŞ. Çin’in ihracatı, Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 40’ına eşit. 1990’dan beri ülke olağanüstü düzeyde ticaret gerçekleştiriyor ve bunun sonucu olarak ihracat-GSYİH oranı ikiye katlanmış durumda. Buna rağmen, ihracat rakamları hâlâ birçok ülkeninkinden düşük. Zengin ülkelerden 10’u, GSYİH’larının yarıdan fazlasını ihraç ediyor. Bu ülkeler Lüksemburg, Belçika, Slovakya, Macaristan, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç. B. Almanya. YANLIŞ. Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinden biri ve tıpkı Çin gibi bir ihracat devi. GSYİH’sının yüzde 45’ine karşılık gelen ihracat oranı ile G7 ülkeleri içerisinde başı çekiyor. Ancak yukarıda sayılan ülkelerin hepsinden geride. Konut ve finans sektörü kısmen iyi durumda olsa da mevcut ekonomik krizle Almanya’nın ihracatında yaşanan düşüş ülke ekonomisini de ciddi şekilde etkiledi. Şubat 2009’da ülkenin ihracatı 1950’den beri görülen en büyük ikinci düşüşe sahne oldu ve 2008’in aynı ayına göre yüzde 23 azaldı. C. Japonya. YANLIŞ. Japonya ürettiği mallara olan talebi sürdürebilmek için ihracata aşırı derecede bağımlı. Ne var ki, GSYİH’sının yüzde 14’ü seviyesindeki ihracat oranı bu büyüklükte bir ülke için oldukça düşük. Benzer şekilde ABD, yüzde 11’lik ihracat oranı ile G7 ülkeleri içinde son sırada ve dünyada da en düşük orana sahip ülkelerden biri. Ancak ABD ekonomisi Japonya’dan çok daha büyük. Ticaretin çoğu, içeride, çeşitli eyaletler arasında gerçekleşiyor. D. Tayland. DOĞRU. 66 milyonluk nüfusu ile Tayland küçük bir ülke değil. Ancak, ihracat sayesinde yüksek büyüme oranı yakalayan diğer birçok Asya ülkesi gibi oldukça açık bir ekonomiye sahip. Yüzde 68 olan ihracatın GSYİH’ya oranı 1990’dakinin tam iki katı. Öte yandan, azalan küresel talep ve ülkede devam eden siyasi ayaklanmalar Tayland’ın ihracatında düşüşe yol açıyor. Şubat 2009’da yaşanan yüzde 11’lik düşüşün ardından Mart ayında da ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 azaldı. Nisan 2009’daki hükümet karşıtı şiddetli protestoların ardından Tayland hükümeti ekonominin bu sene yüzde 5 daralacağını tahmin ediyor. 2. İlginç Rakamlar 1- Hindistan’da cep telefonlarına olan talebin büyük bir kısmı, kırsal kesimde yaşayan ve yılda bin dolardan daha az kazanan tüketicilerden geliyor. (Wall Street Journal) 2- Elektrikli otomobiller şarj olurken, 6 plazma TV setine eşit miktarda elektrik harcıyor. (USA Today) 3- Amerikalı bir erkek çalışanın ortalama eğitim düzeyi ve enflasyona göre ayarlanmış saatlik geliri, 30 yıl öncesiyle hemen hemen aynı. (New York Times Magazine) 4- Aksine, Amerikalı bir kadın çalışan ise 30 yıl öncesine kıyasla çok daha eğitimli durumda. Kazancı da yüzde 30 daha fazla. (New York Times) 5- 2008 yazında internetteki Google arama motoru önemli bir kilometre taşını geride bırakarak, arama gerçekleştirdiği web sitesi listesine bir trilyonuncuyu da ekledi. (International Herald Tribune) 6- 15-24 yaş arası Avrupalı gençlerden yabancı dil olarak İngilizce bilenlerin sayısı, Almanca ya da Fransızca bilenlerden 5 kat daha fazla. (Eurobarometer) 7- 20’li yaşlardaki Japon erkeklerin sadece yüzde 25’i araba sahibi olmak istiyor. Bu oran 2000 senesinde yüzde 48 idi. (Nikkei Weekly) 8- Yaklaşık 30 bin sene önce Afrika’dan dışarıya ilk insan göçü yaşandı. Bunların çoğu Hindistan’a, oradan da dünyaya göç etti. (BBC: The Story of India) 9- Hamas’ın siyasi lider kadrosu, dünyadaki benzerleri arasında belki de en nitelikli olanı. Aralarında 500’den fazla doktora yapmış üye bulunuyor. (Prospect Magazine) 10- Hem Kuzey hem de Güney kutbuna ayak basmış insan sayısı sadece 41. (Washington Post) © 2009 www.theglobalist.com 3. Dudak Okuma Dmitri Medvedev ile ekonomi üzerine Mart 2008’den beri görevde olan Dmitri Medvedev, Rusya’nın üçüncü devlet başkanı. Medvedev daha önce Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Gazprom Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Küresel ekonomik kriz üzerine görüşlerine yer veriyoruz. 1- Ekonomik krizin en önemli sonucu ne? “Mevcut ekonomik kriz şüphesiz dünyayı yeniden şekillendirecek. Ekonomik gelişim liderleri, ekonomik davranış modelleri ve pazarların işleyişi yönünden değişimler görülecek.” 2- Peki ya Rus toplumu için? “Bugün, rekabetçi bir çevrede çalışan aktif bir girişimci grubuna kesinlikle ihtiyacımız var. Gelişmiş ülkelerde bu grup ekonomik başarıların temelini oluşturuyor. Biz de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ülkemiz ulusal gelişiminde böyle bir başarı görmek istiyoruz.” 3- Rusya ekonomisi için geniş anlamda vizyonunuz ne? “Hedefimiz akıllı, “şık” bir ekonomi ve bununla birlikte akıllı ve şık bir toplum oluşturmak. Bu, önemli derecede artan hayat standardı ve değişimi gerçekleştirebilen ve hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilen bir orta sınıfın üstünlüğü anlamına geliyor.” 4- İşçi politikası açısından neler yapılmalı? “Şu anda en önemli şey vatandaşlarımıza iş niteliklerini geliştirebilmelerini sağlayacak imkânları sağlamak. Bu, ilave bir eğitim ya da gerekliyse tamamen farklı bir meslek eğitimi anlamına bile gelebilir.” 5- Peki ya bütün hayatları boyunca aynı işte çalışmış olan insanlar? “Her bireyin şu basit gerçeği idrak etmesi lazım: İnsanların, ailelerinin hayat standartlarını koruyabilmek ve çocuklarını eğitebilmek adına bugün daha esnek olmaları gerekiyor. İcabında işlerini ve hatta evlerini değiştirmeleri bile gerekebilir.“ 6- Hükümetin büyüklüğü hususundaki duruşunuz ne? “Bir tarih araştırmacısı yazısında, 18’nci yüzyılda bile Rus hükümet bürokrasisinin toplumla aynı hızda büyüdüğünü ve genişledikçe toplumu içine aldığını belirtiyor. Bu iyi bilinen, ancak hiç istenmeyen ve uzak durulması gereken bir senaryo.” 7- Küresel finans sistemi nasıl şekillenmeli? “Mevcut sistemi olduğu gibi bırakmak ve düzenlemenin rolünü ciddi şekilde artırmak şeklindeki iki uç nokta arasında ortak bir yol bulmalıyız.” 8- Hiçbir şey değişmezse ne olur? “Eğer ülkeler ilk alternatifi seçerek mevcut sistemi olduğu gibi bırakırlarsa, ki bu da ihtimal dahilindedir, özellikle krizin şiddetli dönemi bittiğinde kendimizi, bizi yeni bir krize götürecek bir yolda bulmamız kaçınılmaz olacak.” 9- Peki aşırı düzenlemenin getireceği riskler nelerdir? “İkinci yol, yani düzenlemeleri sert bir şekilde artırmak, vaziyet tekrar kararlı bir hale gelse bile eninde sonunda ekonomik büyümenin ciddi şekilde yavaşlamasına yol açacaktır.” 10- Peki bu krize karşı uygulanabilecek mantıklı uluslararası düzenlemeler nelerdir? “Konacak yeni uluslararası kuralların oluşturacağı devasa sarmallar gereksiz. İhtiyacımız olan, sıradan pazar oyuncularından düzenleyicilere kadar herkes için teşvik oluşturabilecek etkili ve şeffaf kurallar. Bu kurallar sürdürülebilir büyümeyi engellemeyecek, aksine garanti altına alacak akılcı davranışları düzenleme görevi görmeli.” Editör’ün Notu: “Dudak Okuma”nın her bir bölümü, röportaj yapılan şahıslarca söylenmiş on alıntı içerir. Yalnız, bu sadece sanal bir röportajdır. Mümkün olduğunca, ifade edilen düşüncelere daha iyi bir anlam sağlayacak sorular eklenmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT