BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Depremzede esnafa vergi kolaylığı

Depremzede esnafa vergi kolaylığı

TBMM’de Vergi Kanunu’nun 10. maddesi kabul edildi. Deprem bölgesindeki mükelleflerden alacağı bulunan mükelleflere çeşitli kolaylıklar sağlandı.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, akşam bölümünde, TBMM Başkan Vekili Ali Ilıksoy başkanlığında yaptığı çalışmalarda, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nı görüştü. Yapılan görüşmeler neticesinde kanunun 10. maddesi kabul edildi. 10. madde ile 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na geçici 24. madde eklendi. Bu madde ile deprem bölgesindeki mükelleflerle ilgili olarak şu düzenlemeler yapıldı: “17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde deprem felaketine maruz kalan yörelerde, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı bulunan kişilerden alacağı bulunan mükellefler, bu kanunun 322 ve 323. maddeleri hükümlerinin uygulanmasında bu madde hükmünü de dikate alırlar. Karşılık ayrılmak veya zarar yazılmak istenen alacak; 1-Alacağın bulunduğu yerdeki deprem tarihinden önce doğmuş olmalıdır. 2-Varlığı Vergi Usul Kanunu’nda sayılan belgeler ile tevsik edilmelidir. Borçlunun malvarlığının en az üçte birini kaybettiğine ilişkin olarak açılmış tespit davası üzerine karar, alacağın dava veya icra safhasına geldiğini gösterir ve bu nevi alacaklar için pasifte karşılık ayrılabilir. Alacaklı ve borçlunun her türlü muvazaadan ari olarak sulh olmaları ve bu konuda düzenleyecekleri bir belgeyi karşılıklı olarak imzalamaları halinde bu belge kanaat verici belge sayılır ve belgeye konu alacak değersiz alacak addolunur. Maliye Bakanlığı 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensubunca düzenlenmiş ve üçüncü fıkrada belirtilen şartların mevcudiyetini gösteren tasdik raporunu kanaat verici vesika olarak kabul edebilir. Ancak bu vesika borçlu yönünden vazgeçilen alacak sayılmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul Maliye Bakanlığı’nca belirlenir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104390
  % -0.45
 • 5.4778
  % -0.03
 • 6.2168
  % -0.01
 • 7.2503
  % -0.22
 • 229.653
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT