BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kültür ve Turizm Bakanlığından açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığından açıklama

22 Haziran 2009 tarihli bu köşede yazdığım yazı ile ilgili olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığından, elektronik posta yoluyla bana gönderilen açıklamayı aynen aşağıya alıyorum: “Sayın İsmail YAĞCI, Türkiye Gazetesi 26.06.200922 Haziran 2009 tarihli bu köşede yazdığım yazı ile ilgili olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığından, elektronik posta yoluyla bana gönderilen açıklamayı aynen aşağıya alıyorum: “Sayın İsmail YAĞCI, Türkiye Gazetesi 26.06.2009 Gazetenizin 22/06/2009 tarihli sayısında yer alan “Türbelerin Devri ve Özel Müzeler Kurulması” başlıklı habere ilişkin Bakanlığımızca bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yazınızda, Bakanlığımız denetiminde özel müze açılması için yasal düzenleme çalışmalarının yapılması gerekliliği ve Bursa ilinde fiilen halen sergilenmekte olan Esat ULUUMAY koleksiyonuna ait kıyafetlerin mevcut fiziksel koşullar altında dar bir alanda sergilendiği ifade edilerek, söz konusu eserlerin daha geniş bir alanda sergilenmesi gerektiği belirtilmektedir. Mevcut halde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 26. maddesi amir hükümleri ve söz konusu kanun kapsamında özel müzelere ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı “Özel Müzeler Denetimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri halen yürürlükte olup, anılan müze talepleri için yasal olarak yeterli oldukları düşünülmektedir. Esat ULUUMAY’ın eserlerinin sergilenmesi hususuyla ilgili olarak, daha önce Bursa Valiliği’nin 15.03.2004 tarihli yazısı ile Esat ULUUMAY tarafından Bursa ili, Muradiye Mahallesi, II. Murat Caddesi’ndeki Şair Ahmet Medresesi’nde Osmanlı Halk Kıyafetleri ve El Sanatları Müzesi kurulması talep edilmiştir. 31.03.2004 tarihinde “Özel Müzeler ve Denetimler Hakkında Yönetmelik”in 5. ve 8. maddelerinde belirtilen hususların yerine getirilmesinden sonra söz konusu özel müze açma talebinin değerlendirileceği Bursa Valiliğine ve talep sahibine bildirilmiştir. Ayrıca, Bursa ilimizde etnografik eserleri ihtiva eden Bakanlığımıza bağlı Türk İslam Eserleri Müzesi bulunmakta olup, ziyaretçilere açık durumdadır. Açıklamamızı okuyucularınızla da paylaşmanızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği” Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Ertuğrul Günay’ın, Türk Kültür ve Turizmine katkılarını yakinen bilmekteyim. İç ve dış turizmle çok sıkı ilişkisi olan türbelerin; mevcut yasalara uygun olarak mahalli idarelere devrinin de gerçekleştirilmesini, sayın bakandan halkımız beklemektedir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT