BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.’DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.’DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Tasfiye Halinde olan şirketimiz; Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul’da alınan kararlar doğrultusunda borçlulardan yaptığı tahsilatlar ile hesap sahiplerine ödeme yapmaya devam etmektedir.Tasfiye Halinde olan şirketimiz; Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul’da alınan kararlar doğrultusunda borçlulardan yaptığı tahsilatlar ile hesap sahiplerine ödeme yapmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda; Haziran 2009’da kapatılan hesap tutarı 5.790.474 USD ve 2.317.238 EURO’dur. Toplamı 9.041.817 DOLAR’dır. Bu da 13.834.883 TL karşılığıdır. Kurumumuzun devlete hiç borcu yoktur. Ödemeler borç bitinceye kadar her ay düzenli olarak devam edecektir. Bilindiği gibi, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden, tüzel kişiliği devam etmekle birlikte tasfiye sürecine girmiştir. Bankalar Kanunu’na göre; Özel Finans Kurumlarının Anonim Şirket şeklinde ortaklık yapısına sahip olmaları nedeniyle, şirketimizin tasfiyesi için uygulanacak olan Genel Hükümler de Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere” ilişkin hükümleridir. Bu sebeple şirketimizin tasfiye işlemleri Genel Kurulca seçilen Tasfiye Memurları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir. Şirketin yönetim ve temsil yetkisi tasfiye memurlarına aittir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, şirketimizin tasfiyesi ile ilgili kararların alınmasında ve bu kararların uygulanmasında taraf olmayıp, sadece tasfiye sürecini denetlemektedir. Şirketimizin borçları, hesap sahiplerine yapılan ödemeler doğrultusunda azalmaktadır. Zaman zaman mudinin vefatı ve ortak hesapların bölünmesi gibi çeşitli teknik nedenlerle, şirketimizin borç miktarı değişmemekle birlikte hesap sahibi sayısında artışlar olabilmektedir. 10 Şubat 2001 tarihinde tasfiye sürecine giren şirketimizde Cari Hesap sahiplerine yapılan ödemeler Haziran 2007 tarihinde tamamlanmıştır. Halen Katılım Hesabı sahiplerine yapılan ödemeler devam etmektedir. Ödeme sırası geldiği halde, az sayıdaki bazı hesap sahibimize, adreslerini değiştirmeleri, yeni adres bilgilerini şirketimize bildirmemeleri, gönderdikleri banka hesap numaralarında yanlışlıklar olması, Bankalar Yasası gereğince, gerekli belgeleri şirketimize intikal ettirememeleri gibi bazı teknik nedenlerle ödeme yapılamamıştır. Az sayıdaki bu hesap sahiplerinin durumu netleştirildiğinde gerekli ödemeleri yapılacaktır. Bütün bu hususlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın emir ve tavsiyeleri gereğince, tüm hesap sahiplerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93492
  % 0.22
 • 5.4283
  % -0.83
 • 6.1416
  % -0.82
 • 6.9561
  % -2.11
 • 212.154
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT