BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > e-Devlet projesi israfı bitirecek

e-Devlet projesi israfı bitirecek

Hayatın her alanında işleri kolaylaştıran bilgi teknolojilerinin büyük bir tasarruf sağladığını da söyleyen TBV Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Verimsizliği gidermenin yolu e-Devlet’ten geçer” diyor...Sunuş “Bilişim biliminin bilgisayarla ilgisi, astronominin teleskopla ilgisi kadardır” diyor; düşünür Edsger W. Dijkstra... Bilgi ve bilginin otomatik olarak işlenmesiyle ilgilenen bir bilim dalı bilişim... Türkiye Bilişim Vakfı ise 14 Nisan 1995’te “Türkiye’yi Bilgi Toplumu” olarak görme ülküsünü gerçekleştirmek için 114 kurum ve 178 kişi tarafından kuruldu... Öncelikli hedef ise, bilgi toplumuna giden süreci hızlandırmak... Türkiye Bilişim Vakfı, bu hedefe yönelik pek çok çalışma gerçekleştirmiş. Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürebilecek altyapıyı oluşturmaya katkıda bulunmak ve bilişim sektörünün ekonomideki payını artırmak için bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinde bulunmak, ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek, uygulamalarını sağlamak için uğraş vermek olarak sıralanıyor Vakfın hedefleri... Vizyon ise; “Bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye”... Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Özlem Yılmaz’ın sorularını cevaplandırdı MESAİSİ BİLİŞİMLE GEÇİYOR Halen, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Faruk Eczacıbaşı, bilişim alanında çeşitli kurumlarda aktif görev yapıyor. TÜBİSAD Yönetim Kurulu ve Yüksek Bilişim Konseyi Üyesi olan Faruk Eczacıbaşı, Türkiye Bilişim Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyor. Bilgi çağında, bilişim Vakfı ve faaliyetlerini, e-Devlet uygulamalarını ve çalışmaları, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Sayın Faruk Eczacıbaşı ile konuştuk. Kısa sürede büyük yol alan çalışmaları anlattı bize Sayın Eczacıbaşı... * Efendim şu sıralar çok popüler olan e-Devlet projelerinden bahsedebilir miyiz? Ne amaçla ve daha çok hangi kuruluşlar için hazırlandı? e-Devlet, ‘bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak devlet hizmetlerini vatandaşa ve iş dünyasına sunmak’ olarak tanımlanabilir. Amaç, devletin daha etkin, daha verimli ve saydam bir yönetime ulaşmasıdır. e-Devlet, kamudan vatandaşa (G2C), kamudan iş dünyasına (G2B) ve kamudan kamuya (G2G) işlev görebilmektedir. e-Devlet’i, otomasyon projelerinden ayıran temel farklılık, e-Devlet projelerinin iş süreçlerini yeniden tanımlayan, vatandaşın, iş dünyasının ve kamu çalışanının erişimine açık projeler olmasıdır. Bu da “saydamlığa” giden yolda çok önemli bir aşamadır. * Bu projeyi kullanmaya başlayan kuruluşların ciddi şekilde hem evrak hem de zaman tasarrufu oluyor. Bunları sizden dinleyebilir miyiz? Vatandaşın devletle ilişkide olduğu en temel hizmetlerde bugün, işlemler daha çabuk yapılıyor. Örneğin; gümrüklerde e-Belge uygulamasında e-İmza kullanılmasıyla ihracat işlemlerinin yüzde 95’i ilk 4 saatte bitirilmeye başlandı. İthalat beyannamelerinin %80’i ilk 8 saatte tamamlanabiliyor. Konu ile ilgili eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen şu çarpıcı bilgiyi vermişti: “Gümrükte bu uygulamayla 1.127 ton kâğıt tasarruf edildi. Daha önce bu işlemlerde 2.3 milyon adet kâğıt kullanılmıştı. Bu, 112 kamyon dolusu kâğıttır. Bunu şimdi tasarruf ediyoruz.” Dolayısıyla hem kurumlar hem de vatandaşlar, e-Devlet uygulamasının kendisine kazandırdığı zamanı, parayı, enerjiyi bizzat yaşadıkça bu uygulamaya yakınlık duyacak ve kullanmak isteyecektir. Ancak gerçek bir e-Devlet uygulaması ile kamuda, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak vatandaşla etkileşimli ve verimli bir yapı kurulabilir. Devletin bürokraside güvenirliliği, verimi ve hızı artar. Gelecekte gençlerin işi bugünden çok daha zor İş dünyasında, günümüz ve geleceğin sektörünün gücünü artıran Türkiye Bilişim Vakfı’nın Başkanı olan Faruk Eczacıbaşı, vakıf olarak Cisco, IBM, Turkcell, Eczacıbaşı, Microsoft, Intel, HP ve daha birçok bilişim firmasıyla iş birliği yapıyor... Türkiye’nin geleceğine yatırım için... Sayın Eczacıbaşı, geleceğimiz olan gençlere uyarılarda bulunuyor, özellikle hayatta başarılı olmaları için tavsiyelerde bulunuyor. Bunların başında da “Eğitim bitmeyen bir süreçtir” gerçeğine işaret ediyor: Yapabileceğim en önemli tavsiye; okul bitirmekle eğitimin sona erdiği düşüncesine kesinlikle kapılmamaları. Gelecek kuşakların çalışma hayatları bizimkinden çok daha zor olacak. Çok daha çabuk eskime tehlikesiyle karşı karşıyalar. Tecrübe kazanmanın ötesinde, kendilerini devamlı yenilemek zorunda olduklarını unutmamaları gerekiyor. Bilgi ve iletişim ekonominin itici gücüdür Türkiye Bilişim Vakfı, bilişim sektöründe yaşanan eleman açığını kapatmak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla TBV Akademisi’ni hayata geçirdi. Sayın Faruk Eczacıbaşı, Akademinin sunduğu hizmetleri anlattı... Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) olarak Cisco Systems ile birlikte bilişim sektöründe yaşanan eleman açığını kapatmak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı Akademisi’ni kurduk. TBV Akademisi’nde ilk olarak uluslararası bir meslek eğitimi olarak kabul edilen ‘Cisco Networking’ Akademisi Programı (CNAP) eğitimleri vermekteyiz. TBV Akademisi’nde 70’şer saatlik modüllerle eğitim alan katılımcıların başarısı ara sınavlarla sürekli olarak denetlenmekte ve akademiden mezun olanlar, “CNAP Eğitmen Sertifikası” almaya hak kazanmaktalar. TBV olarak, bilişim konusunda yetişkinlere ve öğrencilere yönelik bir uluslararası bir meslek eğitimi programı olan CNAP’i geniş gruplara eriştirmeyi hedeflemekteyiz. Bunların haricinde Cisco Systems Türkiye, Yenibir.com, Netron Teknoloji gibi firmalar ile ortak projeler geliştirdik. TBV Akademisi Eğitmen Eğitimi kampanyası, Networker Factory Projesi bunlara örnek teşkil edebilir. Ayrıca e-akademi ile internet üzerinden bilişim ile ilgili eğitimler vermekteyiz. İnovasyonu anlatmayı kendimize vizyon edindik Türkiye’de firmalar inovasyonun, Ar-Ge’nin önemini anlamaya başladı; ancak küçük ölçekli şirketlerimiz sanıyorum konuyla ilgili programdan nasıl yararlanacaklarını çok iyi bilmiyor. Vakıf olarak bu konuda neler yapıyorsunuz? Son yıllarda Türkiye’deki en önemli ekonomik problem, artan cari açık. Bunu azaltmanın yolu, ülkemizde üretimin katma değerini artırmakla mümkün. Bunun için bilim ve teknolojiye “yeni teknolojiler” geliştirmek, yani inovasyon gerekiyor. Artık, ekonomi siyasetinin temel amacı, inovasyon ve gelişmeyi teşvik etmek... Türkiye Bilişim Vakfı olarak biz de ekonominin daha verimli hale gelmesini sağlayacak unsur olarak inovasyonu (ve onun ayrılmaz parçası araştırma-geliştirmenin önemini) her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı da tam bu konu ile ilgili. Ancak, Türk şirketleri (ki buna bilişim şirketleri de dâhil), bu programdan kaynaklanan fonlardan ve insan ilişkileriyle (networking) oluşacak know-how paylaşımından nasıl yararlanacaklarını bilemiyorlar. Bu durumda Vakfımız, özel şirketler ve kamuoyu nezdinde “inovasyonun ne işe yaradığı”nı anlatmayı misyon edinen ve inovasyonu yaygınlaştıracak kaynaklara ulaşmayı sağlayan bir katalizör rolü üstlenmiş bulunuyor. Yeni bir yapılanma gerekiyor Devletin bürokraside güvenirliliğini ve hızını artıracak, küresel rekabeti güçlü kılacak e-Devlet uygulamalarını gerçekleştirme sürecinde sürecin stratejisini hazırlayacak, izleyecek, kurumlar arasında eş güdümü sağlayacak, yatırım ve harcama yetkisi olan bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Eczacıbaşı, “Ne yazık ki bugün böyle bir yapılanma yok” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT