BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İki Türkiye

İki Türkiye

Hep yazıyorum: Tekrarlayayım: XXI. yüzyılın kimyasında “çelişki” var.Hep yazıyorum: Tekrarlayayım: XXI. yüzyılın kimyasında “çelişki” var. Tezatlar içinde yaşamak mecburiyeti, bir nevi post-modern çoğulculuğun gereği. Tertipleştirmeden, farklılıkları muhafaza ederek... Ne var ki, buna alışmak zor. Kendisininkini mutlak doğru addedip, onu kıstas alıp “öteki”ni antitez olarak gören kafalar için çokkültürlülüğe tahammül biraz sıkıntılı. Üstelik, bu aykırılıklar renkler arasında bir zevk seçimi olsa, yine kolay işimiz. Asıl belâ; kötü ile iyi arasında tefriki yapabilmekte ve bu ayrımı çeşitliliğin zenginliği ile karıştırmamakta!.. Türkiye’de etnik, dini, hatta farklı kültürel üslup, hayat tarzlarının birbiriyle yanyana yaşayabilmesi çağdaş demokratik tavrın icabı. Ama; din diye vahşeti, etnik kimlik diye terörü kimsenin satmaya veya savunmaya hakkı yoktur. Önce insan; sonra kimliği, kişiliği gelir. Onu “tanımadan”, onun yaratılıştan dolayı sahip olduğu haysiyeti rencide ederek mi sosyal davranışı sürdüreceksiniz? Satanist dahi olabilirsiniz. Ama, adam değil, keyfine kedi bile öldüremezsiniz. Bu farkların idrakine varabilen bir Türkiye’de sosyal doku zedelenmeden bir arada yaşamak mümkün olabilecektir. Nasıl bu vahşeti gerçekleştirebilirler? Daha sonra o ölüm hücrelerinin üstünde yaşayabilirler? Ben psikolog değilim, tarihçiyim. Ama, tarih böyle nice örnekle doludur. Yahudileri gaz odasına gönderenler de, Filistinlileri işkenceye alan İsraillilerin de aynı yalıtılmış dünyaları vardı. (Başkaları gibi) Çünkü, ideoloji-dogma-psikolojik/beyin yıkama usulleri, “öteki”nin “de-humanise” (yani insanlıktan arındırma) edilmesini sağlar. Düşmanını artık “insan” olarak görmezler. O ruhi eşiğe varılınca düşmanınıza en ağır vahşeti yaparsınız. Bundan da nedâmet duymazsınız. İşte, onun için bir ülkede sosyal psikologlar ondan önemlidir. Vahşet her ülkede, her kesimde olur. Tarih bu cinnetlerle doludur. Maksat, önünü almaktır. Mesele, ilk ağızda polisiye tedbirlerle çözülür. Ancak yeterli değildir. Sosyal hadiselerin bu vahşete malzeme sağlaması da engellenmeli. Dahası, toplum psikolojisi, en marjinal güçlerin dahi subap atmasına neden olunmayacak kadar gözetilmelidir. İki Türkiye var. Biri aydınlık, diğeri karanlık. Maalesef ikisi de içimizde!...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT