BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nefsin sebep olduğu hased

Nefsin sebep olduğu hased

Hased etmenin bir sebebi de, nefsin arzusu ve teşvikidir;Hased etmenin bir sebebi de, nefsin arzusu ve teşvikidir; zira reislik arzusu olmayan, mal istemeyen, mütevazı bir kimsenin yanında bile, Allah’ın kullarından birinin iyi durumlarından bahsedildiği ve Allah’ın kullarına nimet olarak verdiklerinden bahsedildiği zaman kendisine ağır gelir, benim niçin yok, düşüncesi aklına gelir. İşte bu nefistendir. Kendisi zor durumdaysa, insanların işlerinin bozukluğundan ve karışık durumlarından, hayal kırıklıklarından, sıkıntılı hayatlarından bahsettiğin zaman sevinir! Bu kimse hiçbir zaman başkasının rahatlığını hoş görmez. Başkalarının da kendisi gibi olmasını ister nefsi. Daima başkasının perişanlığı hoşuna gider. Sanki o kullar o nimetleri onun mülkünden ve hazinelerinden almışlar gibi davranır. Sahip olmadığı malın cimriliğini yapar. İki türlü cimrilik vardır: Biri, öz malıyla halka karşı cimrilik yapar. Diğeri, başkasının malıyla halka karşı cimrilik yapar. Hayırsever birinin yaptığı ihsanı kıskanır. İşte bu insan da Allah’ın nimetleriyle başkasına karşı cimrilik yapar. Kendisiyle aralarında herhangi bir bağ ve düşmanlık olmayan kullara Allah’ın vermiş olduğu nimetleri çok görür! Bunun zâhirî, görünüşte bir sebebi yoktur. Ancak nefiste bulunan bir kötülük ve tabiatta bulunan bir rezaletten başka! Bu insanın mizacı, kötülük üzerinedir, bunu tedavi etmek gayet güçtür. Çünkü diğer sebeplerle meydana gelen hasedin sebepleri ârızî, geçici olduğu için onun sökülmesi ve tedavisi düşünülebilir ve insan tedavisine ümit bağlar. Hasedin bu kısmı ise, insanın mayasında bulunan bir çirkinliktir. Herhangi bir ârızî sebepten doğmamıştır. Bu bakımdan onun sökülmesi güçtür. Çok tövbe istiğfar etmek gerekir. Hased etmeye; düşmanlık, nefsin arzusu sebep olduğu gibi, başkasının kendisinden maddeten ve mânen yüksek olması, kibir ve baş olma arzuları da sebep olur. Bazen bu sebeplerin bir kısmı veya tümü veya çoğu bir şahısta toplanır, dolayısıyla o şahısta hased oldukça kabarık olur. Öyle bir duruma gelir ki, idarei maslahattan bile olsa onu seviyormuş gibi davranamaz. Aksine açıkça belirtmek suretiyle düşmanlığı su yüzüne çıkar... Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT