BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devletin parasına takip

Devletin parasına takip

Say 2000i Projesi çerçevesinde, devletin geliri, gideri, borcu, alacağı ve nakit durumu günlük olarak görülebileceği gibi kime ne kadar ödeme yapıldığı da çok detaylı bir şekilde izlenebilecek* Say 2000i Projesi ile memura ödenen 150 milyon liralık maaştan, müteahhitlere ödenen trilyonlara kadar bütçeden kime ne kadar ödeme yapıldığı tek tek ortaya konulacak. Saymanlıklarda yapılacak sıkı takiple devletin harcadığı her kuruşun Türk vatandaşlarından kimin cebine girdiği de görülmüş olacak. * Devletten kimlerin ne aldığının belirlenmesi, kayıtdışı ekonomiyle mücadeleye de katkı sağlayacak. Devletle iş yapan, devlet harcamalarından pay alan kişi ve kuruluşların vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin yanı sıra, bunların bağlantılı olduğu, iş yaptığı sektörlere de zincirleme ulaşılabilecek. * İlk olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda başlatılan “Akşam olduğunda hesabını gören devlet” projesinde, ikinci adım, aralarında Hazine’nin de olduğu 20 kuruluşta atılıyor. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Fikret Sevinç, projenin 2000 yılı sonunda bin 700 saymanlığın tümünde uygulamaya konulmuş olacağını söyledi. Devletin harcadığı her kuruşun günlük olarak izlenmesini öngören Say 2000i Projesi ile devletin kime ne ödediği, geliri-gideri tek tek ortaya dökülecek. Edinilen bilgiye göre, “akşam olduğunda hesabını gören devlet projesi” olarak da adlandırılan söz konusu uygulama çerçevesinde, devletin geliri, gideri, borcu, alacağı ve nakit durumu günlük olarak görülebileceği gibi kime ne kadar ödeme yapıldığı da çok detaylı bir şekilde izlenebilecek. Say 2000i’de saymanlıklar kendilerinin bir müteahhit veya başka herhangi bir kişi ve kuruluşa yaptıkları ödeme sırasında, bu kişi ve kuruluşlara ilişkin kimlik bilgilerini alarak, sisteme yükleyecek. O kişi veya kuruluşa, yurdun herhangi bir yerindeki saymanlıklarca 6 ay sonra veya 2 yıl sonra devlet adına tekrar bir ödeme yapıldığında, söz konusu ödeme bilgi işlem merkezindeki kütük sayesinde ilgili kişi ya da kuruluşun dosyası hemen yansıyacak. Böylece, devletin harcadığı her kuruşun Türk vatandaşlarından kimin cebine girdiği de görülmüş olacak. Bu şekilde devletin, 150 milyon lira maaş verdiği memurundan, trilyonları ödediği müteahhide kadar kime ne ödediği, çok sağlıklı bir şekilde, Say 2000i kanalıyla görülebilecek. KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE Devlet pastasından kimlerin ne kadar pay aldığına, devletin harcamalarının kişi bazında kime gittiğine ilişkin bilgiler, kayıtdışı ekonomiyle mücadeleye de katkı sağlayacak. Devletle iş yapan, devlet harcamalarından pay alan kişi ve kuruluşların vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin yanı sıra, bunların bağlantılı olduğu, iş yaptığı sektörlere de zincirleme ulaşılabilecek. Bu da çok daha geniş bir alanın vergi açısından kavranabilmesi sonucunu verecek. Say 2000i Projesi ile devletin geleceğe yönelik yükümlülükleri de çok net ve sağlıklı bir şekilde gözlenebilecek. Proje, kamu harcamalarındaki ısrafı ortaya çıkaracak. Günlük olarak toplanan bilgileri, internet üzerinden ertesi gün Kamu Hesapları Bülteni kanalıyla yayınlayarak devlet harcamalarındaki şeffaflığı sağlayacak ve 2 milyon memur için detaylı bir veri tabanı meydana getirecek olan proje ile kamunun sağlık harcamalarında yaşanan suistimallerin de önüne geçilecek. SIRADA HAZİNE VAR Bu arada, projeyi yürüten birimin başında bulunan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Fikret Sevinç, ilk aşamada Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez saymanlığında hayata geçirilen projenin, 2000 yılı sonunda bin 700 saymanlığın tümünde uygulamaya konulmuş olacağını bildirdi. Projenin ikinci aşamasında Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı’nın da aralarında bulunduğu 20 birimin daha sisteme gireceğini kaydeden Sevinç, bir yandan yeni saymanlıklara ve bütçe dairelerine bağlanırken, diğer yandan da sistemin altyapısına ilişkin ihalenin Mart sonuna kadar tamamlanacağını vurguladı. Muhasebat Genel Müdürü Sevinç, Haziran ayından itibaren ise ayda 250-300 saymanlığı Say 2000i bünyesine alarak, yıl sonunda tüm Türkiye’de devletin gelir ve giderinin günlük olarak takip imkanının sağlanmış olacağını belirtti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT