BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

Bugün 6.8 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılına gelindiğinde 9 milyarı geçmesi bekleniyor. Bu büyümenin neredeyse tamamı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Acaba en çok artış hangi yaş grubunda olacak?1. Küresel Test En fazla kim büyüyor? Bugün 6.8 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılına gelindiğinde 9 milyarı geçmesi bekleniyor. Bu büyümenin neredeyse tamamı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Acaba en çok artış hangi yaş grubunda olacak? A. 15 yaşın altındaki çocuklar B. Çalışma yaşındaki nüfus (15-59 yaş) C. Yaşlılar (60 ve üstü) >> A. 15 Yaşın altındaki çocuklar: YAN­LIŞ. Günümüzde az gelişmiş bölgelerde yaşayan ortalama nüfus halen genç. Kişi başı yaklaşık 6 bin dolar geliri olan bu bölgelerde 15 yaş altı nüfusun oranı % 29’u buluyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Birimine göre gelişmekte olan ülkelerde çocuk sayısı 1.7 milyarla tarihi zirvesinde. Bu durum mevcut ekonomik krizle boğuşan bu ülkelerdeki eğitim sistemi üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Ayrıca bu genç nüfusun ilerde iş arayacak olması dinamik iş imkânları oluşturulmasını daha önemli hale getiriyor. >> B. Çalışma yaşındaki nüfus (15-59 yaş): DOĞ­RU. 2050 yılına gelindiğinde en çok artış çalışma yaşındaki nüfusta olacak. Önümüzdeki 40 yılda 2.3 milyar kişi artması beklenen dünya nüfusunun 1.2 milyarı, yani yarıdan fazlası, bu yaş grubunda olacak. Aksine gelişmekte olan ülkelerde 15 yaşın altındaki çocukların sayısında ise azalma olacak. Şu an 1.7 milyar olan bu sayının 1.6 milyar olması bekleniyor. Bu esnada gelişmiş ülkelerdeki çocuk sayısında ise çok az değişim bekleniyor, şu anki gibi 200 milyona yakın olacağı tahmin ediliyor. >> C. Yaşlılar (60 ve üzeri): YAN­LIŞ. Çalışma yaşındaki nüfus hariç artması beklenen bir diğer grup ise yaşlılar. 2.3 milyar artışın 1.1 milyarını bu yaş grubu oluşturacak. Başka bir deyişle, dünyanın yaşlı nüfusundaki artış bugünkü Hindistan nüfusuna eşit olacak. Bu yaşlanma trendi evrensel bir fenomen. 2050 yılında gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus % 50’den fazla artarak 264 milyondan 416 milyona çıkacak. Gelişen ülkelerde bu yaşlanma eğilimi çok daha belirgin olacak. Yaşlı sayısı yaklaşık 4 kat artarak 475 milyondan 1.6 milyara çıkacak. Başka bir ifadeyle, gelişen ülkelerde yaşayan yaşlı nüfus gelişmiş ülkerin toplam nüfusundan (1.28 milyar) % 25 daha fazla olacak. 2. İlginç Rakamlar 1- 2010’da Avrupa’da çalışma yaşındaki nüfus zirve yapacak. (European Commission) 2- Soylara bakıldığında ABD Anglo-saksondan çok Alman sayılır. (New York Times) 3- 1998 - 2005 yılları arasında Fransa’da bir evin ortalama geliri sadece yüzde 5 arttı. Fransa’daki en zengin yüzde 0.01’lik kesimin geliri ise yüzde 43 arttı. (Paris School of Economics) 4- Haftada sadece 32 saat çalışan Hollandalı işçiler Avrupa’nın en az süreli çalışanları. (OECD) 5- Yeni Amerikan arabalarının ortalama beygir gücü 1980’lerde üretilenlere göre yüzde 70 daha yüksek. (Insurance Institute for Highway Safety) 6- Seattle ve San Francisco gibi bazı Amerikan şehirlerinde belediye ofislerinde küçük plastik şişelerde su alınması yasaklandı. (Businessweek) 7- 2008 yılında Hong Kong’da kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 44 bin dolara (Satın alma gücü paritesine göre) ulaştı ve İngiltere’nin 36 bin dolar olan rakamını geçti. (Economist Intelligence Unit) 8 -Pamuk, başlıca tarım ürünü olduğu ülkelerde “beyaz altın” olarak biliniyor. (I. Herald Tribune) 9- Dünya çapında 1500 paparazzi çalışıyor, bunların 800’den fazlası Los Angeles’ta. (Fortune) 10- Barack ve Michelle Obama 2008 yılında, çoğu kitaplardan olmak üzere, 2.7 milyon dolar kazandı. Bu ortalama bir Amerikan hanesinin gelirinden 50 kat fazla. (Financial Times) 3. Dudak Okuma Başkan Barack Obama ile Rusya üzerine... ABD Başkanı Barack Obama’nın Rusya’ya yaptığı ilk ziyaretin iki nükleer süper devlet arasındaki gerilmiş ilişkileri iyileştirmesi bekleniyordu. Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Vladimir Putin’le görüşen Obama, sonrasında Moskova’daki Yeni Ekonomi Okulu’nda ABD-Rusya ilişkilerindeki yeni perspektifini sundu. Aşağıdaki görüşleri 7 Temmuz 2009 günü yaptığı konuşmadan alındı. 1- ABD-Rusya ilişkilerini geleneksel olarak çökerten neydi? “20’nci yüzyıldaki görüşe göre Amerika ve Rusya’nın birbirlerine muhalif olması gerektiği, güçlü bir Rusya’nın ya da güçlü bir Amerika’nın sadece birbirlerinin karşısında bulunabileceği düşünülüyordu. Ve 19’ncu yüzyıldaki görüşe göre dünyayı kutuplara ayırmamız ve büyük güçlerin karşı bloklar oluşturarak birbirini dengelemesi gerekiyordu.” 2- Günümüzde durum nasıl? “2009 yılında bir süper güç başka ülkelere tahakküm ederek ya da onları kötü göstererek gücünü göstermiyor. İmparatorlukların diğer ülkeleri satranç tahtasındaki bir piyon gibi gördükleri dönem bitti.” 3- Başka bir ifadeyle? “Gücün peşinde koşmak artık sonucu sıfır olan bir oyun değil, gelişim paylaşılmalı.” 4- Niye bugünlerde ortak bir hayal kırıklığı duygusu var? “Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte, çok fevkalâde beklentiler oluştu, barış ve refah için, uluslar arasında yeni düzenlemeler için ve bireylere yeni fırsatlar için. Bütün büyük değişim zamanlarında olduğu gibi, ihtiraslı planların ve bitmez fırsatların dönemiydi. Ama, elbette, işler her zaman planlandığı gibi olmuyor.” 5- Rusya hakkındaki görüşleriniz nedir? “Amerika güçlü, barışçıl ve refah içinde bir Rusya istiyor. Bu Rus insanına olan saygımızdan kaynaklanıyor. Milletlerimiz arasındaki paylaşılan tarih rekabetin çok öncesine dayanıyor. Geçmiş rekabetimize rağmen insanlarımız önceki yüzyıldaki büyük savaşta müttefikti.” 6- Bu günümüzdeki sorunlu bölgelerden olan güneybatı asya içinde geçerli mi? “Ne Amerika ne de Rusya, Taliban tarafından yönetilen bir Afganistan ya da Pakistan istemez. Şimdi farklı bir gelecek için beraber çalışmanın tam zamanı. Bu gelecekte geçmişteki büyük oyunları ve günümüzdeki çatışmaları geride bırakmalı ve hepimiz Orta Asya’nın güvenliğine katkıda bulunmalıyız.” 7- Nükleer silahsızlanma haricinde, ABD-Rusya arasında başka hangi alanlarda işbirliğini mümkün görüyorsunuz? “Amerika ve Rusya arasındaki iş birliğinin artması için fevkalâde bir potansiyel var. Serbest ve adil olan ve dünyanın geri kalanıyla entegre olmuş bir ticareti arayabiliriz. Her iki ülkede de iş fırsatı doğuracak yatırımlara hız verebiliriz, enerji alanında ortaklıklar kurabiliriz, sadece petrol ve gaz gibi geleneksel kaynaklar için değil, aynı zamanda büyüme sağlayacak ve iklim değişikliği ile savaşacak yeni kaynaklar üzerinde çalışabiliriz.” 8- Rusya küresel topluma ne katkı sağladı? “Rus yazarlar insan ruhunun karmaşıklığını ve sonsuz gerçekliği anlamamıza yardımcı oldu. Rus ressamlar, besteciler ve dansçılar bize güzelliğin yeni şekillerini sundu. Rus bilim adamları hastalıkları iyileştirdi, uzaya gitmemize yardım etti.” 9- Rus hükümetini ne için eleştiriyorsunuz? “Her yerdeki insanların rüşvet vermeden iş yapmaya veya eğitim almaya hakkı var. İster Amerika’da veya Rusya’da, isterse Afrika’da veya Latin Amerika’da olsunlar, bu bir Amerikan veya Rus fikri değil, bu insanların ve ülkelerin 21’nci yüzyılda ayakta kalmalarının yolu.” E­di­tör’ün No­tu: "Dudak Okuma"nın her bir bölümü, sorularda belirtilen tarihlerde röportaj yapılan şahıslarca söylenmiş yaklaşık on alıntı içerir. Yalnız, bu sadece sanal bir röportajdır. Mümkün olduğunca, ifade edilen düşüncelere daha iyi bir anlam sağlayacak sorular eklenmiştir." © 2009 www.theglobalist.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT