BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Da’lec bin Ahmed “kuddise sirruh”

Da’lec bin Ahmed “kuddise sirruh”

Bu zât buyuruyor ki; (Resûlü, cenab-ı Hak, Gönderdi âlemlere, yalnız rahmet olarak.Nefse düşmanlık!.. Bu zât buyuruyor ki; (Resûlü, cenab-ı Hak, Gönderdi âlemlere, yalnız rahmet olarak. O, sanki açık duran bir “Kur’ân-ı kerim”dir, O, Kur’ân-ı kerîmin, yaşayan bir şeklidir. Yâni O’nun her sözü, her hal ve hareketi, Bildirir açık açık, bize İslâmiyeti. Bu yüzden O’nun bir tek söz ve hareketine, “Hayır” diyen, düşer tam küfür felâketine. Oturuşu kalkışı, herhangi bir bakışı, İslâmın tâ kendidir, gelinmez O’na karşı. Allahü teâlânın rızâsını kazanmak, O’na tam benzemek ve uymakla olur ancak. Yâni O’na benzemek, gâye olursa asıl, O rızaya kavuşmak, kolay olur velhasıl. O’nun vârisi olan bir “Evliya” kişi de, Vârisi olduğundan, O’nun gibidir işte. İslâm âlimlerine, biz fiilen, ahlâken, Her şeyde, ne kadar çok benzersek hakikaten, O kadar faziletli ve kıymetli oluruz, Türlü sıkıntılara, kalmayız hem de mâruz.) Yine bir talebeye yazdı ki mektubunda, (Ey oğlum, aman sakın, gitme nefsin yolunda. Çünkü “Düşmanındır” o ve senin içindedir, Şef olmak, başa geçmek arzu hevesindedir. Onun bütün gayesi, herkesten olsun üstün, Ve herkes, ona karşı eğilsin, boyun büksün. Arzu etmez, kimseye “Muhtaç olsun” kendisi, Hiç istemez olsun bir âmiri, efendisi. Onun bu istekleri, gelir ki şu mânâya, Şerik, ortak olmaktır, Allahü teâlâya. Yâni “Ma’bûd” olmaktır, onun için tek hedef, İster ki, herkes ona tapınsın maalesef. Hattâ nefsi emmâre, “Alçak”tır ki o kadar, Ortak olmağa bile, eylemez pek itibar. İster ki kendi olsun, sadece âmir, hakim, Girsin onun emrine, dünyada varsa her kim. Bir hadis-i kudsîde şöyle buyuruldu ki, (Nefsine düşmanlık et, bana düşman o çünki.) Hasılı “Alçak nefs”in, mal, mevki, rütbe, makam, Gibi arzularını kim yaparsa bittamam, Yardım etmiş sayılır, Hakk’ın bu düşmanına, Ne belâ gelse azdır, bu kimsenin başına. Kul için, bundan büyük “suç” olur mu ki acep, Rabbinin düşmanına, yardımda bulunur hep. Halbuki kim bu “nefse” ederse biraz yardım, Hakk’a düşman olmaya yaklaşır adım adım. Çünkü nefis düşmandır, hem Allah’a, hem sana, Bundan büyük bir belâ olur mu bir insana?)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT