BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gözler Özak ve Akgül’de

Gözler Özak ve Akgül’de

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ün talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurulu’nun bilimsel ve yol gösterici bir nitelik taşıyan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Faaliyetleri ile Özerk Federasyon Uygulamalarına” ilişkin hazırladığı raporun üzerinden dört aya yakın bir süre geçti.Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ün talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurulu’nun bilimsel ve yol gösterici bir nitelik taşıyan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Faaliyetleri ile Özerk Federasyon Uygulamalarına” ilişkin hazırladığı raporun üzerinden dört aya yakın bir süre geçti. Raporda vurgulanan hususlara bakılınca, GSGM’nin spor federasyonlarının özerkleşme meselesini biraz aceleye getirdiği anlaşılmaktadır. Hatta özerk federasyonların yaptıkları işlerin yasal olabilmesi için aşağıda sıralanan bazı düzenlemelerin öncelikli olarak yapılmasının gerekliliği üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Raporda vurgu yapılan temel noktalar: >> Spor, devlet açısından Anayasal bir sorumluluktur. Etkin ve verimli bir spor ortamının oluşabilmesi için sporda devletin rolünün yeniden tanımlanmasını, >> Özerk spor federasyonlarının kanuni düzeleme yapılmadığı sürece şu anki haliyle, özel hukuk hükümlerine tabi olamayacaklarını, >> Federasyonlarda seçilmiş ya da atanmış olan herkesin mal bildiriminde bulunmalarının sağlanmasını, >> Federasyonun borçlanmasına karar vermek hükmünün doğuracağı sonuçlar bakımından Ana Statülerden çıkarılmasını, >> Ana statülerinde düzenleme yapabilmelerine yönelik yetki almamış olan federasyonların antrenör, hakem vb. eleman yetiştirmek amacıyla düzenledikleri kursların yasal olmadığını, >> Federasyon seçimlerinde oy kullanacak bazı delegelerin kura ile belirlenmesi ya da seçilmesi gibi seçime ilişkin her türlü işlemin, iş başında bulunan federasyonun yönetim kurulu değil, yargı gözetiminde veya bağımsız bir kurul tarafından yerine getirilmesini, >> Federasyonlarına, taşınmaz mal alımı ve satımı ile mali taahhütte bulunma hususunda yönetim kurullarına devredilecek yetkinin kapsam ve sınırının belirlenmesini, >> Kendi gelir ve giderlerini karşılayamayan özerk spor federasyonlarının “özerklik” statüsünün yeniden değerlendirilmesini, >> Federasyonların ana statülerinde başkanlık için kendilerine göre ilave şartlar ortaya koyabilecekleri hükmünün kaldırılması, >> Milli takımlarda görevlendirilecek antrenörlerin başarısıyla alanında en iyi olduğunu kanıtlamış olanlar arasından seçilmesini, >> Federasyonların yaptığı tüm işlemlerde çeşitli kanunlardaki sınırlama ve yasaklara uyulmasını, >> Hukukumuzun mevcut sistematiği içerisinde, özerk spor federasyonlarının şu anki durumu Anayasamızın lafzına ve ruhuna aykırılık teşkil etmektedir. Bu doğrultuda özerk spor federasyonlarının kendine özgü bir şekilde yapılandırılması ancak Anayasada buna ilişkin değişiklik yapılmasıyla mümkün olacağını... Araya Akdeniz Oyunları ve Üniversitelerarası Yaz Oyunları girince teşkilat yoğun bir dönem yaşadı. Rapor ve sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirme ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için gözler Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk ÖZAK ve Gençlik ve Spor Genel Müdürü Sayın Yunus AKGÜL‘de...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT