BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maden politikası gözden geçirilmeli

Maden politikası gözden geçirilmeli

Danıştay’ın, madencilik izin yönetmeliğini iptal etmesi, yüzlerce firmanın arama ve sondaj çalışmalarını askıya almasına yol açtı. Sektörde şu ana kadar yaşanan ekonomik kaybın 500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.Danıştay’ın, madencilik izin yönetmeliğini iptal etmesi, yüzlerce firmanın arama ve sondaj çalışmalarını askıya almasına yol açtı. Sektörde şu ana kadar yaşanan ekonomik kaybın 500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. 2009’un şubat ayında, Danıştay’ın, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Madencilik Yasası’nın 7. maddesinin 1. fıkrasında yer alan madencilik izin yönetmeliğini iptal etmesi, sektördeki yeni yatırımların önledi. Bu karar, yüzlerce firmanın arama ve sondaj çalışmalarını askıya aldırdı. Maden Yasası’na yapılan itirazları değerlendiren Anayasa Mahkemesi iptal kararını bir yıl sonra uygulamak üzere verdi, yani bir geçiş süresi tanıdı. Bu süre zarfında TBMM yeni düzenlemeyi hazırlayacaktı ancak, bu çalışma meclis tatile girinceye kadar tamamlanamadı. Danıştay da Anayasa Mahkemesinin verdiği karardan bir ay sonra, yani şubat ayında, bir yıllık geçiş sürecini dikkate almayarak izin yönetmeliğini iptal etti. Yeni yönetmelikle ilgili çalışma ancak yeni yasama dönemine kalacağından oluşan ekonomik kayıp da artacak. Ekonomik kriz nedeniyle madencilik sektöründe yüzlerce mühendis ve binlerce maden çalışanı işsiz kalmışken, izin iptali bu sıkıntıları daha da artırdı. Madencilik en zor sektörlerdendir. Mesela organize sanayi bölgelerine devlet yol, su ve elektrik götürüyor. Oysa madencilikte böyle bir imkân yok. Çünkü, kırsallarda, dağ başlarında yapılıyor. Yolunu, elektriğini, suyunu kendi getiriyor. Bu nedenle yapılması gereken öncelikli iş, ülkenin maden politikasının yeniden gözden geçirilmesi. * Mehmet Torun (Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı) >> “Ayda Bir Gün Sokak Bizim” “Ayda Bir Gün Sokak Bizim” diyerek, Tarihî Yarımadayı yaya ve bisikletli olarak tekrar keşfedeceğiz... Trafik kazalarına dikkat çekmek, İstanbul’un trafik problemine çözüm bulmak, otomobilsiz bir hayata şehir halkını davet etmek için, her ayın bir Pazarı, İstanbul’un bir sokağı trafiğe kapatılmaya devam ediliyor. “Ayda Bir Gün Sokak Bizim” etkinliği ile, sokak saat 12.00-17.00 arasında kapatılarak, yayalara açılacak. Kapatılan sokakta, trafik problemine farklı çözümler üretilip, uygulama için çözüm önerileri yetkili mercilere gönderilecek. Sokak Bizim Platformu tarafından organize edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği “Ayda Bir Gün Sokak Bizim” etkinliği, birçok derneğin katılımıyla gerçekleşiyor. İlk olarak 2006 yılında “Otomobilsiz Şehirler Günü”nde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen ve 24 Mayıs 2009 tarihinden itibaren, her ay farklı bir sokağın kapatılmasıyla sürdürülen etkinliğin dikkat çekmek istediği konular, “Trafik kazalarının, kayıpların, yaralanmaların, kalıcı sakatlıkların; İstanbul trafiğinde yaşanan sıkışıklığın, boşa geçen saatlerin, stres, egzoz dumanı, benzin ve para sarfiyatının; sokakların engelliler ve yayalar için yürünemez, kullanılamaz hale gelmesinin; bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılamamasının çözümünü bulmak. Karar vericilere bu çözüm önerilerini ulaştırmak ve verilen sözlerin takipçisi olmak. Kenti, mahalleleri, sokakları yaşanılır kılmak. Ayrıca, tarihî değerlerle bezenmiş İstanbul’un semtlerini araç trafiği ve kirliliğinden korumak; şehrimizin, mahallemizin sokaklarını otomobillerden geri istemek. Sokak Bizim Platformu, artık her ayın bir pazar günü “Ayda Bir Gün Sokak Bizim” diyecek. Bir sonraki etkinlik 16 Ağustos 2009 Pazar günü, Sarıyer, Deresu Sokak. Bekliyoruz... * Kevser Üstündağ, Yeşim Ayöz >> Unvan değişikliği ve görevde yükselme imtihanları yapılmalıdır Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları sıklıkla açılarak, yapılan atamaların vekâleten ya da tedviren yerine, asil ve kariyer sahibi personel tarafından yürütülmesini istiyoruz. Görevde Yükselme sınavlarından sadece 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışanlar istifade edebilmektedir. 4/B ve 4924 sayılı yasa kapsamında çalışanlar da bu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girmelidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların, belirli hizmet sürelerini doldurmak, belli liyakat ve kıstaslara sahip olmaları şartı ile kendilerine ilerleme imkânı tanınması gerekmektedir. Yine aynı şekilde memuriyette iken yada daha öncesinde bitirmiş oldukları okulların kendilerine vermiş olduğu unvanlardan mesleki kariyerlerinde de istifade edebilmeleri gerekmektedir. Bu iki grupta saymış olduğumuz kişilerin, mesleki hayatlarını daha iyi kadrolarda ve unvanlarda gerçekleştirebilmeleri, görevde yükselme ve unvan değişikliği imtihanlarına girebilmelerine bağlıdır. Bu hakkın kullanılması, çalışanlara yükselme ve liyakat kesbettikleri yerlerde ve makamlarda çalışma imkânı sağlayacağı gibi, boş bulunan kadroları vekâlet ya da tedviren doldurmak yerine, asıl kariyer sahibi personel ile doldurma imkânı doğacaktır. Böylelikle vekâlet ya da tedviren görevlendirmelerde karşılaşılan sıkıntıların da önüne geçilmiş olacaktır. Fakat bununla birlikte; Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatını kapsayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli açılmamakla birlikte; bazen uzunca bir zaman geçmiş olmasına rağmen sınavlar açılmamaktadır. Bu durumda imtihanlara girmeyi bekleyen personel sayısı artmakta ve yığılmalara sebebiyet verilmektedir. * Tüm Sağlık Sen
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT