BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ADALET BAKANLIĞI: HSYK EMİR VEREMEZ

ADALET BAKANLIĞI: HSYK EMİR VEREMEZ

“Yargısal görevi olmayan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, idari işlerle görevli bir kuruldur”“Yargısal görevi olmayan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, idari işlerle görevli bir kuruldur” Adalet Bakanlığında yapılan açıklamada, “Bağımsız bir şekilde görev ifa etmesi gereken hakim ve savcılara, yürütmekte oldukları bir soruşturma sürecinde verdikleri kararlar sebebiyle emir ve talimat vermenin de ötesine geçerek görev yeri değişikliği teklif edilmesi, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatının açıkça ihlali anlamına gelmektedir” denildi. Yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığınca hazırlanan taslağın geçen yıllarda olduğu gibi yine büyük ölçüde tasvip görmüş ve yaklaşık yüzde 10’luk bir bölümünde değişiklik yapılarak kabul edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi: “HSYK’nın bazı üyeleri İstanbul’da yürütülmekte olan soruşturmanın gizliliğini ihlal ederek, dosya numarası da vermek suretiyle incelediklerini iddia ettikleri dosyadaki bazı kararlara karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmesi hususunda Kurul’da görüşme yapılmasını istemiş ve sağlamışlar, kararın oy çokluğuyla alınmasını temin etmişlerdir. Taslak hazırlama yetkisinin Bakanlıkta olduğu hatırlatılan açıklamada, “Burada önerilen isimlerin yürütülmekte olan bir soruşturmanın ve davanın hakim ve Cumhuriyet savcıları arasında bulunduğu, ilgililer hakkında herhangi bir disiplin tedbiri ve cezası olmadığı, görev yerlerindeki en az süre olan yedi yılın dolmadığı ve adı geçenlerin atanma yolunda bir taleplerinin de bulunmadığı hususları ifade edilerek, bunun soruşturmaya ve yargılamaya doğrudan müdahale anlamına geleceği gerekçesiyle söz konusu taslağın görüşülmesine itiraz edilmiştir” denildi. “11 KİŞİLİK YENİ TASLAK” HSYK’nın bazı üyelerinin, taslağın karara bağlanacağı aşamada “2009 yılı CMK 250 Kararname Taslağı Hakim-Savcı” başlığını taşıyan 11 kişilik yeni bir taslağı kurul başkanı bakana ve kurul üyesi müsteşara verdikleri ve ek taslağın Bakanlıkça hazırlanan taslağın devamında görüşülmesini istedikleri” belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi: YARGIYA MÜDAHALE OLUR “Bakanlığımızın müzakerelerin uzamasına neden olacak herhangi bir talebi olmamıştır. HSYK’nın ek taslak veren üyelerine, böyle bir tasarrufun mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik ve savcılık teminatını ihlal edeceği, kamuoyunda yargıya müdahale olarak değerlendirileceği ifade edilmiş ve sorun ilave bir Cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilerek aşılmıştır. Kendilerinde kararname taslağı bulunmayan, görüşmelerin hiçbir aşamasında yer almayan ve içerikle ilgili bilgi sahibi olmayan bazı kurul yedek üyelerinin de açıklamaya imza atmaları dikkat çekici bulunmuştur. Anayasamızın 138/2 maddesinde ‘Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz’ hükmü yer almaktadır. Bu hüküm Bakanlığımız kadar Yüksek Kurulu da kapsamaktadır. Bağımsız bir şekilde görev ifa etmesi gereken hakim ve savcılara yürütmekte oldukları bir soruşturma ve bu soruşturma sürecinde verdikleri kararlar sebebiyle, emir ve talimat vermenin de ötesine geçerek görev yeri değişikliği teklif edilmesi mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatının açıkça ihlali anlamına gelmektedir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT