BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Güzel ahlâkın özeti!

Güzel ahlâkın özeti!

Abdullah bin Mübarek’e şöyle denildi: “Güzel ahlâkı bizlere özetle söyle!” Cevap olarak şöyle buyurdu: “Öfkeyi terk etmektir.”Abdullah bin Mübarek’e şöyle denildi: “Güzel ahlâkı bizlere özetle söyle!” Cevap olarak şöyle buyurdu: “Öfkeyi terk etmektir.” Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Tamahkârlıktan, hevâ-i nefisten ve öfkeden korunanınız felâha kavuşmuştur.” Seleften biri de şöyle demiştir: “Şehvetine ve öfkesine itaat eden bir kimseyi onlar ateşe doğru sürükler götürür.” Vehb bin Münebbih şöyle buyurdu: “Küfrün dört rüknü vardır: 1- Öfke, 2- Şehvet, 3- Ahmaklık, 4-Tamahkârlık, cimrilik.” Hasan Basrî hazretleri buyurdu ki: “İmanda kuvvetli, yumuşaklıkta hazımlı, yakînde imanlı, ilimde halîm, şefkatte akıllı, hakta verici, zenginlikte iktisatçı, fakirlikte vakur, kudrette ihsan edici, arkadaşlıkta tahammüllü ve şiddette sabırlı olmak Müslümanın alâmetlerindendir. Böyle bir Müslümana gazap galebe çalmaz. Cahiliyye taassubu kendisini felâkete sürüklemez. Şehvet kendisine galip gelmez. Midesi kendisini rezil etmez. Harislik kendisini hafif düşürmez. Niyeti kendisini geride bırakmaz. Bu bakımdan mazluma yardım eder, zayıfa merhamet gösterir, cimrilik yapmaz. İsrafta bulunmaz ve sıkılığa kaçmaz. Kendisine zulmedildiği zaman affeder. Cahilin kusurundan vazgeçer. İnsanlar kendisinden ferahlık ve genişlik görür. Peygamberlerden bir zat, eshâbına dedi ki: ‘Öfkelenmeyeceğine dair kim bana söz verir ki benim derecemde olmuş olsun ve benden sonra da halifem olsun?’ Onlardan bir genç ‘Ben söz veriyorum’ dedi. Sonra o peygamber, aynı suali ikinci bir defa tekrarladı. Genç ‘Ben onu herkesten daha iyi yerine getireceğim’ dedi. O peygamber vefat ettiği zaman, ondan sonra genç onun halifesi oldu. O genç Zülkifl’dir. Kendisine Zülkifl denilmesinin sebebi, öfkesine hâkim olacağına söz verdiğindendir. Bu vadini de yerine getirmiştir.” Peygamber efendimiz, büyük taşları kaldırıp kuvvet denemesi yapan bir topluluğa rastladı. Onlara sordu: - Bu taşı kaldırmaktan daha zorunu bilir misiniz? Bundan daha zorunu size bildireyim mi? - Bildir yâ Resûlallah, dediler. - Öfkeli bir kimse, öfkesini yener, sonra sabır yolunu tutarsa, sizin en ağır taş kaldırmanızdan daha zor bir işi yapmış olur. Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT