BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Açılım” konusu

“Açılım” konusu

İçişleri Bakanı’nın Kürt konusuna hümanist, samimi, iyimser, dostça yaklaşımını memnuniyetle dinledik.İçişleri Bakanı’nın Kürt konusuna hümanist, samimi, iyimser, dostça yaklaşımını memnuniyetle dinledik. Yaklaşımın madde madde açıklanmasını Sayın Başbakana bıraktığı âşikârdır. Bizim devlet sistemimizde başbakan, uçan, uçmayan ve uçamayan kuştan sorumlu ve bir o kadar yetkilidir. Nasıl bir reform paketi? Bana göre, Avrupa Birliği kriterleri dile getirilecektir. 27 AB üyesi akıllı devletteki uygulamaları bizim de benimsememiz, eksiksiz ve artık sür’atle tatbik edeceğimiz dile getirilecektir. Kürt meselesinin bize mahsus özellikleri varsa, bunları, demokrasiye aykırı bulunmamak ve millî birliğimizi, kardeşliğimizi incitmeyecek şekilde hayata geçirmemiz kabildir. Teröre gelince, hiçbir devlet terörle, çete ile müzakereye girişmemektedir. Terör örgütlerinin kendilerini feshetmeleri de, eylemden vazgeçmeleri de mümkün değildir. Böyle bir şeyi intihar sayarlar. Zira örgütlenmiş teröristlerin başka geçim kaynakları bulmaları imkânsızdır. Yaptıklarını mazur görecek, cezasız bırakacak devlet de yoktur. Türkiye de, emsali devletler gibi, kendi dilini bütün vatandaşlarına öğretmek zorundadır. Bunu yapamayan devlet, kusurlu sayılır. Bununla beraber önemli devletlerin bazılarında, o devletin dilini bilmeyen gruplar bulunabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde ana dilleri Türkçe olmayan Müslüman Türkler azınlık sayılmaz. Ancak Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar, Süryânîler, Mûsevîler azınlıktır. Mahallî dillere gelince bunlarla ilkokul, lise, üniversite seviyesinde eğitim yapılmaz. Zaten birisine bu hak tanınırsa, diğerleri de taleb edebilirler. Ancak özel mahiyette bu dilleri ve akla gelebilecek her dili öğretecek müesseseler, ayrıca üniversitelerde bu dilleri inceleyen enstitüler açmak mümkündür, açmalıdır, kültür zenginliğidir. Kürtçe eğitimi ilk defa Kuzey Irak otonomisi tecrübe edecektir. Osmanlı ve Britanya gibi milliyetler meşheri imparatorluklarda bile tek resmî dil Türkçe ve İngilizce olmuştur. Kürtçe’nin resmî dil kabulü gibi hayallerle vakit geçirmemelidir. Ancak Kürt dil ve lehçeleri ile basın ve yayın, her çeşidi ile ve tamamen, yasalarımız çerçevesinde hür ve serbesttir. Birbirinin dilini anlamayan vatandaşların yaşadığı devlet, gelişmiş ve modern bir ülke değildir. 21. yüzyıl AB ilkeleri dışına çıkmamız da düşünülemez.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT