BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Açılım başladı

Açılım başladı

Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı ve bu partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekilleri grubunun başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’teki odasında, Demokratik Toplum Partisi genel başkanı Mardin milletvekili Ahmet Türk’ü kabûl edip 1 saat müddetle görüştü.Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı ve bu partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekilleri grubunun başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’teki odasında, Demokratik Toplum Partisi genel başkanı Mardin milletvekili Ahmet Türk’ü kabûl edip 1 saat müddetle görüştü. Cümle uzun ve çetrefil oldu. Ama konuşulan konu kadar uzun ve çetrefil değil... Daha ilk mülâkatta DTP, biz başbakan Erdoğan’la görüşüyoruz deyip aykırı beyanda bulundu. Kürt Açılımı denen konuda Kürt tarafını temsil edenler, pazarlığa çok yüksekten başlayacaklardır. İsteklerinin sınırı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ise, Avrupa Birliği kriterlerinin resmî dilin ana dilleri olmayanlara tanıdığı haklar üzerinde duracaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Devleti olduğu, birleşik devlet (federasyon) değil üniter devlet olduğu sınırı aşılmayacaktır. Kürtler, alabildiklerini alacak, sonra fazlasını isteyeceklerdir. Hâsılı çetin bir açılımdır. Zaten kimse kolay geçeceğini de söylemiyor. Kürtçe’ye çeşitli haklar tanınacaktır. 21. asırda, Avrupa devletlerinin çok sert uyguladıkları küçük mahallî dilleri imhâ politikası geçerli değildir. Ama 2. resmî dil olması hayal bile edilemez, uygulanması da imkânsızdır. Her Kürt, Türkçe öğrenecektir ve eğitim dili Türkçe’dir. Şimdiye kadar resmî dil olmamış, üstelik 4 aykırı lehçesi bulunan çok yetersiz bir dilin resmîlik iddiası, romantik bir hayaldir. Büyük dillere bile resmîlik tanınamaz. Birleşik Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya böyledir. Tek resmî dilleri vardır. Türkiye, Belçika ve İspanya gibi çok dilli bir devlet değildir. Bir Kürt devletinin vârisi de değildir. Diyarbakır, Akkoyunlu Türkmen İmparatorluğunun başkenti idi. Sonra “Türkmen Devleti” denen Safevîlere, oradan Osmanlı’ya geçti. Bununla beraber Avrupa Birliği müktesebâtı ne ise uygulanacaktır. Bu suretle kendilerine Kürt diyen Türkler, yüklü kazanımlar elde edecekler. Kazanımları değerlendirip hazmetmek bile uzun yıllar alır. Kaldı ki üstelik Türkiye, Kuzey Irak Kürt otonomisinin Arap ve Fars husûmetine karşı paratoneri olacaktır. Aksi takdirde böyle bir otonominin devamı mümkün olmaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT