BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sivrisinek saz...

Sivrisinek saz...

Kaç tane siyasî partimiz var? 60 küsur... Hangisinin bir dış ülkede, meselâ ABD’de temsilciliği var? Bir parti esas itibariyle “içeriye” hitab eder, gayesi seçimlere girmek ve kazanmaktır. Dış ülkelerde temsilcilikleri kimler açar? Devletler açar. Bağımsız bir devlet ilişki kurmak istediği ülkelerde büyükelçilikler, konsolosluklar açar.Kaç tane siyasî partimiz var? 60 küsur... Hangisinin bir dış ülkede, meselâ ABD’de temsilciliği var? Bir parti esas itibariyle “içeriye” hitab eder, gayesi seçimlere girmek ve kazanmaktır. Dış ülkelerde temsilcilikleri kimler açar? Devletler açar. Bağımsız bir devlet ilişki kurmak istediği ülkelerde büyükelçilikler, konsolosluklar açar. Ya da bir medya kuruluşu, bir şirket başka ülkelerde temsilcilik açar ki oralarda iş yapacak, para kazanacak, hizmet götürecektir. Dernekler de açar, onlar da savundukları fikirleri yaymak için, hedeflerini daha çok insana duyurmak için dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcilik açabilirler. Peki bir siyasî parti yabancı bir ülkede ne arar? Seçmen arıyor desek, o ülkelerde seçime girmiyor. Yabancı bir ülkede temsilcilik açan siyasî partinin hedefi ve niyeti ne olabilir? Meşru, hukukî, samimî bir sebep bulmaya çalışıyorum, bulamıyorum. Hani Türk nüfusun fazla olduğu Avrupa ülkeleri olsa, bir dereceye kadar, propaganda faaliyetlerini orada yapacaklar deriz. Ama Amerika’da?! Daha kolay “Aman Grey, bize senden olur olursa medet!”(*) demek için mi? Onlar da, daha kestirmeden “İnayet ola!” desinler diye mi? Bu “açılım”a kimilerimiz özgürlük diyecek, demokrasi diyecek. Yahya Kemal’in ifadesiyle “kendi kanlarına sövmenin lezzetini” alanlar var. Onun “Karanlıkta Uyanan Biri” makalesini bilir misiniz? Rumeli topraklarının elimizden çıkış macerasının -Avrupalıların da gayretiyle- fikirlerde nasıl hazırlandığını anlatır: “... Arnavut olmanın ikbali gitgide Arnavut milliyet nazariyesini doğurdu, yeni Arnavut elifbası, siyah kartallı bayrak, büyük Arnavut devletinin hudutları alttan alta fikirlere yerleşiyordu. Bu heves yalnız Arnavutları değil, Kosova’da beş asırdan beri yerleşmiş fatih Türklerin çocuklarını da sardı. Eski Türk beylerinin, ağalarının, esnafının çocukları (Arnavut) Başkım Kulüpleri’ne yazıldılar...” O çocuklardır işte kendi kanlarına sövmenin lezzetini alanlar... Neden sonra, iş işten geçtikten sonra uyanan... Ortada bir hâkimiyet filan kalmadığını gören... “Uyandık, lâkin karanlıkta uyandık.” diyerek vah edenler. Hepsi, Arnavut’u, Boşnak’ı, Türk’ü, şimdi Üsküp’te Vodno Dağı’nın tepesinde yükselen 66 metre boyundaki haça bakarak uyuyup uyuyup uyanıyorlar. O konu başka, öyle mi? Üçüncü ordu karargâhı bugün Erzincan’da; dün Manastır’da, Selânik’te idi. Anlayana... ..... (*)Mehmet Akif
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT