BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Demokratik açılım

Demokratik açılım

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Bitlis ziyareti şahane geçti. Doğrusu çok güzel şeyler söyledi. Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan’ın grup konuşması da hitâbet san’atının parlak örneği idi. Samimi olduğu derecede gerçekçi, bir o kadar duygusaldı.Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Bitlis ziyareti şahane geçti. Doğrusu çok güzel şeyler söyledi. Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan’ın grup konuşması da hitâbet san’atının parlak örneği idi. Samimi olduğu derecede gerçekçi, bir o kadar duygusaldı. Her ikisi de Türkiye’de Türk devletinin Türk birliğini candan savundular. Her kökenden Türk’ü zerre kadar ayırt etmeden sevdiklerini, düşündüklerini açıkladılar. Millî geleneklerimiz de bunu gerektirir. Hangi ırk ve anadili, hangi etnik zümre kökeninden gelirse gelsin insanlar, Fransa’da Fransız, İngiltere’de İngiliz, Almanya’da Alman olduğu gibi Türkiye’de de Türk’tür. Türk denir. Fransalı, İngiltereli kelimeleri gibi Türkiyeli diye bir kelime de yoktur. Türk kelimesini ırk anlamında kullanmayız. Hangi kökenden gelirse gelsin, milletimizin her mensubu Türk’tür. Sayılamayacak kadar çok ünlü Türk, Türk aslından gelmez. Öyle bir liste verebilirim ki, sevgili okuyucularım hayret ederler. Bu kökenleri tarihçiler bilir. Bugünkü İngiltere kraliçesinin ve Belçika kralının Alman, İsveç ve İspanya krallarının Fransız aslından geldiklerini yazsam, ne mana ifade eder ki? İngilizlik’lerine, İsveçlilik’lerine zerre kadar halel mi gelir? Ana dilleri Türkçe olmayan milyonlarca vatandaşımız vardır. Hepsinin ana dillerini, mahallî kültürlerini korumak, saklamak, geliştirmek, yaşatmak haklarıdır. Millî zenginliklerimizdir. Türk kültürü, hepsinin toplamı ile oluşur, mahallî olmaktan çıkar, dünyanın büyük kültürlerinden birini oluşturur. Resmî dil Türkçe’dir ve Türkçe zorunlu eğitim dilidir. Diğer diller için özel kuruluşlar ve her çeşit medya serbesttir. Üniversitelerimizdeki bu diller için kürsüler, hattâ enstitüler açılır. Orijinal projelere lüzum yoktur. Avrupa Birliği standartları bizim için de geçerlidir. Uygulamaları çok geciktirdiğimiz için kusurumuz vardır. Telâfi ederiz. Türkiye ve Türk milleti parçalanmaz, ayrıştırılamaz, daha güçlenir, çağdaş uygarlık düzeyine daha yaklaşırız. Bizi coğrafya ve toplum olarak parçalara ayırmak teşebbüsü varsa, bunu hiçbir devlet kabûl etmez. Zaten uygulanması mümkün değildir. Kuru gürültüye pabuç bırakmak ihtimalimiz hiç yoktur. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın açıklamalarını dinleyelim. Ben güzel şeyler söylediklerine ve söyleyeceklerine eminim.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT