BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öfkenin sebepleri

Öfkenin sebepleri

İnsanoğlunda bir şeyi sevmek, başka bir şeyden nefret etmek özelliği olduğu müddetçe öfkeden yakasını kurtaramaz. Sevmediği, arzu etmediği bir şey ile karşılaştığı zaman da şüphesiz öfkelenecektir. İnsanın sevdikleri üç kısımdır:İnsanoğlunda bir şeyi sevmek, başka bir şeyden nefret etmek özelliği olduğu müddetçe öfkeden yakasını kurtaramaz. Sevmediği, arzu etmediği bir şey ile karşılaştığı zaman da şüphesiz öfkelenecektir. İnsanın sevdikleri üç kısımdır: Birincisi, herkes için zarurî olan gıda, mesken, giyecek ve beden sağlığı gibi şeylerdir. Kişi kendisinden bunların alınmasıyla mesela evinden çıkarılmakla veya aç susuz bırakılmakla öfkelenir. İkincisi, rütbe, çok mal, çok hizmetçi ve çok vasıta gibi insanların hiçbirine zarurî olmayan şeylerdir. Yani insan bunlar olmaksızın da hayatını idame ettirir. Ancak bunları alıştıktan sonra bırakmak istemez, bunları elinden alanlara karşı öfkelenir. Bu bakımdan bunlara karşı aşırı sevgi kimde oluşmuşsa, şek ve şüphe yoktur ki, öfkelenecek ve bunları elinden almaya kalkanlara karşı mücadele edecektir. Bu nimetleri hizmete vasıta oldukları için istiyorsa, onlara karşı kalbinde sevgi bağı oluşmamışsa, bunların elden gitmesine önem vermez ve öfkelenmez. Üçüncüsü, bir kısım insanlar hakkında zarurî olup, diğer bir kısım hakkında zarurî olmayan şeylerdir. Mesela âlim kişi için kitap zarurîdir. Çünkü âlim kişi kitaba muhtaçtır ve onu sever. Kitabı yakan, suya atan bir kimseye öfkelenir. Sanat aletleri de çalışan kimseler için böyledir. O kimseler nafakalarını ancak o aletlerle temin edebilirler; zira zarurî ihtiyacın vesilesi olan şeyler sevimli olur. Bu ise şahıslara göre değişir. Zarurî sevgiyi Resulullah efendimiz şöyle bildirmiştir: “Kim nefsinde veya sanatında emin, bedeninde sıhhatli ve afiyetli olarak -o günün gıdası da olduğu halde- sabahlarsa, sanki dünya bütün varlıklarıyla o insana tahsis edilmiştir.” Kalb gözü açık olan, dünyaya düşkün olmayan takva sahibi kimse, öfkelenmediği takdirde sahip olduğu bu nimetlerin elinden çıkmayacağını bilir. Öfkelenmekle bunları koruyamayacağını da bilir. Cenab-ı Hakkın kendine ne takdir ettiyse onun tahakkuk edeceğini bilir. Bunun için de rahattır, öfkelenmez. İslam büyükleri kendi nefisleri için, dünyalık şeyler için kızmaz, sadece Allah için öfkelenirlerdi. >> Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT