BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Size müjdeler olsun!..”

“Size müjdeler olsun!..”

Fahr-i alem hazretleri hutbe buyurduğu zaman mübarek sesi yükselirdi.Fahr-i alem hazretleri hutbe buyurduğu zaman mübarek sesi yükselirdi. Sanki düşman tarafından uyarıcı ve korkutucu bir asker haber getirip “İşte sizi sabahleyin basacaklar, işte akşam basacaklar!” diye nasıl korku ve dikkatle söylerse Fahr-i alem hazretleri de ümmetine “İşte ölüm yetişti, işte kıyamet geldi, hazırlanın!” diye öyle korku ve dikkatle söylerdi. Ayrıca şehadet parmağıyle orta parmağını birbirine bitiştirip “Ben son peygamberim. Benim zamanımla kıyamet birbirine yakındır. Nisbetleri şu iki parmağımın nisbetleri gibidir”, derdi. Ayrıca: “Bundan sonra sözlerin en iyisi Allah’ın kitabıdır, ahlâkların en iyisi Muhammed’in ahlâkıdır. İşlerin en şerlisi sonradan eklenen şeylerdir ve her bid’at dalâlettir”, derdi. Ayrıca: “Ben, her mü’mine kendi nefsinden evlâyım. Bir kimse malını terkederse yani vefat edip malı kalırsa o mal ehlinindir. Yani kendi vârislerinindir. Bir kimse kendi işlerini görmeye muktedir olamayıp arkasında borç ve çoluk çocuk bırakırsa onların velisi benim. Beytülmaldan onun borcunu öder, çoluk çocuğunun rızkını temin ederim”, derdi. Bazı rivayette Fahr-i alem efendimizin hutbesi şöyleydi. Cuma günü çıkar, Allahü teâlâya hamd ve senâ ederdi. Ondan sonra: “Allah kime hidayet ederse hiç kimse onu dalâlete götüremez ve kimi dalâlete sevkederse hiç kimse onu hidâyete erdiremez. Sözlerin en iyisi Allah’ın kitabıdır”, derdi. Ondan sonra zikrolunanın benzeri sözler söylerdi. Ümmü Hişâm binti Hârise: “Ben, Kaf suresini yalnız Resulullah efendimizin lisanından işittim. Her Cuma günü minber üstünde halka hutbe okuduğu zaman onu okurdu”, demiştir. Hakem bin Hazen-i Kelbî dedi ki: “Biz, kabilemizden Fahr-i alem hazretlerine geldik. Dokuz kişi idik, dokuzuncuları bendim. Birkaç gün şerefli hizmetlerinde kaldık. Cuma günü yetişti. Fahr-i alem hazretleri hutbeye kalkıp bir yay üstüne dayandı. Allah’ı hoş, güzel ve mübarek kelimelerle senâ etti. Ondan sonra: - Ey insanoğulları! Gerçekten siz, benim her emrettiğimi işleyemezsiniz, buna tâkat getiremezsiniz. Fakat amellerinizde haklılık, doğruluk ve adalet üzere olun da sevinin. O zaman size müjdeler olsun! dedi.” Hâsılı, Peygamber efendimizin bu hadîs-i şerifi öyle toplayıcı bir sözdür ki, bütün hayırları içine alıcıdır. Kişi her işte adalet üzere olduktan sonra iki âlemin saadetine vasıl olur. Yarın: “ Ölmeden önce Allaha dönün!”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93338
  % -0.39
 • 5.2917
  % 0.08
 • 6.0498
  % 0.45
 • 6.7408
  % -0.01
 • 212.393
  % -0.03
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT