BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ebû Ali Cürcâni “kuddise sirruh” -1-

Ebû Ali Cürcâni “kuddise sirruh” -1-

Bu zât buyuruyor ki; (Bizler âciz bir kuluz, Tam İslâma muvafık yaşamağa memuruz.Niyet mühimdir... Bu zât buyuruyor ki; (Bizler âciz bir kuluz, Tam İslâma muvafık yaşamağa memuruz. Çünkü cenab-ı Allah yaratmıştır hep bizi, O yapmıştır hem bizim “Vücût” makinemizi. Nasıl kullanılması lâzım geldiğini de, O bilir, çünkü O’nun eseridir hepsi de. Zîra kim yaptı ise, herhangi makineyi, Kullanılmasını da, o bilir daha iyi. İşte bu çok muazzam, “Hârika” dediğimiz, Vücûdumuzu dahî, yaratmıştır Rabbimiz. Kullanma tâlimatı olarak da O bize, Bir kitap göndermiştir, “Kur’ân-ı kerim” diye. İzah etmek için de, onu açık açık olarak, Peygamber göndermiştir, bize çok acıyarak. Onların gelmesinin işte asıl hikmeti, İzah etmek içindir, bize İslâmiyyeti. Yâni Resûlullah’a geldiğinden bu kitap, O anlar mânâsını, çünkü O’dur muhâtap. O’nun izâhatının dışındaki her îzah, Yanlış olup, îmanı bozabilir mâzallah. Zîra Kitâbullah’ı kendi anlayışına, Göre tefsir edenler, çıkar dînin dışına.) Bir gün de buyurdu ki; (İnsanda gurur, kibir, Öyle bir belâdır ki, felâkete götürür. Bir hadîs-i kudsîde buyurdu cenab-ı Hak, “Büyüklük ve üstünlük, bana mahsustur ancak” Kim bana ortak olmak ister ise bunlarda, Büyük düşmanımdır ki, yakarım onu Nâr’da. Demek ki mevkî makam, rütbe gibi her nimet, Nefis için olursa, hüsran olur âkıbet. Ve lâkin istenirse, nefse tâbi olmadan, Günah değil, bilâkis “Sevap” olur o zaman. Bunlar, Hak teâlânın dînine “Hizmet” için, İstenirse, Allah da veriyor buna izin. Hattâ bu niyet ile, mevki makam istemek, Allah’ın rızasına muvâfık da olur pek. Yâni bu isteklere kavuşmazsa hiç nefis, Bunları istemekte, yoktur mahzur ve beis. Şundandır ki Allah’ın dünyayı sevmemesi, Kötü isteklerine ulaştırır hep nefsi. Nefis kurtulmadıkça “Üstünlük” hülyâsından, Zor olur kurtulması, Cehennem azâbından. Ebedî felâkete gitmeden daha önce, Onu, bu “Hastalık”tan kurtarmalı hemence. “Lâ ilâhe illallah” mübarek kelimesi, Sık sık tekrarlanırsa, temizler âdi nefsi. Ne zaman yoldan çıkıp, “azgınlık” gösterirse, Bu güzel kelimeye sarılmalı o kimse.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT