BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

1990’lı yılların başında soğuk savaşın sona ermesiyle, dünya çapındaki askeri harcamalar azalmaya başlamıştı. Bu barış kârının (savunmaya harcanan paranın tasarruf edilmesi) sürebileceği ümitleri vardı. Acaba 2008 yılında bütün dünya ülkelerinin toplam savunma harcaması ne kadar oldu?1. Küresel Test Hangi barış kârı? 1990’lı yılların başında soğuk savaşın sona ermesiyle, dünya çapındaki askeri harcamalar azalmaya başlamıştı. Bu barış kârının (savunmaya harcanan paranın tasarruf edilmesi) sürebileceği ümitleri vardı. Acaba 2008 yılında bütün dünya ülkelerinin toplam savunma harcaması ne kadar oldu? A. 276 milyar dolar B. 607 milyar dolar C. 833 milyar dolar D. 1.5 trilyon dolar >> A. 276 MİLYAR DOLAR. YANLIŞ. ABD hariç NATO’nun diğer 27 üye ülkesi 2008 yılında toplam 276 milyar dolar savunma harcaması gerçekleştirdi. Bunların arasında 10 NATO üyesi ülkenin her biri 1 milyar dolardan daha az harcama yaptı. Ortalama olarak NATO üyeleri GSYİH’larının %1.7’sini savunmaya harcadı, bu oran ABD’de %4.2. Bunun anlamı her Amerikalı başına yıllık 2 bin dolar savunma harcaması. Eğer ABD’nin savunma harcaması NATO ortalaması düzeyinde olsaydı kişi başı harcama da önemli ölçüde düşecekti, yıllık 800 dolardan daha az. >> B. 607 MİLYAR DOLAR. YANLIŞ. 2008 yılında ABD, tek başına savunmaya 607 milyar dolar harcadı (Irak ve Afganistan’daki savaşlar dahil). ABD böylece dünyadaki toplam askeri harcamanın yüzde 42’sini yapmış oldu. ABD’den sonra en fazla askeri harcama yapan ülkeler; Çin (85 milyar dolar), Fransa (66 milyar dolar), İngiltere (65 milyar dolar), ve Rusya (59 milyar dolar). Her biri ABD’nin sadece yüzde 10 ile yüzde 14’ü arası harcama yaptı. >> C. 833 MİLYAR DOLAR. YANLIŞ. Soğuk savaş sonrası dünya çapında yapılan savunma harcamaları 1998 yılında en düşük seviye olan 833 milyar dolar olarak gerçekleşti. Akabinde 1999 yılında savunma harcamaları tekrar artmaya başladı. 11 Eylül’deki saldırıların ardından dünya savunma harcamaları hızla artmaya başladı ve 2002 ile 2008 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 4.6 arttı. Böylece barış kârı sadece kısa süreli bir sevinç oldu. >> D. 1.5 TRİLYON DOLAR. DOĞRU. 2008 yılında dünyadaki askeri harcamalar 1.5 trilyon dolara ulaştı (Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsüne göre). Bu, dünyada yaşayan 6.8 milyar insana kişi başı 220 dolar harcama mânâsına geliyor ve toplam küresel ekonominin yüzde 2.4’üne eşit. Son 10 yılda küresel askeri harcamalar yüzde 45 oranında arttı. En fazla artış Doğu Avrupa’da gerçekleşti. Bu bölgede askeri harcamalar son 10 yılda yüzde 174 arttı, bunun yüzde 90’ı Rusya’daki artıştan kaynaklandı. Mukayese edersek, askeri harcamalar Kuzey Afrika’da yüzde 94, Kuzey Amerika’da yüzde 66, Doğu Asya ve Orta Doğu’nun her birinde yüzde 56 artış gösterdi. 2. İlginç Rakamlar 1- Mevcut büyüme hızı sürerse Afganistan’ın 2050’deki nüfusu yaklaşık 74 milyon olacak. (Birleşmiş Milletler) 2- İran’da kronik bir işsizlik problemi var, resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık yüzde 30. Enflasyon ise yüzde 20 civarında. (Associated Press) 3- Birleşmiş Milletler’in insanî gelişim endeksinde son beşte Afrika kıtasından olmayan tek ülke var: Afganistan. (BM) 4- 1.1 milyardan fazla nüfusa sahip Hindistan’da 1600’den fazla lisan ve 6 büyük dini inanç var. (Birleşmiş Milletler) 5- Polonya’da yetişkinlerin yüzde 42’si bekar. Bu rakam Avrupa’daki en yüksek oranlardan biri. Benzer şekilde Slovakya’da da yetişkinlerin yüzde 39’u bekar. (OECD) 6- ABD Başkanı Barack Obama’nın her sabah vatandaşlarından gelen okuması için seçilmiş 10 mektubu bulunuyor. (Washington Post) 7- Zimbabwe ismi Shona dilinde “taştan büyük ev” manasına gelen “Dzimbadzemabwe” sözcüğünden türetilmiş. (Somali Basını) 8- Yunanistan’da her 5 çalışanın biri nakliye ve turizm sektöründe bulunuyor. (Wall Street Journal) 9- Bir inekte bulunan 22 bin genden en az 14 bin tanesi diğer memelilerde bulunanlarla aynı. (Washington Post) 10- İneklerde bulunan 1000 genin aynısı köpeklerde ve kemirgenlerde de var. Bu genlerden insanlarda hiç yok. (Washington Post) © 2009 www.theglobalist.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT