BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tek çözüm demokrasi

Tek çözüm demokrasi

Demokratik açılım, Avrupa Birliği kriterleri istikametinde demokrasimize uyum sağlamayı hedefliyor. Kürt açılımı da denmesi muhalefeti tereddüde düşürdü. Kürt hakları, AB demokrasi düzeni içinde saklıdır. Bu hakları yerine getireceğiz.Demokratik açılım, Avrupa Birliği kriterleri istikametinde demokrasimize uyum sağlamayı hedefliyor. Kürt açılımı da denmesi muhalefeti tereddüde düşürdü. Kürt hakları, AB demokrasi düzeni içinde saklıdır. Bu hakları yerine getireceğiz. Brüksel’in bazı çifte standartları, reformları yerine getirmek hevesimizi kırdı. Ancak, Yunanistan’la birlikte AB üyesi olmayı becerememek hatasını irtikâb eden Türkiye, dış politika hatalarının vahîm sonuçlarını bilmiyor muydu? Ama (yoksula kolera, zengine köprü), (onlar ortak, biz pazar) şeklinde komünist hezeyanların tuzağı içindeydik. Yugoslavya ve İran rejimlerini incelemek utancını yaşıyorduk. Demokratik ve ekonomik yükselmemizi tehlikeli şekilde geciktiren AB beceriksizliğimizin cezasını çektik. Son yıllarda AB’yi ikinci plana attığımız eleştirisi de genelleşmiştir. Demokratik açılım dediğimiz bu AB reformları yapılsın, Türk milletinin anadili Türkçe olmayanları, beğenmez, yeterli bulmaz, başkaca haklar isterlerse, müzakere edilir, milletin ve devletin menfaati ne ise onu yapmak, Yüce Meclis’imizin görev ve yetkisindedir. Mesele bu derecede yalın ve basittir. Karmaşık duruma getiren faktör, PKK terörü ile Güneydoğu sorunlarını karıştırmamızdır. Güneydoğu sorunlarının büyük kısmını PKK oluşturduğu için, gene ayni yolla çözümlemek düşünülmüştür. Ama PKK ile yol haritası üzerinde müzakere açılmayacağı âşikârdır. Güneydoğu sorunları dedim, Kürt Sorunları yerine tercih ettim. Zira İstanbul’da, Ankara’da, Ege ve Akdeniz sahillerinde dolar milyarderi, bakan, milletvekili, sanatçı ve her şey olan Kürt asıllı vatandaşlarımız, hallerinden memnundurlar. Yıllardan beri beraberiz. Kökenleri sebebiyle ayırımcılığa maruz kaldıkları şikâyetini hiç duymadım.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT