BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Baykal açılımı 20 yıl Önce yapmış!

Baykal açılımı 20 yıl Önce yapmış!

Deniz Baykal’ın 1989 yılında hazırladığı ‘Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri’ başlıklı raporda Kürt probleminin çözümüne yönelik açılımlar dikkat çekiyor.ÇÖZÜM İÇİN İLK RAPOR Deniz Baykal’ın 1989 yılında hazırladığı ‘Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri’ başlıklı raporda Kürt probleminin çözümüne yönelik açılımlar dikkat çekiyor. > Yücel Kayaoğlu ANKARA Hükümetin başlattığı ‘Demokratik açılım’ sürecine sert eleştiriler yönelten CHP Lideri Deniz Baykal’ın 20 yıl önce Anayasa değişikliği dahil birçok açılım teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın görüşme talebini bile reddeden Baykal’ın genel sekreterliği döneminde ve başkanlığında SHP’nin 1989’da hazırladığı ‘Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri’ başlıklı raporda Kürt meselesinin tabu olmaktan çıkarılması, Türkiye’nin bu konuyu önyargısız ve korkusuzca tartışması, varolan etnik bir yapıyı inkara yönelik yaklaşımlarla meselenin çözülmeyeceği savunuluyor. KORKUSUZ OLUNMALI Baykal, raporun ‘sunuş’ bölümünde şu görüşlere yer veriyor: “Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin başarıya ulaşabilmesi için tabu sayılan konuların bir bir ele alınıp açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu çalışmada, Türkiye’nin demokratik bir toplumsal yapıya kavuşabilmesi için çözmesi şart olan Kürt sorununa, ilk defa iktidara aday kitlesel bir partinin uygulama programında yazılı bir belge ile yer veriliyor. Resmi politikaların yok saydığı bu konu önyargısız bir anlayışla, korkusuzca tartışılmadığı sürece toplumsal barışı sağlayacak siyasi programların ortaya çıkartılması olanaklı değildir. Türkiye, insanların dil, etnik köken, gelenek, kültür farklılaşmasını toplumun bütünlüğü içinde ortaya koymaktan korkmamalıdır. Devletin bu farklılaşmaları yasaklar koyarak engellemesi de, özendirmesi de yanlıştır. Asimilasyona, varolan bir etnik yapıyı inkara dönük yaklaşımlarla bu sorunun çözülemeyeceği artık anlaşılmalıdır. Bu çalışmayla Kürt sorunu kapalı kapılar ardında konuşulan ve sözün belirsizliğine dayanan bulanıklığından kurtularak partimiz öncülüğünde gün ışığına çıkmış oluyor.” YOK SAYMAK GERÇEKÇİ DEĞİL Raporda yer alan bazı tespit ve teklifler şöyle sıralanıyor: “Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı sürecide bu anlayışla Anadolu’da yaşayan ve değişik etnik kökenden gelen herkesin ortak katkısı ve eşit ağırlığı ile kurulmuştur. Bu zengin mozayiğin unsurlarından birini ya da birkaçını yoksayan anlayış ve politikalar gerçeklere uymaz ve kabul edilemez. Doğu ve Güneydoğu Anadolu meselesi de, Kürt problemi de Türkiye’nin demok-ratikleşme ve demokratik haklar sorunu ile iç içedir. Nitekim sorunların yoğunlaşarak arttığı dönem, demokrasinin askıya alındığı dönemdir. Terörle mücadele elbette yapılacaktır. Ancak terör örgütünün silahlı mücadelesi ileri sürülerek halka yapılan baskı haklı gösterilemez. Bu, silahlı terör örgütlerinin tuzağına düşmektir.” ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ “Demokratikleşme düzenlemesi içerisinde anayasadan başlayarak, ilgili kanuni düzenmeler demokratik hukuk ilkelerine uygun hale getirilecektir. ‘Kürt kökenliyim’ diyenlere bu kişiliklerine hayatın her alanında istedikleri gibi ve özgürce belirleme hakkına sahip olmaları imkanı sağlanacaktır. Anadil yasağı ile ilgili her türlü kanuni düzenleme yürürlükten kaldırılacak, yurttaşların anadillerinde serbestçe konuşabilmeleri, yazabilmeleri, öğretebilmeleri, bu dillerde değişik kültür etkinliğinde bulunmaları güvence altına alınacaktır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT