BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ADALET HIZ KAZANIYOR

ADALET HIZ KAZANIYOR

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Yargı Reformu Strateji Taslağı’nda yargının önünü açacak büyük değişiklik planlanıyorHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına yargı yolu açılacak. Hakim ve savcılara verilen disiplin cezalarına ilişkin kararlar yayınlanabilecek. > ANKARA A.A Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca da benimsenen Yargı Reformu Strateji Taslağı, Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. Taslak, birçok hukuki düzenlemeyi beraberinde getiriyor. İşte onlardan bazıları: >> Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), “objektiflik, tarafsızlık ve şeffaflık temelinde, geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılacak. HSYK kararlarına karşı etkili bir itiraz sisteminin getirilmesi ve yargı yolunun açılması sağlanacak. Denetim sistemi, iddia ve karar makamlarının tek elde birleşmesini engelleyecek şekilde, Kurul bünyesinde yeniden yapılandırılacak. Hakim ve savcıların terfi sistemi performans esaslı olacak şekilde planlanacak. >> İdari ve mali özerkliği haiz Hakimler ve Savcılar Birliği kurulacak. >> Subay üyelerin askeri mahkemelerde görev yapmaları yeniden gözden geçirilecek. Askeri mahkemeler, askeri bina girişlerinden ayrı yapılarak planlanacak. >> Kişisel verilerin korunması kaydıyla yüksek mahkeme kararlarına erişimin kolaylaştırılması için düzenlemeler yapılacak. HSYK kararlarında şeffaflık getirilerek hakim ve savcılara verilen disiplin cezalarına ilişkin kararlar yayınlanabilecek. İLKÖĞRETİMDE HUKUK DERSİ >> İnsan kaynakları planlaması ile kadro açığı 2012 yılına kadar aşamalı olarak giderilecek. >> İhtiyaç duyulan tüm ağır ceza merkezlerinde, tıp fakülteleriyle işbirliği yapılarak adli tıp birimlerinin açılması sağlanacak. >> Davaların uzamaması için Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde hakim ve Cumhuriyet savcılarından temsilci bulundurulacak. >> Elektronik posta yoluyla tebligat imkanının getirilmesi sağlanacak. >> Bilirkişilik müessesesi yeniden düzenlenecek. >> Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, ilköğretimden itibaren, hukuk dersleri okutulacak. >> Yüksek mahkemelerde ve belirlenen adliyelerde basın sözcülüğü birimi kurulacak. >> Özellikle metropol kentlerde kampüs tipi cezaevi yapımına devam edilecek. Küçük ve yetersiz ceza infaz kurumları kapatılacak. 392’ye indirilen bu kapsamdaki cezaevi sayısı, 2013 yılına kadar 250’ye düşürülecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT