BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YARGIDA KÖKLÜ REFORM

YARGIDA KÖKLÜ REFORM

Yargı reformu strateji belgesiyle HSYK’nın üye sayısı 21’e çırarılacak. TBMM de HSYK’ya üye seçecek. Kurul, bakan ve müsteşar olmadan da karar alabilecek. Yargılama sırasında Türkçe bilmeyenler için de tercüman alınacak.> NURİ ELİBOL - ANKARA Yargı reformu strateji belgesiyle HSYK’nın üye sayısı 21’e çırarılacak. TBMM de HSYK’ya üye seçecek. Kurul, bakan ve müsteşar olmadan da karar alabilecek. Yargılama sırasında Türkçe bilmeyenler için de tercüman alınacak. ‘ASKERE SİVİL YARGI’DA EKSİKLİKLER GİDERİLECEK Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ayrıca askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının yolunu açan düzenleme ile ilgili de Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını yeni yasama döneminde bununla ilgili bir çalışma yapacaklarını bildirdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargı reformu strateji belgesi ile HSYK’nın yapısının değiştirileceğini ve AB’ye uyumlu hale getirileceğini belirterek, bu kapsamda HSYK’nın üye sayısının 21’e çıkarılacağını söyledi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, dün gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek Yargı Reformu Stratejisini açıkladı. 2009 yılı Haziran ayında Kızılcahamam’da yargının tüm kesimlerinin temsil edildiği toplantıda yargı reformu stratejisinin hazırlanmasına dönük 10 temel esas üzerinde mutabakata varıldığını kaydeden Ergin, taslağın Eylül ayında AB Komisyonuna sunulacağını bildirdi. Ergin, kısa, orta ve uzun vadeli gerçekleştirmeyi planladıkları yargı reformu için Anayasa’da bazı değişikliklere gidilmesinin de şart olduğunu kaydetti. Adalet Bakanı, reformda yer alan HSYK’ya yönelik bazı düzenlemelerin geçtiğimiz dönemde yaşanan krizler nedeniyle değil, AB’ye uyum çerçevesinde yapıldığını kaydetti. Ergin, taslakta yer alan düzenlemeleri şöyle sıraladı: HSYK’NIN YAPISI HSYK tarafsızlık, objektiflik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda geniş tabanlı temsil sistemine göre yeniden yapılandırılacak. HSYK iki ya da üç daire şeklinde düzenlenecek. Şu anda 7 üye olan HSYK yeni reform taslağı ile toplam 21 kişiden oluşacak ve üyeler üç şekilde seçilecek. Birinci olarak Yargıtay ve Danıştay Genel kurulları HSYK’ya üye bildirecek. İkinci olarak yargının tümünün temsil edilebilmesi için yüksek yargı dışında Türkiye’de görev yapan 12 bin hakim ve savcı HSYK’ya üye seçecek. Hakim ve savcılar birinci sınıf hakim ve savcılar arasından HSYK’ya aday olan isimlere UYAP aracılığında oy verecek. Üçüncü olarak da Parlamento ve Cumhurbaşkanı, Türkiye Adalet Akademisi, hukukçu öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSYK’ya üye seçecek temsil edilecek isimleri belirleyecek. Düzenlemeyle birlikte HSYK’nın kararlarına karşı etkili bir başvuru yolu geliştirilecek. Birinci ve İkinci Dairede alınan bir karara Hakimler Savcılar Genel Kurulunda itiraz edilebilecek. Taslakta, bu düzenlemelerin kısa vadede yapılacağı belirtiliyor. BAKANSIZ KARAR DÖNEMİ Parlamento ile ilişkileri sağlamak ve hesap verilebilirlik açısından Adalet Bakanı ve bakanlık ile ilişkileri koordine etmek için Müsteşarın HSYK’da üyeliği devam edecek. Ancak geçmişteki uygulamanın aksine bakan ve müsteşar olmadan kurul toplanıp karar alabilecek. Adalet Bakanı ve Bakanlık müsteşarının HSYK üyesi olmasının AB tarafından eleştirildiği yönündeki sorulara da cevap veren Bakan Ergin, AB’nin son belgelerinde bu yöndeki eleştirileri kaldırdığını hatırlattı. KİM HESAP VERECEK? Adalet Bakanı ve Bakanlık müsteşarının HSYK’da kalması konusundaki ısrarın anlaşılamadığı yönündeki bir soruya, “Bu bir ısrar değil, gereklilik. Parlamenter sistemde TBMM tüm hesapların verildiği, denetimin yapıldığı bir yer. Parlamento kimden hesap soracak. Parlamento’ya hesap verebilen birisinin sistemde olabilmesi için Adalet Bakanı sistemde kalıyor” şeklinde cevap veren Bakan Sadullah Ergin, bakanlık müsteşarının ise HSYK ile bakanlık arasındaki koordinasyon için kurulda kaldığını söyledi. Bakan ile müsteşarın konumunun yargı bağımsızlığı açısından bir sorun teşkil etmeyeceğini ifade eden Ergin, “Yargı bağımsızlığı bakan ve müsteşarın o kurulda olmaması ile sağlanacak bir şey değil. Yargının yasama ve yürütme organına, kamuoyuna ve kendi ideolojisine karşı bağımsızlığını sağlayabiliyorsa, yargı bağımsızlığından bahsedilebilir” dedi. AVRUPA’DA ÖRNEĞİ YOK Fransa, İspanya ve İtalya başta olmak üzere AB üyesi ülkelerden örnekler veren Ergin, “Biz birçok düzenlemeler getiriyoruz. Bakanlık birçok yetkisini devrediyor. Ancak sadece hakim ve savcıların üye seçtiği Türkiye’deki gibi bir sistem kıta Avrupasında yok” diye konuştu. Taslağa göre HSYK’nın sekreteryası da yeniden düzenlenecek. Adalet Bakanlığı hakimler ve savcılar üzerinde teftiş yapamayacak. Adalet Bakanlığının teftiş yetkisi bir anlamda HSYK’nın yetkisine geçecek. Adalet Bakanlığı sadece idari personel üzerinde denetim yapabilecek. Hakim ve savcıların disiplin ve inceleme soruşturma işlemleri HSYK bünyesinde gerçekleştirilecek. Kurulun bağımsız bir bütçesi olacak. HSYK’da not sistemi dahil olmak üzere terfi sistemi yeniden değerlendirilecek. Yargı mensupları performansa dayalı olarak terfi edecek. YARSAV KALACAK Taslağa göre Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği adı altında yeni bir birlik kurulacak. Ayrıca yargıda başka meslek örgütlerinin kurulmasının da önü açılacak. TBMM’de bulunan tasarıda yer alan ve Ergenekon soruşturmasına karşı sert açıklamalarıyla bilinen Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun başkan olduğu YARSAV’ın kapatılacağına ilişkin madde tasarı metninden çıkarılacak. Yeni kurulacak birlik İçişleri Bakanlığının denetimin dışında tutulacak, idari ve mali özerkliği olacak. ASKERİ MAHKEMELER Askeri mahkemeler sadece hakim sınıfından olan üyelerden oluşacak. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesinin askeri mahkemelerde hakim sınıfından olmayan üyelerle ilgili yasa hükmüne yönelik iptal kararı dikkate alınarak gerekli değişiklikler yapılacak. Askeri mahkemeler askeri birlikler dışına çıkarılacak. Askeri mahkemelerin görev alanları yeniden düzenlenecek. Yapılacak düzenlemeler ile askeri mahkemelerin görev ve yetkileri demokratik hukuk devletinin gerektirdiği ölçüler çerçevesinde yeniden tanımlanacak. 6 BİN YENİ PERSONEL Adli yargıda istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilecek. Bu şekilde Yargıtay’ın iş yükü hafifletilecek. Aynı şekilde idari istinaf mahkemeleri de kurulacak. Bu şekilde de Danıştay’ın yükü hafiflemiş olacak. Bölge adliye mahkemelerinde çalışacak hakim, savcı ve yardımcı personel atamaları 2010 yılında tamamlanacak. Bölge adliye mahkemeleri de 2010 yılında faaliyete geçecek. Ergin, bu yıl içerisinde 6 bin personel aldıklarını, yıl sonuna kadar 6 bin kişinin daha işe alınacağını söyledi. Yeni alınan personelin istinaf mahkemelerinde görevlendirileceğini anlatan Ergin, İstinaf Mahkemeleri’nin açılmasıyla birlikte 3 bin hakim ve savcıya ihtiyaç duyulacağını söyledi. Ayrıca hakimler ve Cumhuriyet savcılarının idari ve mali konulardaki görev ve sorumlulukları azaltılacak. MAHKEMEDE KÜRTÇE TERCÜME ∂ Adalet Bakanlığı Türkçe bilmeyenlere yönelik de bir düzenleme yapacak. Güvenilir ve kaliteli tercüme hizmeti alınması için güvenilirliği ve tarafsızlığı kabul edilen ve Kürtçe dahil mahalli dilleri iyi bilen kişilerin listesi önceden ilan edilecek. Bakan Sadullah Ergin, “Yargılama sırasında herkes Türkçe bilmiyor. Güney illerimizde Arapça, Kürtçe bilenler var. Bunların yargılanması sırasında Arapça, Kürtçe bilen adliye personeli varsa çağrılıyor, onlar tercümanlık yapıyor. Şimdi bu dilleri bilen ve kendilerine kolay ulaşılacak olan bilir kişi listelerine artık bu tercümanlar da eklenecek. Bilirkişi Arapça ve Kürtçe tercümanlarımız olacak” dedi. Anayasa Mahkemesine yeni yapı Bakan Sadullah Ergin, Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiştirileceğini açıkladı. “Anayasa Mahkemesi’nin görev tanımının yeniden yapılması ve üye sayısının yeniden belirlenmesi orta ve uzun vadeli hedef arasında yer almaktadır” diyen Bakan Ergin, Anayasa Mahkemesi’nin görev tanımının değiştirilmesi için uluslar arası belgeler ışığında bir çalışma yapılacağını söyledi. Ergin, yeniden yapılanmanın Anayasa Mahkemesi’nin de içinde yer aldığı bir kurul tarafından görüşüleceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı tanındığı takdirde mahkemenin iş yükünün artacağına işaret eden Ergin, “Mahkemenin o yükü kaldıracak şekilde yapılandırılması lazım” dedi. Ergin, Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan yetkisinin de görev tanımı kapsamında tartışılacağını ifade etti. Adli Tıp Kurumuna çekidüzen Münevver Karabulut cinayetindeki bazı uygulamaları ve gecikmeli kararları ile tartışmalara neden olan Adli Tıp Kurumu da reformla gözden geçirilecek. Kurumun kapasitesi güçlendirilecek. İhtiyaç duyulan illerde diğer ağır ceza mahkemelerinde adli tıp birimleri faaliyete geçirilecek. Uluslar arası kalite standartlarına uygun laboratuvar sayısı artırılacak. Uluslar arası kurum ve kuruluşlarla bağlantılı dokümantasyon merkezi ve elektronik kütüphane oluşturulacak. Adli bilimler alanında insan kaynakları kapasitesi geliştirilecek. Ergin, “Adli Tıp, Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerimizle daha koordineli olacak” dedi. İMRALI’YA YENİ MİSAFİR GELİYOR Bakan Ergin İmralı’ya yapılan ilave tesislerin bittiğini ve kabulün yapılacağını kaydetti. Bakan Ergin daha sonra yüksek güvenlikli cezaevinde kalması gereken hükümlülerin buraya nakil edilebileceğinin de altını çizdi. SAVCILAR KÜRSÜDEN İNDİRİLİYOR Adalet Bakanı Sadullah Ergin yeni düzenleme ile savcılarla, hakimlerin aynı kürsüde yer almayacağını açıkladı. Kürsüde sadece hakimlerin olacağını ifade eden Ergin, savcıların konumunun değiştirileceğini söyledi. AİHM KARARI TÜRKÇE’YE ÇEVRİLİYOR Türk hukuk sistemine katkı sağlaması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları ile uluslar arası belgeler Türkçe’ye çevrilecek. Tercümeler aynı zamanda UYAP aracılığıyla hukukçuların ulaşımına açılacak. CEZAEVİNDE GÜVENLİK BAKANLIĞIN Ceza infaz kurumlarının dış güvenliği Jandarmadan alınıp Adalet Bakanlığı’na devredilecek. Adalet Bakanlığı tutukluların cezaevine mahkemeye ve hastanelere götürülmesi nakli sevki ile mahkemelerindeki güvenliğini sağlayacak. DİYARBAKIR CEZAEVİ KALKIYOR Adalet Bakanı Sadullah Ergin Diyarbakır Cezaevinin taşınacağını da açıkladı. Bakan Ergin kent merkezinin dışında yeni bir cezaevi yapımına 2010 yılında başlanacağını söyledi. TAŞ ATAN ÇOCUKLARA DÜZENLEME Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Polise taş atan çocukların soruşturma ve yargılama evreleri ile yargılama sonrasına ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma yapıyoruz” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT