BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kürt konusunu üç devletle de görüşsek

Kürt konusunu üç devletle de görüşsek

Kürt konusu için İçişleri Bakanımız hem siyasî partilerimizin temsilcileriyle, hem de sivil teşkilatlarımızla görüşüyor. Bence bu çalışmalarda bir büyük noksanlık var: Konuya tam bir açıklık getirmek için, Sayın bakanımız, başta Ahmet Türk ve Emine Ayna olmak üzere, Demokratik Toplum Partisinin diğer ileri gelenlerini yanına alarak doğru Ermenistan’a gitmeli. Kürt isteklerini birer birer açıkladıktan sonra onlara sormalı:Kürt konusu için İçişleri Bakanımız hem siyasî partilerimizin temsilcileriyle, hem de sivil teşkilatlarımızla görüşüyor. Bence bu çalışmalarda bir büyük noksanlık var: Konuya tam bir açıklık getirmek için, Sayın bakanımız, başta Ahmet Türk ve Emine Ayna olmak üzere, Demokratik Toplum Partisinin diğer ileri gelenlerini yanına alarak doğru Ermenistan’a gitmeli. Kürt isteklerini birer birer açıkladıktan sonra onlara sormalı: -Sizin bu konuda geleceğe ait düşünceleriniz nedir? Ermenistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı diyeceklerdir ki: -”Bu konuda, bizim gizlimiz-saklımız yoktur. Biz, bütün dünya milletleri önünde, görüşlerimizi çok kesin cümlelerle ortaya koyuyoruz. Öyle yuvarlak cümlelerle değil açık açık ortaya koyuyoruz: Doğu ve Güneydoğu Anadolu, işgâl edilmiş Ermeni toprağıdır. Büyük Ermenistan, Türkiye işgâlindeki 15 şehrin kurtarılmasından, Ermenistan’a katılmasından sonra kurulacaktır!” -Bahsettiğiniz bu 15 şehri isim isim sayar mısınız? -”Elbette: Ağrı-Kars-Van-Hakkâri-Siirt-Mardin-Urfa-Muş-Bitlis-Diyarbakır-Erzurum-Elazığ-Malatya-Sivas-Batman... Bu şehirler, bizim topraklarımız üzerindedir. Kürtler, boşuna heveslenmesinler. O şehirleri kimselere bırakmayız!” -Nüfusumuz 4 milyon, doğru. Ama bizim arkamızda koskoca bir Rusya var. Biz elli bin kişilik Rus ordusuyla birlikte, sekiz milyonluk Azerbaycan topraklarının %20’sini vurup almadık mı? Biz, Kürtlerle karşı karşıya kaldığımız zaman görürsünüz neticeyi!..” Heyetimiz Ermenistan’dan ayrılıp, doğru İsrail’e gitmeli ve yetkililere sormalı: -Siz bu Kürt meselesi için ne düşünüyorsunuz? -”Bu konuda ne düşündüğümüzü, İsrail devletinin resmî bayrağıyla bütün dünya milletlerine ilan ettik. İşte, beyaz zeminli bayrağımızda iki mavi şerit var. Üstteki mavi şerit Fırat Nehrini, alttaki ise, Nil Nehrini temsil ediyor. Kürtler de, Ermeniler de boşuna heveslenmesinler. Çünkü Fırat’tan Nil Nehrine kadar olan topraklar, Tevrat’la bize vaat edilmiştir. Bizim Arz-ı Mevut dâvâmız dolayısiyle, Fırat’tan Nil’e kadar uzayan topraklar bizim müstakbel ülkemizdir. Oraları kimselere vermeyiz. Yahudi ırkından başka, oralarda kimseyi yaşatmayız!” Heyetimiz İsrail’den ayrılıp, doğru ABD’ye uçmalı. Adamlar bize mutlaka şöyle cevap vereceklerdir: -”Yahu! Siz ne garib adamlarsınız? Bizim Büyük Ortadoğu Projemizi bilmiyor musunuz? (BOP). Haydi sağır kulaklarınıza bir daha bağıralım: Bizim gelecekteki Büyük Orta Doğu projemizde, ne Kürdistan, ne Ermenistan vardır. Biz orada sadece büyük İsrail devletini düşünüyoruz, İsrail’i, İsrail’i! Anladınız mı?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT