BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ermenistan açılımı

Ermenistan açılımı

Ermenistan-Türkiye anlaşması gerçekleşebilirse, iki taraf da büyük kazanç sağlayacaktır. Bu husus kesindir, ancak hır çıkarmak isteyenler, bu gibi konulara âşinâ bulunmayanlar ve fanatikler itiraz ederler. Ama bahis konusu kazanç, Ermenistan ve Ermeniler için hayâtîdir. Türkiye ve Türkler için epey kazançtır, fakat hayâtî mahiyette değildir.Ermenistan-Türkiye anlaşması gerçekleşebilirse, iki taraf da büyük kazanç sağlayacaktır. Bu husus kesindir, ancak hır çıkarmak isteyenler, bu gibi konulara âşinâ bulunmayanlar ve fanatikler itiraz ederler. Ama bahis konusu kazanç, Ermenistan ve Ermeniler için hayâtîdir. Türkiye ve Türkler için epey kazançtır, fakat hayâtî mahiyette değildir. Türk-Ermeni anlaşması, Azerbaycan’ın menfaatinedir. Azerbaycan’ın azılı bir düşmandan kurtulmasına zemin oluşturacaktır. Üstelik sınırı kapatmamız, Ermenilere pek büyük zarar verdi ve vermektedir ama, işgal altındaki Âzerî topraklarının zerresini iâde ettiremedi. İşgal altındaki Âzerî toprakları Reyon denen 7 ilçe ile Dağlık Karabağ’dan ibarettir. Dağlık Karabağ, Azerbaycan devletinin bir parçası olmakla beraber, otonom bir ilçe idi. ABD, Rusya ve AB’nin duyarsızlıkları ve Ermeniperestlikleri sebebiyle, Ermenileri uzun yıllar boyunca bu topraklardan uzaklaştırmak mümkün olmadı. 1000 yıldan beri bu topraklarda yaşayan 1 milyonun üzerinde Âzerî, kaçgun, bizim Türkçe’mizle kaçgın, yani zorunlu göçmen oldu, Azerbaycan’da sefil bir hayat yaşıyorlar. Ermenilerin bu 7 ilçeyi Ermenilerle meskûn Ermenistan’ın bir parçası yapamayacaklarını artık anlamaları gerekir. Ermeniler zeki, çalışkan, san’ata yetenekli, fakat inatçı ve sâbit fikirli bir kavimdir. Vaktiyle Büyük Devletler’ce aldatılmıış ve kullanılmışlardır, bugün de durum pek değişmedi. 1915’te mukaatele‘ye önce kendilerinin başladıklarını, sonra iki tarafın birbirini öldürdüğünü kabûl etmemekte direniyorlar. Ne yani?.. Karşılık vermeyecek miydik? Şimdi bilhassa diaspora’nın (Ermenistan dışında yaşayan 5 milyon Ermeni’nin) bir kısmının (ADD’de 400 bin, Fransa’da 500 bin Ermeni’nin), tarihçilerin olayları çeşitli arşivlerde incelemelerinden ödleri kopuyor. Birçok ülkeyi iddialarına kandırdıkları için şımarmışlardır. İsviçre’de ABD aracılığı ile Türkiye-Ermenistan anlaşması açıklanınca, çirkin bir telâşa düştüler. Onlar da Türkiye’den büyük tazminat alabilecekleri hususunda kandırılmışlardır. Şimdi hayal kırıklığı başladı. Ermenistan, Âzerî topraklarını nasıl boşaltır, yarın yazacağım.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT