BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Peygamberimizin nafile namazları

Peygamberimizin nafile namazları

Peygamber efendimiz, nâfile namazlarını umûmiyetle evlerinde kılar, çıkıp farzları Müslümanlara mescidde kıldırırdı. Âsım bin Damra anlatır: Hz. Ali’den, Peygamber aleyhisselâmın gündüz yaptığı ibâdetlerini sorduk.Peygamber efendimiz, nâfile namazlarını umûmiyetle evlerinde kılar, çıkıp farzları Müslümanlara mescidde kıldırırdı. Âsım bin Damra anlatır: Hz. Ali’den, Peygamber aleyhisselâmın gündüz yaptığı ibâdetlerini sorduk. “Siz, buna güç yetiremezsiniz ki! Ona, kim güç yetirebilir?” dedi. “Sen, bize haber ver de, onlardan, gücümüzün yetebildiğini yaparız. Belki, ona gücü yetenimiz bulunabilir.” dedik. Bunun üzerine, Hazret-i Ali şöyle buyurdu: Peygamber aleyhisselâm, sabah namazını kıldığı zaman, bekler, güneş, şuradan, yani doğudan yükselince, kalkar, iki ve dört rekât namaz kılardı. Sonra dört rekat daha kılardı. Öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra iki rekât kılardı. İkindi namazının farzından önce de, dört rekât kılar ve her iki rekâtın arasını, Mukarrep Meleklere, Peygambere, Mü’min ve Müslümanlardan onlara tâbi olanlara selâmla ayırırdı. Bu on altı rekât, Peygamber aleyhisselâmın gündüz nâfileleridir. Peygamber aleyhiselâm, sabah ve ikindi namazı hariç, her farz namazın arkasından iki rekât nâfile namaz kılardı. Hz. Alkama Hz. Âişe validemize “Ey Mü’minlerin Annesi! Resûl aleyhisselâmın ibâdeti nasıldı? Günlerden birine tahsis ettiği bir şey olur mu idi?” diye sordu. Hz. Âişe validemiz “Hayır! O’nun ameli, devamlı idi. Resûl aleyhisselâmın güç yetirdiği şeye hanginiz güç yetirebilirsiniz ki?” dedi. Hz. Ümmü Habîbe “Peygamber aleyhisselâmın “Öğle namazından önce dört ve öğleden sonra dört rekât kılan kimseye, Allah, Cehennem ateşini haram kılar!” buyurduğunu işittim, demiştir. Nuaym bin Hemmâr, Resûl Aleyhisselâm “Şânı yüce Rabbiniz, Ey Âdemoğlu! Gününün başlangıcında benim için dört rekât namaz kılmayı unutma ki, günün sonuna yeteyim! buyurdu, dedi. demiştir. Peygamberimiz, Kuşluk namazını iki, dört, altı ve sekiz rekât olarak kılardı. Hz. Âişe “Resûl aleyhisselâm, Kuşluk namazını dört rekât kılar; bunu, Allah’ın dilediği kadar çoğaltırdı.” demiştir. Peygamberimiz, Mekke’nin fethinde bunu, sekiz rekât kılmıştır. Peygamberimiz, seferlerden Medine’ye dönünce, ilk iş olarak Mescide girip iki rekât namaz kılar sonra, evine girerdi. Peygamberimiz “Sizden biriniz, Mescide girdiği zaman, iki rekât kılmadıkça, oturmasın!” buyurmuştur. Abdullâh bin Sâib “Resûl aleyhisselâm, öğleden önce, zevalden sonra dört rekât namaz kılar ve “Bu, öyle bir saattir ki, gök kapıları açılmıştır! Sâlih amelimin, oraya, bu sırada, yükselmesini, sunulmasını arzu ederim.” buyurdu, demiştir. Yarın: Peygamberimizin gece namazları
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT