BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarımda çok başlılık kalkıyor

Tarımda çok başlılık kalkıyor

Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu’nun çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliğin hazırlandığını vurgulayarak, söz konusu kurulun, tarımda çok başlılığı ortadan kaldıracağını bildirdi.Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu’nun çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliğin hazırlandığını vurgulayarak, söz konusu kurulun, tarımda çok başlılığı ortadan kaldıracağını bildirdi. Gökalp, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’nin 21 Aralık 1999 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu’nun, çalışmalarını hızla sürdürdüğünü kaydetti. Söz konusu kurulu, “tarımdaki hizmetlerin tek elden yürütülmesinin temininde atılan reform mahiyetinde bir adım” olarak nitelendiren Gökalp,”Tarımla ilgili bütün kararlar, artık bu kurulda alınacaktır. Bu kurulun titiz çalışmalarıyla tarım sektöründe yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulması, hizmetlerde dağınıklığın ve parçalanmanın ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Tarımda yönlendirici ve teşvik edici bir destekleme sisteminin uygulanması kararlarının alınacağı kurulda, ileriye dönük ve uzun vadeli tarımsal politikalar da belirlenecektir” şeklinde konuştu. Yönetmeliğe göre, sekreteryası bakanlık Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek kurul, en az ayda bir kez toplanacak. Kurulun en az 5 üyenin katılımıyla toplanması ve yine en az 5 üyenin olumlu görüşüyle karar alması gerekiyor. Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu’nun görevleri: * Tarım politikaları konusunda kuruluşlararası koordinasyonu gerektiren ve tarımda yeniden yapılanmanın esaslarını ortaya koyan planların hazırlanması ve uyglanmasına ilişkin konularda kararlar almak, uygulamaları izlemek ve değerlendirmek. * Kamu kuruluşlarınca uygulanması planlanan destekleme politikalarını incelemek, karar vermek ve bu çerçevede Bakanlar Kurulu ve ilgili kurullara teklifte bulunmak. * Tarım sektöründe düzenli bir kayıt sistemi ve veri tabanı ile Çiftçi Kayıt Sistemi’nin oluşturulmasını sağlamak. * Tarımla ilgili kanun, tasarı, teklifler ile diğer mevzuatı incelemek, görüş bildirmek ve tavsiyede bulunmak. * İç ve dış piyasalar da dikkate alınarak tarımsal üretim ve pazarlama konularında uygulanacak tarım politikalarını ve ilkelerini belirlemek, tarımsal üretimde verimliliği sağlayacak gerekli tedbirleri almak. * Desteklemede uygulamaya konulacak kararlarla tarım alt sektörleri arasındaki dengeyi sağlayacak tedbirleri almak, destek ve teşvikleri verimli kılmak, destekleme adına yapılan harcamaların hedef kitleye ulaşmasını sağlayıcı tedbirler almak. * Tarımsal üretimle ilgili ileriye dönük üretim desenlerinin uygulanmasını sağlayacak teşvik ve desteklerle üreticinin yönlendirilmesini sağlayacak tedbirler almak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104322
  % -0.51
 • 5.4689
  % -0.19
 • 6.2114
  % -0.1
 • 7.2404
  % -0.35
 • 229.55
  % -0.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT