BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Sivil Anayasa Girişimi”ne dair

“Sivil Anayasa Girişimi”ne dair

Medyadan öğrendiğimize göre, farklı görüşlere ve mesleklere mensup bazı aydınlar “Sivil Anayasa Girişimi” adı altında biraraya gelerek, “Anayasamı İstiyorum” kampanyası başlatmışlardır.Medyadan öğrendiğimize göre, farklı görüşlere ve mesleklere mensup bazı aydınlar “Sivil Anayasa Girişimi” adı altında biraraya gelerek, “Anayasamı İstiyorum” kampanyası başlatmışlardır. “Yasaklar Anayasası” olarak niteledikleri 1982 Anayasası’nın değiştirilmesini isteyen bu grup, Anayasa ve hukuk konusunda fikri ve bilgisi olsun olmasın, toplumun her kesimini yeni Anayasa hazırlama sürecine katılmaya çağırmaktadır. Bu kampanya ile ilgili olarak iki yıla yakın çalıştığı bildirilen 28 kişilik çalışma grubunda yer alan isimlere baktığımız zaman, bunların çoğunun Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete düşman İkinci Cumhuriyetçiler’den ve eski solculardan oluştuğu görülmektedir. Grubun “Sivil Girişim” adına bakarak, bu kişilerin, 1982 Anayasası’nın askerler tarafından hazırlanmış “Militer” Anayasa olduğu saplantısıyla yola çıktıkları anlaşılmaktadır. Oysa, çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi, 1961 ve 1982 Anayasaları tamamen sivil ve uzman temsilcilerden oluşan Kurucu Meclislerin Temsilciler ve Danışma Meclisleri tarafından hazırlanmıştır. Hal böyleyken, bu Anayasaların, Fransa’da askerlerin iktidara getirdiği General de Gaulle’un 1958 Anayasası’ndan ve hele Amerikan askerî işgali esnasında hazırlanan bugünkü 1947 Japon Anayasası’ndan çok daha fazla “Militer Anayasalar” olarak hücuma uğramasını garipsememek mümkün değildir. Eğer bununla, 1961 ve 1982 Anayasalarında yer alan Millî Güvenlik Kurulu kasdediliyorsa, bu kurulun Bakanlar Kurulu’na tavsiyede bulunan bir danışma organı olduğu ya gözden kaçırılmakta veya bilinmemektedir. Bilindiği üzere, Türkiye’deki demokratik rejim hem partilerin uzlaşmazlığı hem de özellikle 1924 Liberal Anayasası’nın boşlukları ve güvence noksanlıkları yüzünden 27 Mayıs 1960’ta kesintiye uğrayınca, demokratik rejimi sosyal ve ekonomik boyutlara taşımak ve çağımızın bütün gerek ve kurumlarıyla güvence altına almak ihtiyacını karşılamak için, bu satırların yazarının da paylaştığı egemen görüşe göre Türk siyasi hayatının en mükemmel ve demokratik Anayasası olan 1961 Anayasası hazırlanarak yürürlüğe sokulmuş, ne var ki bazı kişi ve kurumların sorumsuzluğu yüzünden, anarşi büyük boyutlara çıkınca bu Anayasa’nın “Ülkeye geniş geldiği” ileri sürülerek, onun yerine getirilen 1982 Anayasası ile bazı “yasaklar” eklenmiştir. Bugün 1982 Anayasası’nın “yasakçı” niteliğinden şikâyet edenler için en iyi seçenek bazıları maksatlı ve çoğu Anayasa bilgi ve kültüründen yoksun ve oportünist kişilere yeni bir Anayasa hazırlatmak yerine 1982 Anayasası’nı bazı yasaklardan arındırmak veya 1961 Anayasası’nı ufak tefek değişikliklerle tekrar yürürlüğe sokmak olmaz mı? Bu kampanyanın başlatıldığı kültür merkezinin, merhum dostum ve değerli siyaset bilimcisi Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya’nın adını taşıdığı, Prof. Tunaya’nın ise 1961 Anayasası’nı hazırlayan Anayasa Komisyonu’nun sözcüsü olduğu hatırlanırsa, bu seçenek daha da büyük anlam kazanır. 1961 Anayasası’nın hazırlanmasında CHP, en büyük katkı ve destekte bulunduğuna göre bu grupta CHP Genel Sekreteri’nin neden ve nasıl yer aldığını anlamak ise kolay değildir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT