BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meclis soruşturma atağında

Meclis soruşturma atağında

TBMM Genel Kurulu’nda, beş ayrı Meclis soruşturma komisyonunun daha üyeleri belirlendi.TBMM Genel Kurulu’nda, beş ayrı Meclis soruşturma komisyonunun daha üyeleri belirlendi. İşte üyeleri belirlenen komisyonlar: a)”Suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturduğu” iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu. b)”İzmit Körfez Geçişi Projesi ihalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek, zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı” iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu c)”Yasadışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri, devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları, hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği politikanın başarıya ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları” iddiasısyla eski Başbakan Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanı Eyüp Aşık ile Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu d) ‘’Telsim ve Türkcell firmalarıyla imzalanan sözleşmelerine ve Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı davranarak devleti gelir kaybına uğratarak, görevlerini kötüye kullandıkları” iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Ulaştırma eski Bakanı Nedet Menzir hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu e)”Türk Ticaret Bankası’nın satışı ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda gerekli tedbirleri almayarak, görevlerini kötüye kullandıkları” iddiasıyla eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT