BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üniversite ortamı bize ne öğretir?

Üniversite ortamı bize ne öğretir?

Üniversiteler, bilginin tartışıldığı ve çıktılarının topluma hizmet olarak sunulduğu ortamlardır. Her yönü ile ortaöğretim ve meslek okullarından ayrıdırlar. Üniversitede meslek dersinden herhangi bir mesele, ilgili bilim disiplin veya üniversite genelinde tartışılır, herkes görüşlerini açıklar ve sonuç genelleştirilir.Üniversiteler, bilginin tartışıldığı ve çıktılarının topluma hizmet olarak sunulduğu ortamlardır. Her yönü ile ortaöğretim ve meslek okullarından ayrıdırlar. Üniversitede meslek dersinden herhangi bir mesele, ilgili bilim disiplin veya üniversite genelinde tartışılır, herkes görüşlerini açıklar ve sonuç genelleştirilir. Üniversitelerimizin, YÖK yasası ile akademik ortamından uzaklaşarak geldiği bugünlerde, ileri lise düzeyinden öteye geçemediği sıkça vurgulanmaktadır. Ek ders, ikinci öğretim, dışarıda iş yapma ve danışmanlık gibi ek gelir süreci, bilim adamlarını bilimsel ortamdan ve anlayıştan koparmış durumdadır. Maalesef bugün üniversitelerimiz, ülkenin problemlerine çözüm üretmek yerine, günlük kaygıların karşılanmaya çalışıldığı düzeye kadar düşmüştür. Bu gelişmeler sonucu, üniversiteler hızla akademik bilinçten uzaklaşmaktadırlar. En kötüsü, üniversiteye yeni gelen öğrenciler ve yeni akademik hayata başlayan genç dinamikler de bu ortamda akademik bir kimlik ve tutum kazanamıyorlar. Üniversitenin açılışında üniversite yöneticisi üniversitesinin stratejisini ve geleceğe yönelik ufuklarını çizerek bilinenin ötesinde, geleceği yakalama hedefi gösterir. Üniversitelerin açılışında öğrencilere üniversitenin ne olduğu, üniversiteden ne beklendiği, öğrencilerin nasıl üniversiteli olacağı dersleri de işlenir. Sadece bir meslek sahibi olmak insanı kurtarmıyor. Bir meslek artık yetmiyor. Gerçek bir ‘dünya aydını’ olmak için çok yönlü eğitim almak gerekiyor. Veya kendi kendimizi eğitmemiz gerekebilir. Üniversite yöneticilerinin vizyonu, misyonu, geleceği çizme, ona uygun hedef koyması önemli. Akademisyenlerin bilgi, görgüleri yanında, mesleki derinlikleri önemli olmaktadır. Nihayetinde öğrencileri geleceğe taşıyacak olan üniversite ortamı ve eğitmenlerin öğreticilik yeteneği önemlidir. Üniversitenin, bilineni değil, bilinmeyeni araştıran, öğrenen bir ortam olarak geleceğe yönelmesi gerekir, bu anlayış ile hareket etmek zorundadır. Üniversite, gerçekleri öğrenme sanatının öğretildiği, açık tartışmanın yapıldığı, kişiliklerin geliştiği bir ortamdır. Üniversite, her yıl ortaöğretimden gelen taze kanın katacağı dinamik anlayışı kucaklamalı, kendi birikimi ile geleceği hedeflemeli. Üniversite bir meslek edinme yeri değil, aydınlanma ve topluma hizmet sunabilecek nitelikli bilgi üretme ortamıdır. Üniversite gibi özerk ve sivil kurumların ileriye sağlıklı taşınması için, gördüğümüz eksiklikleri zaman zaman tartışmamız gerekir. Unutmayalım, üniversiteyi oluşturan öğrenci, çalışan ve öğretim üyelerinin sivil çabaları önemlidir. Üniversiteyi üniversite yapan da üniversite paydaşlarının dinamik çabalarıdır. Öğretim elemanları olarak bizler de yönetimlerden ayrı olarak kendimize görev edinebilirsek, üniversitelerimizi güçlendiririz. Üniversitelerin bilimsel kalitesi kadar sürekliliği, eğitim ve araştırma kalitesinden taviz vermemesi için, hepimizin sorumluluk alması gerekir. Bugün ülkemizde 130 üniversitede 2 milyon civarında öğrenci ile eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bizler istemesek bile üniversite içi ve dışı dinamikler bizleri doğrudan ve dolaylı olarak eğitmektedir. Bilimsel araştırma ve eğitimin yanında, üniversitenin iç işleyiş yapısının sağlıklı yürümesi için, gelecek kuşaklara örnek olmak için, düşünce özgürlüğü için gerektiğinde itiraz etmeyi ve eleştirel olmayı bilmeliyiz. Prof. Dr. İbrahim Ortaş Hastane Tecde Kayalık Bölgesine yapılmalı Sağlık Bakanlığı’na; Malatya’da Şeker Fabrikası yerine yeni bir hastane yapılması gündemde. Birçok sivil toplum örgütleri, bazı mesleki teşekküller ve partiler, Şeker Arazisine hastane yapılınca, zaten büyük problem olan trafik sıkıntısının iyice artacağını dile getiriyor. Ayrıca, şeker arazisinin aynı Sümerpark gibi park yapılarak, yeşil alan olarak hizmet vermesi öneriliyor. Bazı ilgililer, Şeker Arazisine karar verildiğini belirtirken, “Şeker Arazisi yerine başka yere karar verilse çok daha iyi olurdu. Ancak eldeki imkânlarla buraya karar verildi” diyenler çıkıyor. Tecde Mahallesi sakinleri olarak önerimiz: Şeker Arazisine 1 kilometre uzaklıkta olan Tecde Mahallesi ile Karakavak Mahallesi arasındaki Kayalık mevkiinde, Malatya Belediyesi’ne ait 200-250 dönümlük yer. Şu anda boş olan, etrafı bahçelerle çevrili bu alana devlet hastanesi yapılması durumunda, hem trafik açısından iyi olacak, hem de hastane merkeze uzak bir yere yapılmamış olacak. Sağlık Bakanlığı bu teklifimizi değerlendirmeye almalı. Tecde Mahallesi Sakinleri-MALATYA Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102459
  % 0.88
 • 5.6399
  % -0.71
 • 6.3294
  % -0.71
 • 7.0547
  % 0.08
 • 260.991
  % -0.06
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT