BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uçurumun kenarında dolaşmak!

Uçurumun kenarında dolaşmak!

İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: “İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi, verâ ve takva sayesindedir.İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: “İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi, verâ ve takva sayesindedir. İslâmiyette en kıymetli şey, takvâdır. Dînin temeli, takvâdır, haramlardan kaçmaktır. Haramlardan tamamen kaçınabilmek için, mubâhların fazlasından kaçınmalıdır. Mubâhları, lâzım olduğu kadar, kullanmalıdır. Bir insan, mubâh, yâni İslâmiyetin izin verdiği şeylerden, her istediğini yapar, taşkınca mubâh işlerse, şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Şüpheliler ise, haram olanlara yakındır. Uçurum yanında dolaşan, bir gün uçuruma düşebilir. Verâ ve takvâyı tâm yapabilmek için, mubâhları lâzım olduğu kadar kullanmalı, zarûret miktârını aşmamalıdır. Hiç olmazsa, haramlardan kaçınmalı, mubâhların fazlasından da elden geldiği kadar sakınmaya çalışmalıdır. Allahü teâlâya sığınmalı ve yalvarmalıdır. Bu pişmanlık, tövbe ve yalvarmak, belki mubâhların fazlasından büsbütün sakınmak yerine geçerek, böyle işlerin âfetinden, zararından korur. Tebe-i tâbiînden meşhur fıkıh âlimi ve velîlerden İmâm-ı Evzâî, Halîfe Câfer’e buyurdular ki: “Ey müminlerin emîri! En üstün şey takvâdır. Çünkü, kim, Allahü teâlâya itâat için şeref isterse, Allahü teâlâ onu yükseltir. Kim de şerefi günâh işlemek için isterse, Allahü teâlâ onu alçaltır.” Halîfenin yanından ayrılırken, halîfe ona hediyeler vermek istedi. Fakat kabûl etmedi ve; “Benim ona ihtiyâcım yok. Ben nasîhati, dünyâlık karşılığında satmadım” buyurdu. Evliyânın büyüklerinden, hadîs, kelâm ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi Fahr-ül-Fârisî buyurdu ki: “Şu üç şey takvânın, haramdan kaçmanın îcâbıdır: Birincisi; Allahü teâlâyı tanıyıp O’na şirk koşmamak. İkincisi; Allahü teâlâya itâat edip, isyân etmemek. Üçüncüsü; Allahü teâlayı anıp O’nu unutmamaktır.” Büyük velî, fıkıh, tefsîr, hadîs ve kelâm âlimi İmâm-ı Kuşeyrî buyurdular ki: Takvâ; seni Allahü teâlâdan uzaklaştıran şeylerden sakınmaktır. Câfer bin Sinân buyuruyor ki: “Günah işleyenlerin, boynunu bükmesi, ibâdet edenlerin göğsünü kabartmasından daha iyidir.” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101718
  % 1.92
 • 5.6886
  % 0.05
 • 6.3813
  % -0.04
 • 7.0932
  % 0.36
 • 259.632
  % -0.41
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT