BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Son resul

Son resul

Mezhepsiz türediler, her gün yeni bir yorum getirerek, 14 asırdır bozulmadan gelen dinimizi dört koldan bozmaya, yıkmaya çalışıyorlar. Hadis-i şerifleri inkâr için adeta birbirleri ile yarış ediyorlar. Hayzlı iken namaz kılınır, oruç tutulur diyorlar...Mezhepsiz türediler, her gün yeni bir yorum getirerek, 14 asırdır bozulmadan gelen dinimizi dört koldan bozmaya, yıkmaya çalışıyorlar. Hadis-i şerifleri inkâr için adeta birbirleri ile yarış ediyorlar. Hayzlı iken namaz kılınır, oruç tutulur diyorlar... Halbuki Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (O, [Muhammed aleyhisselam] Allahın resûlü ve nebilerin sonuncusudur.) [Azhab 40] Hiç bir mezhepsizin uydurma diyemeyeceği şu sahih hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Nübüvvet ve risalet sona ermiştir. Benden sonra nebi de, resûl de yoktur.) [Tirmizî] (Nebiler benimle son buldu.) [Müslim] (Benden sonra peygamber gelseydi, Ömer olurdu.) [Buhârî] (Resûllerin ilki Âdem, sonuncusu Muhammeddir.) [Hâkim] (Ben peygamberlerin efendisiyim, hepsinin sonuncusu ve şefaat edicilerin ilkiyim.) [Darimi] (Diğer peygamberlere göre benim durumum şu misale benzer. Bir kimse, güzel bir ev yapar, fakat bir kerpici noksandır. Ziyarete gelen halk, evi beğenir. Yalnız “Şu boşluğa da bir kerpiç konsaydı” derler. İşte ben o kerpicim. “Hatem-ün-nebiyyin” yani peygamberlerin sonuncusu, tamamlayıcısıyım.) [Buhârî, Müslim] Artık peygamber gelmeyeceği gibi, gelmesine de lüzum olmadığı, İslâm binasının tamamlandığı (Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâmı beğendim) âyet-i kerimesi ile bildirilmektedir. (Maide 3) Allahü teâlâ böyle buyuruken yeni bir din, yeni bir peygamber aramaktaki maksat gizli değildir. Mezhepsizler, kelime oyunu yapıyorlar, (Nebi gelmez ama resûl gelir) diyorlar. Halbuki sahih hadis-i şeriflerde yoruma gerek duyulmadan, Peygamber efendimizin hem nebi, hem de resûl olduğu ve artık nebi de resûl de gelmeyeceği açıkça bildiriliyor. Resûllerin [kitab gönderilenlerin] sayısının 313 ve nebilerin ise 124 bin olduğu söyleniyorsa da bu tam kesin değildir. Allahü teâlâ peygamberlerin hepsini bildirmemiştir. (Nisa164) Yeni bir din getiren, kendisine kitap verilen Peygambere resûl dendiği gibi nebi de denir. Yani her resûl, nebidir. Her nebi, resûl değildir. Yeni din getirmeyip, önceki dine davet edenlere nebi denir. Fussilet suresinin (Resûlüm!) Sana söylenen, senden önceki resûllere söylenmiş olandan başka bir şey değildir.) mealindeki âyet-i kerimesi de, resûllere kitap verildiğini göstermektedir. Allahü telâlâ, dinini bildiren kitap göndermedikçe ceza vermiyor. İsra suresinin (Biz resûl göndermedikçe azap etmeyiz) mealindeki 15. âyet-i kerimesi de, resûlün kitap getiren peygamber olduğunu bildirmektedir. Resûller için birkaç örnek: Hz. Muhammed resûl ve nebidir. (Ahzab 40), Hz. İbrahim resûl ve nebidir. (A. imran 84), Hz. Musa resûl ve nebidir. (Meryem 51), Hz. İsa resûl ve nebidir. (Nisa 157, A. imran 84), Kitap gönderilmeyen peygamberlere nebi denir. İki örnek: Hz. Harun nebi idi. (Nisa 163), Hz. Yahya nebi idi (A. imran 39) Nebilik resûllük makamı içindedir, nebi gelmezse, resûl hiç gelmez. Sapıkların dediği gibi, resûllük nebilik makamı içinde değildir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93699
  % 0.94
 • 5.2716
  % -1.23
 • 6.0028
  % -1.12
 • 6.7306
  % -1.44
 • 211.531
  % -0.51
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT