BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aras’tan Volga’ya Kafkaslar

Aras’tan Volga’ya Kafkaslar

Kafkasya ötedenberi bilinmezliklerini koruyan masalsı mekan... Biraz sarp, biraz çetin, biraz bakir... Savaşlardan, çatışmalardan yakasını alamamış; şimdi de öyle.Kafkasya ötedenberi bilinmezliklerini koruyan masalsı mekan... Biraz sarp, biraz çetin, biraz bakir... Savaşlardan, çatışmalardan yakasını alamamış; şimdi de öyle. Çeçenistan yarası kapanmıyor, kapanamıyor. Kafkas illeriyle, tarihin derinliklerinden gelen kardeş bağlarımız var. Bir kaynaşmışlık. Güçlü hatıralarımızı, eserlerimizi bırakmışız oralarda. Bugün de bu kardeşliğimiz bir gönül bağı halinde devam ediyor... Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra belki bir kısmınız Kafkas illerine gitme imkânına kavuşmuşsunuzdur.. Ama çoğumuzca Kafkasya hâlâ meçhul. Kafkasya’daki gerginlikler, çatışmalar, savaşlar o toprakları nedense hiç bırakmıyor. Neredeyse o coğrafya insanının karakteristik özelliği... Türk Metal Sendikası ve Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbek, Kafkasya’yı dünü bugünü ve görkemli fotoğraflarıyla tanıtan bir albüm gerçekleştirmiş. Nihat Kaşıkçı ve Hasan Yılmaz’ın hazırladığı Kültür Bakanlığı’nın da destek verdiği albüm “Aras’tan Volga’ya Kafkaslar” adını taşıyor. (Türk Metal Sendikası 0312 284 40 10) Daha önce bu ekibin “Tanrıdağları’ndan Malazgirt”e isimli bir çalışması olmuş. Yine aynı tarzda. Ben o eseri görmedim, bu çalışmaya ise hayran kaldım. “Aras’tan Volga’ya Kafkaslar” albümüne ayrıca Genel Yayın Müdürümüz Kenan Akın, Ankara temsilcimiz Sebahattin Önkibar, araştırmacı yazar Kemal Çapraz da katkıda bulunmuşlar. Sunuş yazısında bu kitabın hazırlanış gayesi şöyle açıklanıyor: “Bundan önceki Orta Asya’yı kapsayan çalışmamız Türk Milletinin göç sürecindeki tarihinin, üniversite eğitimi almış nesiller tarafından bile fazlaca bilinmemesi gerçeğinden hareketle, mevcut tarihi bilgileri görsel malzemelerle yoğurma ve bu yolla daha kolay anlaşılır hale getirme amacına dayanıyordu. Aynı mantık, bu çalışma için de geçerli. Bugün Kafkaslar’ın hem kuzeyinde hem güneyinde yaşayan toplulukların önemli bir bölümüyle Türkiye Türkler’i arasında kan bağı bulunuyor.” Bu kan bağı dışında bir de akraba konumunda olduğumuz halklar bulunduğuna dokunulduktan sonra da ister istemez Kafkasya’nın Türkiye’nin ilgi alanı haline geldiği belirtiliyor. Ayrıca Türk Milletinin dünyanın hemen her yerinde iz bıraktığı, yaşadığımız coğrafya dışındaki bu izlere sahip çıkmak, buralarla bağımızı güçlendirmek gerektiği üzerinde duruluyor. Araştırmacılar bu kitabı hazırlamadan önce 1999 yazında Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu’nun güney kesimlerini içine alan bir seyahati gerçekleştiriyorlar. Ayrıca Nahcivan, Acaristan, Abhazya, Güney Osetya, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkez, Adige ve Kalmukya’yı gezip dolaşıyorlar. Böylece yaklaşık 15 bin kilometre yol kat’etmişler. Çeçenistan’a girmelerine izin verilmediği için Grozni fotoğraflarını Çeçenistan’ın Türkiye temsilcisi Medet Ünlü’den temin etmişler. Albümdeki fotoğraflar Kafkas cumhuriyetlerinin ve özerk bölgelerinin olağanüstü güzellikte kır, tepe, vadi manzaralarıyla, tarihi eserleri, insanlarıyla hemhal. Üstelik bütün tabii özellikleriyle. Türk araştırmacılığı adına gerçekleşen ve kültürümüze yeni bir taş ekleyen böyle çabaları gördükçe kıvanç duyuyorum.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT