BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Satışta hile bereketi giderir!

Satışta hile bereketi giderir!

İslam büyükleri alışverişte kusuru söylemede çok hassastılar...İslam büyükleri alışverişte kusuru söylemede çok hassastılar... Önceki devirlerde bir adam, üçyüz dirhem gümüşe bir deve satmıştı. Devenin ayağında ârıza vardı. Eshâb-ı kirâmdan Vâsile bin Eska’ hazretleri orada idi. O ânda dalgın idi. Devenin satıldığını anlayınca, alanın arkasından koşup, devenin ayağı ârızalıdır dedi. Müşterî deveyi geri getirip, parasını aldı. Satan kimse, satışımı niçin bozdun? deyince, Hz. Vâsile dedi ki: Resûlullahdan işittim. Buyurdu ki: “Satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helâl değildir. O kusuru bilip söylememek de, kimseye helâl değildir.” Hz. Vâsile devamında buyurdu ki: Resûlullah bizden söz aldı ki, Müslümanlara nasihat edelim. Onlara merhamet edelim. Malın kusurunu saklamak, nasihat etmemek olur. Satıcıların, kusur saklamamaları çok güçtür. Büyük cihâd demektir. Bu cihâdı kazanmak için, mal alırken dikkat etmeli, kusurlu mal almamalıdır. Eğer kusurlu mal alırsa, müşteriye söylemeyi niyet etmelidir. Eğer aldanırsa, ziyân etmiş olur. Başkasını da ziyâna sokmamalıdır. Kendisi, başkasına incinince, başkalarını da kendinden soğutmamalıdır. Şunu iyi bilmelidir ki, hîle ile rızık artmaz. Belki, malın bereketi gider. Hîle ile azar azar biriktirilen şeyler, ansızın gelen bir felaketle, birdenbire giderek geride yalnız günahları kalır. Nitekim bir sütçü, süte su katardı. Bir gün, ansızın sel gelip, ineği boğdu. Adam şaşkın bir hâlde düşünürken, çocuğu dedi ki: Kattığımız sular birikerek, gelip ineği götürdü... Resûlullah buyurdu ki: “Ticârete hıyânet karışınca, bereket gider.” Bereket demek, az malın çok faydası olmak, çok işe yaramak demektir. Az bir mal, bereketli olunca, çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına yarar. Bereketli olmayan, çok mal vardır ki, sahibinin dünyada ve âhirette felaketine sebep olur. O hâlde, malın çok olmasını değil, bereketli olmasını istemelidir. Bereket, emîn olanlarda bulunur. Hattâ çokluk dahî emîn tüccârlarda bulunur. Çünkü, her müşteri, emîn tüccâra gider. Hıyânet edenlere kimse gitmez... Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT