BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu gece Aşûre Gecesi, yarın da Aşûre Günüdür

Bu gece Aşûre Gecesi, yarın da Aşûre Günüdür

Bugün Muharrem ayının 9. günüdür. Muharrem’in 10. gününe “Aşûre Günü”, dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki [bu] geceye de “Aşûre Gecesi” denir...Geçen hafta yazdığımız iki makâlede, hicrî-kamerî yılbaşı, Muharrem ayının fazîleti ve mübârek gecelerden bahsetmiştik. Hicrî-kamerî sene içerisindeki kronolojik sıraya göre mübârek gecelerin ilk ikisi, bu ay içerisindedir; bunlar da: Muharrem ayının 1. Gecesi ile 10. ( ya’nî Aşûre) Gecesidir. Bugün [25 Aralık 2009 Cuma günü] Muharrem ayının 9. günüdür. Muharrem’in 10. gününe “Aşûre Günü”, dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki [bu] geceye de “Aşûre Gecesi” denir. Aşûre Gecesi, hicrî-kamerî sene içerisindeki sırasına göre on mübârek gecenin ikincisi olup bu ayın en kıymetli gecesidir. Mübârek gece ve günler, İslâm dîninin kıymet verdiği vakitlerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gece ve günlere kıymet vermiş, bu zamanlardaki, duâ ve tevbeleri kabûl edeceğini bildirmiştir. Hindistân âlimlerinden Mevlânâ Muhammed Rebhâmî’nin yazdığı Fârisî “Rıyâdu’n-nâsıhîn” kitâbında (s. 172) deniliyor ki: “İmâm-ı Nevevî, “el-Ezkâru’n-Neveviyye” kitâbında buyuruyor ki: “Gecenin oniki kısmından bir kısmını [bir mikdâr zamânı, meselâ bir sâat kadar vakti] ihyâ etmek, bütün geceyi ihyâ etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir.” Sevgili Peygamberimiz, Aşûre gününün fazîleti hakkında buyurdular ki: “Allahü teâlâ, Aşûre gününü üstün kılmıştır. Allahü teâlâ, gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları, Arş’ı ve melekleri, Âdem aleyhisselâmı Aşûre günü yarattı. İbrâhîm aleyhisselâmın dünyâya gelişi ve Nemrûd’un ateşinden kurtuluşu Aşûre günü oldu. İbrâhîm aleyhisselâma, oğlu [İsmâîl’in] yerine kesmek için, büyük bir koç bugün ihsân edildi. Fir’avun’un boğuluşu, Îsâ aleyhisselâmın göğe kaldırılışı, Eyyûb aleyhisselâmın belâdan kurtuluşu, Aşûre gününde olmuştur.” “Aşûre günü Nûh aleyhisselâmın gemisi, Cûdî dağına indirildi. O gün Nûh ve yanındakiler, Allah’a şükür için oruçlu idiler. Hayvânlar da hiçbir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, Benî İsrâîl için, Aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü, Allahü teâlâ Adem aleyhisselâmın ve Yûnus aleyhisselâmın kavminin tevbesini kabûl etti. İbrâhîm aleyhisselâm da o gün doğdu.” [Taberânî] Allahü teâlâ, birçok duâyı “Aşûre Günü”nde kabûl buyurmuştur. Meselâ: Âdem (aleyhisselâm)’ın tevbesinin kabûl olması, İdrîs (aleyhisselâm)’ın diri olarak göğe çıkarılması, Nûh (aleyhisselâm)’ın gemisinin tûfândan kurtulması, İbrâhîm (aleyhisselâm)’ın Nemrûd’un âteşinde yanmaması, Yûnüs (aleyhisselâm)’ın balığın karnından çıkması, Yûsüf (aleyhisselâm)’ın kuyudan çıkması, Ya’kûb (aleyhisselâm)’ın, oğlu Yûsüf (aleyhisselâm)’a kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Eyyûb (aleyhisselâm)’ın hastalıktan kurtulması, Mûsâ (aleyhisselâm)’ın Kızıldeniz’den geçip, Fir’avn’ın boğulması, Îsâ (aleyhisselâm)’ın vilâdeti ve Yahûdîlerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması hep Aşûre günü olmuştur. Muharrem ayının ilk on gününde oruç tutmak çok sevâptır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Ramazan-ı şerîf ayındaki oruçlardan sonra, en fazîletli oruç, Muharrem ayının orucudur. Farz namazlardan sonra en fazîletli namaz gece namazıdır.” “Muharrem ayında bir gün oruç tutana, bugüne karşılık otuz gün oruç sevâbı yazılır.” “Aşûre gününün fazîletine kavuşmaya bakınız. Çünkü o gün, Allahü teâlânın günler arasından seçtiği mübârek bir gündür. Bugün oruç tutan kimseye, Allahü teâlâ, meleklerin, peygamberlerin, şehîdlerin ve sâlihlerin ibâdetleri kadar sevâb verir.” “Aşûrenin fazîletinden faydalanın! Bu mübârek günde oruç tutan, melâike, enbiyâ, şühedâ ve sulehânın ibâdetleri kadar sevâba kavuşur.” [Şir’a] “Aşûre Günü’nün orucu, bir senelik geçmiş günâhlara keffârettir.” “Aşûre günü oruç tutan, o yıl tutamadığı [nâfile] oruçlarının sevâbına kavuşur.” [Deylemî] Peygamber Efendimiz, bir gün öğleye doğru buyurdu ki: “Herkese duyurun: Bugün [sabâhleyin] bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun. Bir şey yemeyen de oruç tutsun. Çünkü bugün Aşûre günüdür.” [Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd] [İnşâallah yarınki makâlemizde, Aşûre günü yapılacak diğer işlerden bahsedelim.]
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102459
  % 0.88
 • 5.6399
  % -0.71
 • 6.3294
  % -0.71
 • 7.0547
  % 0.08
 • 260.991
  % -0.06
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT