BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 5 KUPONA 2010 YILI TÜRKİYE TAKVİMİ

5 KUPONA 2010 YILI TÜRKİYE TAKVİMİ

365 gün di­nî, mil­lî ve ta­ri­hî bil­gi­le­ri, hu­zur, ne­şe ve zevk­le oku­ya­ca­ğı­nız, EŞSİZ BİR KÜLTÜR HAZİNESİ...365 gün di­nî, mil­lî ve ta­ri­hî bil­gi­le­ri, hu­zur, ne­şe ve zevk­le oku­ya­ca­ğı­nız, EŞSİZ BİR KÜLTÜR HAZİNESİ... Abo­ne­le­ri­miz ku­pon bi­rik­tir­me­ye­cek... Ba­yi­den ga­ze­te alan oku­yu­cu­la­rı­mız is­te­di­ği Tür­ki­ye Ga­ze­te­si bü­ro­sun­dan 5 ku­pon kar­şı­lı­ğın­da tak­vim­le­ri­ni ala­cak. Ek­sik ku­po­nu olan­lar ay­nı gün­kü ga­ze­te­den ek­sik­le­ri­ni ta­mam­la­ya­bi­lir­ler. İLK KUPON YARIN
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT