BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AİHS Komisyonu için ön şartlar

AİHS Komisyonu için ön şartlar

Bireysel başvuru hakkını kullanırken ön şartlara dikkat etmek gerekir. Çünkü Komisyonun ret nedenleri arasında ön şartlar önemli yer tutmaktadır. İç hukuk yollarının tüketimi bu şartların en önemlilerindendir. İç hukuk yollarının tüketilmesi şartının istenmesi yalnızca uluslararası hukukun bir kuralının uygulanması değil, asıl korumanın ulusal düzeyde sağlanmasının amaçlanmasıdır...Bireysel başvuru hakkını kullanırken ön şartlara dikkat etmek gerekir. Çünkü Komisyonun ret nedenleri arasında ön şartlar önemli yer tutmaktadır. İç hukuk yollarının tüketimi bu şartların en önemlilerindendir. İç hukuk yollarının tüketilmesi şartının istenmesi yalnızca uluslararası hukukun bir kuralının uygulanması değil, asıl korumanın ulusal düzeyde sağlanmasının amaçlanmasıdır... İç hukuk yollarının tüketilmesi konusu ulusal hukuk kurallarına göre tespit edilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, son iç hukuk yolunu tüketen kararın öğrenilmesinden itibaren, gerekçeli kararı beklemeden, kararın verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Komisyona başvurulmasıdır. Tüzel kişiler de ancak kendileri hakkındaki eylem ve işlemlerden dolayı Komisyona gidebilirler. Bunlar üyelerinin haklarını korumak maksadıyla Komisyona başvuruda bulunamazlar... Kişinin komisyona başvurabilmesi için çiğnendiğini ileri sürdüğü menfaatinin başvuru esnasında ve başvuru karara bağlanana kadar güncelliğini koruması gerekir. Komisyon konuyu karara bağlayana kadar, tazminat alınması, dostane çözüm vb. yollarla hak ihlali ortadan kalkmış ve bu hak ihlali güncelliğini yitirmişse başvuru Komisyonca reddedilir. Komisyona yapılacak başvurular ister devlet isterse kişisel başvuru olsun, sözleşmeyi çiğnediği iddia edilen devlete karşı yapılır... Komisyon, 15299/91, 15300/91 ve 15318/91 sayılı başvurularda, bireysel başvuruya getirilecek kısıtlamalarda ancak zaman bakımından bir yetki sınırlamasına imkan tanındığı diğer kısıtlamalara ise 25. madde çerçevesinde yer olmadığını belirtmiştir. Türk Hükümeti 20 Ağustos 1993 tarihli beyanı ile zaman ve yer bakımından getirilen kısıtlamaların halen devam ettiğini, diğer kısıtlamaları kaldırdığını bildirmiştir. Türkiye bireysel başvurular için komisyonun yetkisini yenilerken büyük ölçüde Komisyonun içtihadını dikkate almıştır. Ancak Komisyonun geçersiz saydığı ve Türk Hükümeti’nin ısrar ettiği tek kısıtlama yer bakımından yetki (ratione loci) konusunda kalmış bulunmaktadır. Türk Hükümeti Komisyonun yetkisinin ancak (Türkiye’ye karşı yapılan başvurularda) Türk milli sınırları dahilinde meydana gelen olaylara ilişkin olduğu ölçüde inceleyebileceğini belirtmiştir... Komisyona, kişiler, hükümet dışı kuruluşlar ve insan toplulukları başvurabilirler. Komisyona yapılan başvurularda Komisyon kendini ulusal iç hukukla bağlı saymamaktadır. Komisyon dernek, siyasal parti, sendika, vakıf, ortaklık vs. kuruluşların başvurularını kabul etmektedir. Komisyon bunların ulusal hukuka göre tüzel kişiliklerinin olup olmadığını dikkate almamaktadır. Ayrıca Komisyona başvuran kişide herhangi bir yetenek aranmaz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101566
  % 1.76
 • 5.6804
  % -0.1
 • 6.3745
  % -0.15
 • 7.0989
  % 0.44
 • 260.647
  % -0.02
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT