BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Alem nerede biz neredeyiz?

Alem nerede biz neredeyiz?

2000 yılına girdik. Tüm dünyada bir hızlı gelişme yaşanıyor. Herkes 21. asrın sömürülen ülkeleri arasında yer almamak için gayret sarfediyor. Hele, ilmî sahadaki gelişmeler; tam anlamı ile başdöndürücü, heyecan vericidir.2000 yılına girdik. Tüm dünyada bir hızlı gelişme yaşanıyor. Herkes 21. asrın sömürülen ülkeleri arasında yer almamak için gayret sarfediyor. Hele, ilmî sahadaki gelişmeler; tam anlamı ile başdöndürücü, heyecan vericidir. 20. asırda, “Quantum-DNA-Bilgisayar devrimleri” gerçekleşti. İnsanlık “maddenin-hayatın ve matematiğin esaslarını” çözdü. Son 10 yılda insanlık tarihinin tümünden fazla fen bilgisi üretildi. Bilgisayarların gücü, her 18 ayda iki katına çıkmaktadır. İnternet ise her yıl ikiye katlanmaktadır. Madde, hayat ve zekâ, modern bilimin temel taşları olmuştur. Atom parçalanmış, hücre çekirdeğinin şifresi çözülmüş, bilgisayarlar üretilmiştir. Artık, milletlerin zenginliği, gücü, hayat standartı ilim ve teknolojiye bağlıdır. (Eskisi gibi hammadde kaynakları ve sermaye birikimine değil). Mukayeseli üstünlüğün kaynağı, bilgi ve beceri olmuştur. 21. Asırda gelişmenin motoru olacak sektörler: Mikroelektronik, biyoteknoloji, yeni malzeme bilimi, iletişim, sivil havacılık, takım tezgâhları ve robotlar, bilgisayar yazılımı ve donanımı olacaktır. (Bunların tümü, quantum, bilgisayar ve biyomoleküler devrimlerle ilgilidir.) 1950 yılından bu yana, (transistör sayesinde) bilgisayarların gücü bir milyar kat artmıştır. Önümüzdeki dönemde ise, “mikroçipler” her tarafı saracak, tüm hayatımızı düzenler hale geleceklerdir. (Kişi başına, entegre çalışan, yüze yakın bilgisayar düşecektir.) Bilgisayarlar üçüncü aşamaya geçecek ve insanın tüm davranışlarını (sağlık taramaları dahil olmak üzere) kontrol etmeye başlayacaktır. (Arabalar akıllı hale gelecek, meselâ sarhoş sürücünün talimatlarını dinlemeyecektir. Akıllı kartlar da tüm ekonomilere hakim olacak, para ortadan kalkacaktır.) 21. asır “Siber Bilim”in ortaya çıkacağı bir dönem olacaktır. Sanal gerçeklik ve simülâsyon yöntemleri yeni çığırlar açacaktır. 1996’da, internet bilgileri, 70 milyon sahifeye ulaşmıştı. 2020 yılında insanlık tarihinin (5000 yılın) tüm yazılı bilgilerini ihtiva edecektir. Kısa bir süre sonra, eğitim, ticaret, yönetim kurulu toplantıları vb. tüm uygulamalar için evden çıkmak gereksiz hale gelecek, bilgisayar teknolojisi tüm rahatlığı sağlayacaktır. Bu arada “yapay zek┠geliştirilecek, öğrenen, hareket eden ve insanlarla iletişim kuran robotlar üretilecektir. 2050’lerden itibaren bilinci ve mantığı olan robotlar devri başlayacaktır. (İnsan beyin hücrelerinin kristalize yapısını örnek alan sinir ağı, neural net çalışmaları ile). Neticede, robotlar tüm hizmetleri başarır hale geleceklerdir. Yine, DNA molekülleri bilgisayarda kullanılabilirse; ya da quantum bilgisayarı yapılabilirse; inanılmaz bir sıçrama sağlanacaktır. Biyolojik göz yapılacak (ki başladı), çeşitli bölgelere çip takılarak felçli hastalar hareket eder hale getirilecektir. Biyonik adam (cyborg) üretimi hayal olmaktan çıkacaktır. Şüphesiz, genetik bilimindeki gelişmeler ayrı bir heyecan verici alandır. (Kopyalama çalışmaları devamlı gelişmektedir). Füzyon, fisyon ve güneş enerjisi çalışmaları ilerlemektedir. Yıldızlara ulaşmak (ışık hızını geçmek; zaman içinde seyahat etmek; insanları ve cisimleri ışınlamak; mutlaka gerçekleşecektir. Başka evrenlere ulaşılacak, kara deliklerin sırları çözülecek, uzay daha iyi tanınacaktır.) Velhasıl, inanılmaz, baş döndürücü, harika, heyecan verici gelişmeler yaşanacaktır. Peki biz olayların neresindeyiz? İlmî çalışmalar, araştırmalar, hangi seviyededir? Bilgisayar, quantum, biyomoleküler konusunda çalışmalar yapıyor muyuz? Bilgi-Bilim-Hoşgörü asrına ne kadar hazırız?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT