BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber ABD, kadınların iş hayatında önemli bir rol oynadığı ilk ülkelerden biri oldu. Son 20-30 yılda birçok başka ülke Amerika örneğini takip etti. Acaba ABD’li kadınlar, işgücünde aldıkları payla zengin ülkeler arasında kaçıncı sırada bulunuyor?1. Küresel Test Çalışan kadınlar İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber ABD, kadınların iş hayatında önemli bir rol oynadığı ilk ülkelerden biri oldu. Son 20-30 yılda birçok başka ülke Amerika örneğini takip etti. Acaba ABD’li kadınlar, işgücünde aldıkları payla zengin ülkeler arasında kaçıncı sırada bulunuyor? A. Birinci B. Onikinci C. Onyedinci D. Yirmisekizinci A. Birinci: YAN­LIŞ. Dünyadaki gelişmiş ülkeler içinde İzlanda kadınların iş gücünde aldığı payla dünya lideri. OECD verilerine göre İzlanda’da 15-64 yaş arası kadınların yüzde 81.7’si çalışıyor. İkinci sırada yer alan Norveç’te ise kadınların yüzde 74.6’sı bir işe sahip. Çalışma hayatındaki kadınlar sözkonusu olduğunda ABD hep dünya lideri olarak bilinir fakat uzun süredir Kuzey Avrupa’daki ülkelerin gerisinde. Aslında son yıllarda ABD’deki kadın çalışan sayısı düştü. 2000 yılında yüzde 67.8’e ulaştıktan sonra düşüşe geçen çalışan kadın oranı 2007 yılında yüzde 65.9’a geriledi. B. Onikinci: DOĞ­RU. ABD sanayileşmiş ülkeler içerisinde Avustralya’nın arkasında, Avusturya’nın önünde 12’nci sırada yer alıyor. ABD’deki çalışan kadın oranı İngiltere’deki (% 66.3) ve Almanya’daki (% 63.2) oranlara oldukça yakın. İngiltere’deki çalışan kadın oranı 90’ların sonundan itibaren sadece bir kaç puan, Almanya’da ise 8 puan yükseldi. Avrupa’daki yükselişin temel sebeplerinden biri sosyal hakların ABD’ye göre çok daha fazla olması ve devlet tarafından desteklenmesi. Bunlardan bazıları uzun süreli doğum ve çocuk bakımı izinleri. Esnek çalışma saatleri sayesinde kadınlar kariyerleri ve aileleri arasında daha iyi bir denge kurabiliyorlar. C. Onyedinci: YAN­LIŞ. Japonya (% 59.5) ve Fransa (% 59.4) sırasıyla 17 ve 18’nci sırada yer alıyor. Her iki ülke de yüzde 57.5 olan OECD ortalamasında ve yüzde 58.3 olan AB ortalamasına oldukça yakın. D. Yirmisekizinci: YAN­LIŞ. İtalya 30 OECD üyesi ülke arasında son sıralara yakın, kadınların sadece yüzde 46.6’sı çalışıyor. Bu oranla sadece Meksika (% 43.6) ve Türkiye’nin (% 23.8) önünde yer alıyor. İtalya’daki kadın çalışan oranı kendisi gibi katolik olan Polonya ve İspanya ile neredeyse aynı. Ancak mevcut düşük oranın gelecekte önemli bir faydası olabilir. Goldman Sachs’a göre eğer İtalya ve İspanya’daki kadınlar erkeklerle aynı oranda çalışsalardı, ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası yüzde 20 civarında büyürdü. Bu ABD, Almanya ve İngiltere’nin beklediğinin tam iki katı. 2. İlginç Rakamlar 1- Çin’deki internet kullanıcısı sayısı 2009 ortasında 338 milyondu. Bunların % 34’ü 19 yaşın altında. (Financial Times) 2- Birleşmiş Millletler’in yoksullukla savaş hedeflerine ulaşmak, 2015 yılına kadar 757 milyar dolara mal olabilir. (Mother Jones) 3- Tipik bir gelişmekte olan ülkede her 100 kişiye ekstra 10 cep telefonu eklenmesi, kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 0.8 artmasını sağlıyor. (Dünya Bankası) 4- Çin ekonomisi 1990 yılında Belçika ekonomisinin sadece iki katıydı. 2008 yılında ise dünyanın üçüncü büyük ekonomisi oldu. (Duncan: The Corruption of Capitalism) 5- 2008 yılında ABD’deki 65-69 yaş arası nüfusun neredeyse 3’te biri hâlâ çalışmaktaydı. (Wall Street Journal) 6- Fransa’da bu yaştaki insanların sadece yüzde 4’ü çalışıyor ya da iş arıyor. (Wall Street Journal) 7- Paris civarında yaklaşık 1.5 milyon Müslüman yaşıyor, herhangi bir Avrupa şehrinden çok daha fazla. (Financial Times) 8- Göçmenlerin dörtte üçünden fazlası insanî gelişim endeksi kendi ülkelerinden daha yüksek olan bir ülkeye göç ediyor. (Birleşmiş Milletler) 9- İngiltere’de internette çöpçatan sitesi kullananların yüzde 33’ü partnerini buralardan buluyor ve yüzde 20’si de bu site-lerden buldukları insanlarla evlendiklerini söylüyor. (Prospect) 10- Pasifikte yetişen mavi yüzgeçli orkinos koyu kırmızı renk eti sebebiyle genelde ‘siyah altın’ olarak anılır. Bu balığın yarım tonu onbinlerce dolar edebilir. (New York Times) © 2010 www.theglobalist.com 3. Dudak Okuma Nicolas Sarkozy ile kapitalizm üzerine… Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, küresel ekonomiyi düzeltmeyle ilgili istekleri konusunda lafını esirgemiyor. Özellikle serbest piyasa kapitalizmi yollarının ve araçlarının yeniden düşünülmesini istiyor. Röportajımız bu husus hakkındaki görüşleri üzerine. 1- Mevcut krizi nasıl izah edersiniz? “Bu kriz, sadece küresel bir kriz değil. Küreselleşmenin içinde bir kriz de değil. Bu kriz bizzat küreselleşme krizi.” 2- Bu aynı zamanda bir kapitalizm krizi mi? “Şu an yaşadığımız kriz, kapitalizm krizi değil. Kapitalizmi değiştirme çabasının krizi.” 3- Nasıl yani? “Salt finansal kapitalizm, kapitalizmin değerlerini reddeden bir deformasyon. Fakat anti-kapitalizm bir çıkmaz sokak ve daha beter. Serbest piyasa ekonomisinden başka sistem yok.” 4- Bankacılar nerede yanlış yaptı? “Bankacıların işi spekülasyon yapmak değil, kredi riskini analiz etmek, kredi alanların borçlarını ödemesini sağlamak ve ekonominin finansal büyümesine değer biçmektir.” 5- Dünya, finansal sistemindeki bu reformu gerçekleştirirken neyi hatırlamalı? “Etkili bir finansal sistem olmadan refah olamaz. Fakat finans, serbest piyasa ve rekabet amaç değil araçtır.” 6- Bizzat demokrasi üzerinde herhangi bir etkisi oldu mu? “Ticareti herşeyin üzerine koyarak demokrasiyi zayıflattık, çünkü vatandaşlar demokrasinin kendilerini korumasını beklerler.” 7- Dünya vatandaşlarının küreselleşme ve kapitalizmi kabul etmesi için ne gerekiyor? “Düzeltici tedbir ve karşı dengeleyici unsurlarla piyasa güçlerine karşı koyamıyorsak vatandaşlarımızı küreselleşme ve kapitalizmle uzlaştırmayacağız.” 8- Küreselleşme ne vaadinde bulunuyor? “Başta hayalini kurduğumuz küreselleşmede, parasal, sosyal, mali ya da ekolojik olarak başkalarından almaktansa, hepimiz toplumsal ilerlemeye odaklanacak, satın alma gücünü ve yaşama standartlarını iyileştirecektik.” 9- Finansal krizin pozitif bir sonucu oldu mu? “Aslında vatandaşlık küresel pazarda eriyecekmiş gibi gözüküyordu. Fakat krizin verdiği sıkıntıda yeni kaynaklar buldu. Büyük ders ise, yarın bir defa daha, bütün ülkelerimizde vatandaşları da hesaba katmak zorundayız. 10- Ve son olarak kapitalizmde hangi trendlerin yükseldiğini görüyorsunuz? “Gelecekte daha yüksek bir gelir, bunun getireceği daha iyi sosyal yarar ve haklar için daha fazla talep, adalet için daha büyük bir talep ve korunma için daha büyük bir talep olacaktır.” E­di­tör’ün No­tu: "Alıntılar Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 27 Ocak 2010 tarihli Davos Dünya Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasından yapılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT