BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Abdestli ölen, ölüm acısı çekmez!”

“Abdestli ölen, ölüm acısı çekmez!”

“Amellerin en hayırlısı namazdır. Abdeste devam edenler, ancak mü’minlerdir. Mü’min gündüz abdestli olmalı, gece de abdestli yatmalıdır. Böyle yapınca, Allahü teâlânın korumasında olur...”Daha önceki yazılarımızda; imanın şartlarını, Ehl-i sünnet itikadını ve gusül abdestini bildirmiştik. Bu yazıların devamı olarak bu hafta da, namaz abdesti ve namazın şartları, farzları üzerinde durmak istiyorum... Namaz kılmak için abdest almak şart olduğu gibi, Kur’ân-ı kerîmi tutmak, Kâbe’yi tavaf etmek için de abdest almak lâzımdır. Ayrıca her zaman abdestli bulunmak, yatağa abdestli girmek, abdestli yemek ve içmek çok sevâbdır. Abdestli iken ölenlere şehit sevabı verilir. Peygamber Efendimiz buyurdular ki: “Amellerin en hayırlısı namazdır. Abdeste devam edenler, ancak mü’minlerdir. Mü’min gündüz abdestli olmalı, gece de abdestli yatmalıdır. Böyle yapınca, Allahü teâlânın korumasında olur. Abdestli iken yiyip, içenin karnındaki yemek ve su zikreder. Karnında kaldıkları müddetçe, onun için istiğfâr ederler.” ABDEST GÜNAHLARI DÖKER Abdestin farzı dörttür: 1- Yüzü yıkamak. 2- İki kolu, dirsekler ile birlikte yıkamak. 3- Başın dörtte bir kısmını meshetmek, yâni yaş eli başa sürmek. 4- İki ayağı iki yandaki topuk kemikleri ile birlikte yıkamaktır. (Mezhepsizler, çorap üzerine ve çıplak ayağa mesh etmektedirler) Abdest almadan önce Allah rızası için abdest almaya niyyet edilir. Sonra, eller bileklere kadar üç defa yıkanır. Sonra sağ el ile ağıza üç kere su verilir. Sağ el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verdikten sonra, avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüz yıkanır. Sonra, sol el ile, sağ kol dirseğe kadar üç defa yıkanır. Sağ el ile sol kol (üç defa) dirseğe kadar (dirsek dâhil) yıkanır. Her iki kolu yıkadıktan sonra, eller tekrar ıslatılır ve o yaşlıkla baş meshedilir. Daha sonra, sağ ve sol elin şehâdet parmakları, iki kulağın deliklerine sokulur baş parmaklarla da kulakların arkasını mesheder. Ellerin dış yüzü ile enseyi mesheder. Boynu meshettikten sonra, sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayağı yıkar. Sol ayağı yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle topuğu ile birlikte yıkar. Abdest alırken, her uzvu yıkarken okunacak duâlar var ancak, abdest duâlarını bilmeyen, her uzvu yıkarken “Kelime-i şehâdet” okumalıdır. Peygamber efendimiz buyurdu ki; “Her kim abdest aldıktan sonra “İnnâ enzelnâhü...” sûresini bir kere okursa, Hak teâlâ hazretleri, o kimseyi sıddîklardan yazar. İki kere okursa, şehîdlerden yazar. Üç kere okursa peygamberler ile haşrolur.” Abdestli iken ölenlere şehit sevabı verilir. Peygamberimiz buyurdular ki: “Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest îmanlı olmanın alâmetidir. Namazın anahtarı, bedenin günahlardan temizleyicisidir.” GUSÜL ABDESTİ Sünnet üzere gusül abdesti de şöyle alınır: Gusülde; ağzı, burnu ve bütün bedeni yıkamak farzdır. Önce, temiz olsalar dahî, iki eli ve avret yerini yıkamalıdır. Sonra bedeninde necâset varsa yıkamalı, sonra, tam bir abdest almalı, yüzünü yıkarken, gusle niyet etmelidir. Sonra bütün bedene üç defa su dökmelidir. Önce üç defa başa, sonra sağ omuza, sonra sol omuza dökmeli, her döküşte, o taraf tamam ıslanmalıdır. Birinci dökmede oğmalıdır. Gusülde, bir uzva dökülen suyu, başka uzuvlara akıtmak câiz olup, orası da temizlenir. Çünkü, gusülde bütün beden, bir uzuv sayılır. Gusül ederken namaz abdestini bozacak şey hasıl olsa, (bir yeri kanasa) gusle zararı olmaz, fakat namaz kılmak için bir daha almak lazım olur. Müslüman ibâdetlerini Allahın emri olduğu için yapar. Fakat bazı faydalarını da bilmesi iyi olur. Gusül abdestinin, namaz abdestinin sağlığımız açısından faydaları çoktur. İbâdet maksadıyla yapılan her iki temizlik, beden sağlığımız için pek çok faydalar hâsıl etmektedir. Yüz yıkamakla cilt kuvvetlenir, baştaki ağırlığı ve yorgunluğu hafifletir. Devamlı abdest alanlar, ihtiyarlasalar bile yüzlerindeki güzelliklerinin gitmemesinin sebebi budur.
Kapat
KAPAT