BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sayın Bahçeli’nin önerilerine evet ama...

Sayın Bahçeli’nin önerilerine evet ama...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısından sonra yaptığı yazılı açıklamada altı maddelik bir teklif paketi ortaya koymuş. Metnin tamamı hayli uzun olduğu için, özünü muhafaza edecek şekilde, bu altı maddenin özetini aşağıda bilgilerinize sunduktan sonra kısa bir analiz yapmak istiyorum.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısından sonra yaptığı yazılı açıklamada altı maddelik bir teklif paketi ortaya koymuş. Metnin tamamı hayli uzun olduğu için, özünü muhafaza edecek şekilde, bu altı maddenin özetini aşağıda bilgilerinize sunduktan sonra kısa bir analiz yapmak istiyorum. Sayın Bahçeli kısaca şöyle diyor: 1- Demokratik olgunluğun yerini öfke ve tehdit, akıl ve iz’anın yerini taşkınlık ve hakaret almıştır. Siyaset ahlakının temel alınacağı, sivrilik ve aşırılıkların terk edileceği, milli ve manevi değerlerimizi ortak payda alan yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç vardır. 2- Bu tehlikeli süreç ne pahasına olursa olsun durdurulmalı, Türkiye’nin milli birliğine, huzuruna ve demokratik rejimine sahip çıkılmalıdır. 3- Mevcut sorun alanlarından biri de, Devlet Kurumlarının bünyelerinde ve aralarında yaşadıkları çekişme ve yetki tartışmasıdır. Demokratik meşruiyetin tesisini sağlamak öncelikle TBMM’nin görevidir. Ancak yaşanan gelişmeler dolayısıyla 23 Dönem TBMM iradesi yıpranmıştır. Bu sebeple anayasa değişikliği üzerindeki tartışmalar olgunlaştırılmalı ve bunun uygulanması, taze irade ile göreve gelecek 24. Dönem’e bırakılmalıdır. 4- Sürecin böyle devam edemeyeceği görülmeli, gerginlikten beslenerek, hukukla sorun yaşayarak, milli değerlerle kavga ederek ve bunları siyasi rant aracı görerek gelinen noktada çatışmacı siyaset anlayışının hayırlı sonuç getirmeyeceği artık anlaşılmalıdır. 5- Çok partili demokratik hayatımızın tamamına yakınında, siyasetin toplumu kutuplaştırmasının talihsiz sonuçları maalesef görülmüştür. Bu ilkel yapı derhal terk edilmeli, bizden sizden; biz ve öteki... gibi ayrıştırıcı, yıkıcı üsluptan vazgeçilmelidir. 6- Demokrasilerde siyasetin tıkandığı, hükümetin çaresiz ve etkisiz kaldığı zamanlarda seçimlere gitmek, toplum için bir rahatlama ve rejim açısından bir emniyet mekanizmasıdır... Yaşanan sorunlar yapısal olmakla birlikte, olgun ortamın sağlanmasına kadar yegane çözüm derhal seçimdir. Biz MHP olarak yılbaşından beri bunu seslendiriyoruz... Bu maddenin sonunda son derece karamsar bir tablo çizilmiş. Sonuç olarak deniliyor ki, aksi halde seçime gidilmeyip bu çatışmalar devam ederse; Türkiye’nin milleti ve devleti ve üzerinde ruh ve vücut bulduğu ülkesinin devamı, bir ve bütün olarak kalması tarihin şahitliğinde mümkün görülmemektedir... Öncelikle son paragraftaki bu karamsar tabloya ve tahmine katılmadığımı ifade etmeliyim. Sayın Bahçeli’nin yukarıdaki diğer tekliflerinin altına, bir iki istisna dışında tereddütsüz imza konulabilir. Bu istisnalardan biri anayasa değişikliğinin gelecek döneme bırakılmasıdır. TBMM görev başında olduğu sürece, iradesinde bir eksilme ve yıpranma kabul edilemez. Yeter ki, anayasa değişikliği konusunda mutabakat sağlansın. Katılmadığım ikinci husus, derhal erken seçime gitme talebidir. Bugünkü tabloda erken seçime gitme ihtiyacı ve zarureti mevcut değildir. Siyaset de iddia edildiği gibi tıkanmamıştır. Şayet MHP lideri, bu önerilerine uygun bir üslubu bizzat hayata geçirebilirse, siyasetteki gerilimi büyük çapta giderebilir.Toplum da bunu bekliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT